ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left GTK Mintecin investointi Outokummussa tulee toteuttaa nopeasti

GTK Mintecin investointi Outokummussa tulee toteuttaa nopeasti

Pohjois-Karjalan kivi ja kaivannaisryhmän kannanotto: GTK Mintecin geo- ja kiertotalouskeskittymää on vahvistettava Outokummussa.

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tavoitteena on uudistaa ja kehittää GTK Mintecin kotimaista ja kansainvälistä tutkimusta ja elinkeinoelämää palveleva digitaalinen laboratorio- ja koetehdaskokonaisuus vuosien 2020-2025 aikana Outokumpuun. Suunnitelman tavoitteena on tehdä GTK Mintecistä ja sen strategisista kumppaneista maailman johtava mineraaliprosessoinnin ja tutkimuksen kehittämisalusta.

Valtion lisätalousarviossa on kesäkuussa 2020 varattu käynnistämismääräraha GTK Mintecin kehittämiseen. Pohjois-Karjalan maakunnallinen kivi- ja kaivannaisryhmä pitää erittäin tärkeänä, että GTK Mintecin maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen investointi Outokummussa toteutetaan nopeasti ja kokonaisuudessaan. GTK:n laaja kehittämisohjelma palvelee laajasti kaivos- ja kiertotalouden teollisuutta.

Tutkimus- ja innovaatiokokonaisuus kattaa koko toimialan arvoketjun mineralogisesta ja geometallurgisesta tutkimuksesta ja laboratoriomitan rikastuskokeista aina teollisuuden tarpeen mukaan räätälöityihin koetehdasmittakaavan pilottiajoihin ja kaivosympäristötutkimuksiin asti. GTK:n vahva ja pitkäjänteinen tutkimustoiminta ja ainutlaatuinen osaamiskeskittymä Outokummussa antaa hyvän perustan uusille kehitysaskelille.

Kivi- ja kaivannaisryhmä katsoo, että kokonaisuus tukee Suomen ja EU:n pyrkimyksiä raaka-aineomavaraisuuden kasvattamiseen erityisesti kriittisissä mineraaleissa ja mineraaleihin liittyvissä kiertotalouden ratkaisuissa, akkuteollisuuden kehittymistä sekä vihreän kasvun ja kiertotalouden tavoitteita. Samalla se vahvistaa omalla sektorillaan Suomen talouden uudistumista ja kestävää toipumista koronakriisistä.

Kiertotalous tarvitsee toteutuakseen geotaloutta, kaivannaisalan primäärejä, kriittisiä raaka-aineita. Geotaloudella tarkoitetaan tässä yhteydessä kaivoksista saatavia mineraalisia raaka-aineita. Käytännössä tavaroita tai uusiutuvan energian ratkaisuja on mahdoton valmistaa ilman kaivosteollisuudesta saatavia tuotteita. Geotalous on siten välttämättömyys kiertotaloudelle. Investointi tukee suomalaisen kiertotalousosaamisen kehittymistä ja vientiä. Se myös palvelee kestävän geo- ja kiertotalouden merkittäviä ja välttämättömiä tulevaisuuden ratkaisuja: Re-Mining, teollisuuden sivuvirrat ja prosessivesien kierrätysasteen nosto.

Pohjois-Karjalassa tavoitteena on vahvistaa kivi- ja kaivannaisalaa palvelevaa analytiikkaa ja prosessointiosaamista yhtenä maakunnan älykkään erikoistumisen kärkialana. Kehitettävä kokonaisuus on erittäin tärkeä geotaloudelle ja kiertotalouden ratkaisuille. Se luo merkittäviä uusia mahdollisuuksia teknologiateollisuuden ratkaisuille ja viennille. Samalla investointi on keskeinen osa Outokumpuun muodostumassa olevaa kaivosalan kansainvälisesti terävintä huippua olevaa kaivosalan kehittämisalustaa – Outokumpu Mining Campia.

Edellä mainituin perustein Pohjois-Karjalan kivi- ja kaivannaisryhmä näkee GTK Mintecin kehittämisohjelman toteuttamisen Outokummussa erittäin tärkeänä niin kansallisesti kuin maakunnallisesti. Esitämme ja edellytämme, että valtio sitoutuu kehittämisohjelman nopeaan toteuttamiseen.

Joensuussa, 17.6.2020

Pohjois-Karjalan kivi- ja kaivannaisryhmä on Pohjois-Karjalan maakuntaliiton nimeämä asiantuntijaryhmä. Ryhmän tehtävänä on tukea ja edistää maakuntaohjelman toimeenpanoa erityisesti kivi- ja kaivannaistoiminnan alalla. Ryhmän jäsenet edustavat laajasti ja monipuolisesti alansa maakunnallista toimintaa ja osaamista.

Lisätiedot

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute