ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left EAKR-hankerahoitusta maakuntaan 1,6 miljoonaa euroa

EAKR-hankerahoitusta maakuntaan 1,6 miljoonaa euroa

Maakuntahallitus hyväksyi kuusi hankerahoitushakemusta Euroopan aluekehitysrahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelmasta. Maakuntaliitto esittää muutoksia liikenne- ja viestintäministeriön asetusluonnokseen maanteiden ja rautateiden runkoverkosta.

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja asetuksesta, jolla säädetään valtakunnallisen runkoverkon sisällöstä. Maakuntaliitto esittää muutoksia asetusluonnoksen kohtiin, jotka vaikuttavat oleellisesti Pohjois-Karjalan saavutettavuuteen ja rajanylittävään liikenteeseen. Lausunto kokonaisuudessaan on liitteenä.

  • Valtatie 6. Imatralta Joensuuhun olisi lisättävä I-luokan maanteiden runkoverkkoon.
  • Rautateiden henkilöliikenteen runkoverkko tulee osoittaa Karjalan radalla Joensuuhun asti ja sen nopeustason tulisi olla vähintään 160 km/h ja pitkällä tähtäimellä tätäkin suurempi.
  • Rataosa Säkäniemi-Niirala on lisättävä rautateiden tavaraliikenteen runkoverkkoon ja Niiralan rajanylityspaikalle johtavan valtatien on kuuluttava maanteiden runkoverkkoon.

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelmasta hyväksyttyjä hankkeita

Maakuntahallitus päätti hyväksyä noin puolen miljoonan euron rahoitushakemuksen Euroopan aluekehitysrahastosta hankkeelle, jonka tavoitteena on rakentaa Pohjois-Karjalaan kansainvälisen tason koulutusliiketoiminnan innovaatioekosysteemi. Hanke vahvistaa Pohjois-Karjalaa laadukkaana ja merkittävänä koulutusmaakuntana, luo valmiuksia uusien ratkaisujen kaupalliseen hyödyntämiseen ja koulutusvientiin. Hankkeen esitetty kokonaiskustannusarvio on 0,7 miljoonaa euroa.

Maakuntahallitus hyväksyi metsäbiotalouteen liittyvien hankkeiden EAKR-rahoitushakemuksia 0,8 miljoonan euron arvosta. Hankkeilla kehitetään maakunnan omia vahvuuksia tukevaa huippututkimusta sekä metsäbiotalousalan yritysten ja tutkimuslaitosten välistä yhteistyömallia.

EAKR-rahoitushakemuksia hyväksyttiin myös virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden teknologiahankkeille. Hankkeet lisäävät uuden VR/AR-teknologian osaamista ja hyödyntämistä maakunnan yrityksissä.

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut

Maakuntahallitus hyväksyi Joensuun kasvusopimuksen jatkorahoitushakemuksen Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -ohjelmasta. Hankkeen kolmannen toimintavuoden (2018–2019) kustannusarvioksi hyväksyttiin 976000 euroa ja jatkorahoitusta hankkeelle myönnettiin 50 % tukikelpoisista hyväksytyistä nettokustannuksista, kuitenkin enintään 488000 euroa. Hakijoina ovat Joensuun kaupunki, Joensuun Tiedepuisto, Karelia ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus ja Euroopan metsäinstituutti EFI.

Kolmen maakunnan yhteisten hallintopalveluyhtiöiden perustaminen

Etelä-Karjala, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala ovat neuvotelleet yhteisistä taloushallinnon, palkanlaskennan ja ICT-palveluja tarjoavien yhtiöiden perustamisesta. Kolmen maakunnan yhteisen palvelukeskuksen rakentaminen ei ole sidoksissa maakunta- ja sote-uudistuksen toteutumiseen. Yhdistyminen on tarpeen, koska pärjääminen tulevaisuudessa edellyttää isompia yksiköitä, joissa voi kehittää kustannustehokkuutta, laatua ja osaamista.

Yhdistyvät yhtiöt eli Saimaan talous ja tieto (SaiTa) Oy, Siun Talous Oy ja Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus Oy perustavat yhdessä uudet yhtiöt, joista toinen palvelee omistajiaan ja toinen näiden mahdollisia tytär- ja osakkuusyhtiöitä.

Yhtiöiden perustamisen yksityiskohdat hyväksyttiin maakuntahallituksen kokouksessa.

Maakuntaohjelma ja toiminta- ja taloussuunnitelma

Maakuntahallitus päätti käydä evästyskeskustelun POKAT 2021 -maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmasta ja Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto-ohjelman rahoitussuunnitelmasta vuosiksi 2019–2020. Myös toiminta ja taloussuunnitelmasta 2019–2021 ja vuoden 2019 tulostavoitteista ja talousarviosta päätettiin käydä evästyskeskustelu ja pyytää niistä jäsenkuntien lausunnot 31.10.2018 mennessä.

Liite

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute