ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Digitaitavia ammattiaineiden opettajia Riveriaan hankkeen kautta

Digitaitavia ammattiaineiden opettajia Riveriaan hankkeen kautta

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman varoja on edelleen käytettävissä ja rahoitettavat hankkeet voivat toimia vuoden 2023 loppuun.

Torstaina 24.2. kokoontunut Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) sai tiedokseen kuuden hankkeen valmistelutilanteen. Ne liittyivät mm. koulutuksen kehittämiseen, koronan aiheuttaman taloudellisen takamatkan kuromiseen ja uuden kasvun luomiseen maakunnassa.

Etelä-Savon ELY-keskus on tehnyt myönteisen rahoituspäätöksen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän DigiOpet – ammatillisen koulutuksen digipedagogiikka työelämäyhteistyössä -hankkeelle, jonka tavoitteena on parantaa ammattioppilaitos Riverian opetus- ja ohjaushenkilöstön digiosaamista opetuksessa koko maakunnassa. Hankkeen kohderyhmään kuuluu noin 360 henkilöä ja siihen arvioidaan osallistuvan 52 yritystä. Hankkeessa luodaan toimintamalli opettajien osaamisen kehittämistä varten yhteistyössä työelämän kanssa. Hankkeessa tuotteistetaan työelämän tarpeiden pohjalta vähintään viisi ammatillista tutkintoa aika- ja paikkariippumattomasti tarjottaviksi ja opiskelijoiden suoritettaviksi.

DigiOpet-hankkeen tarve tuli esille Pohjois-Karjalan kauppakamarin toteuttaman TKT – Työnantajat koulutuksen tukena -hankkeen myötä. Sekä opiskelijoiden että opettajien digitaalisessa osaamisessa nähtiin suuria puutteita suhteessa työelämässä tarvittavaan osaamiseen.

Koulutuskuntayhtymä on hakenut hankkeelle EU:n ja valtion rahoitusta yhteensä 397 834 euroa. Hankkeen toteutusaika on 1.2.2022–31.12.2023.

Puheterapeuttien koulutusta tukeva hanke vireille

Itä-Suomen yliopisto aloitti puheterapeuttien koulutuksen syksyllä 2021 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana. Koulutuksella vastataan koko Suomea koskevaan pulaan laillistetuista puheterapeuteista. MYR sai tiedokseen, että Pohjois-Karjalan maakuntaliitto valmistelee rahoituspäätöstä Logopedian ja puheentutkimuksen infrastruktuurin kehittäminen vaihe II (LogoLab II) -hankkeelle.

Hankkeessa hankitaan yliopiston Joensuun kampukselle koulutus- ja tutkimuslaitteistoa, ohjelmistoja ja muuta tarvittavaa tekniikkaa sekä lisätään puheterapian tiloja. Näillä muutoksilla simulaatiotila, laboratorio ja laitekanta muodostavat nykyaikaisen ja laadukkaan koulutus- ja tutkimusympäristön. Laitteita ja tiloja tullaan hyödyntämään puheterapeuttien ammatillisessa täydennys- ja erikoistumiskoulutuksessa. Itä-Suomen yliopisto on hakenut EU:n ja valtion rahoitusta 396 704 euroa. Hanke ajoittuu ajalle 1.3.2022-31.8.2023.

Joensuun talvimatkailu ja tapahtumatuotanto kasvu-uralle

Talvimatkailun ja tapahtumatuotantojen uusi kasvusuunta -hankkeen on määrä elvyttää koronasta kärsineitä matkailun ja tapahtumatuotannon aloja Joensuun seudulla sekä tasoittaa niiden sesonkivaihtelua ympärivuotisemmaksi.

Hankkeessa rakennetaan Joensuuhun uusi talvimatkailun konsepti, joka kokoaa erilaisten palvelujen tarjoajat yhden valtakunnallisesti markkinoitavan sateenvarjon alle. Samalla hankkeessa luodaan Joensuun seudulle uutta tapahtumatuotantoalan yritystoimintaa sekä kokous- ja kongressipalveluiden tuotantoklusteri. Kaupunki aikoo hakea uutta matkailun kasvua juuri kokousten ja kongressien järjestämisestä ja niihin liittyvästä matkailusta.

Tavoitteena on, että hankkeen päätyttyä Joensuun on tunnetumpi talvimatkailukohteena koko maassa ja että Laulurinne muodostuu matkailupalvelutarjonnaltaan monipuoliseksi talvimaailmaksi. Yöpymis- ja matkailijamäärissä tavoitellaan havaittavaa nousua talvilomaviikkojen aikana verrattuna tilastoihin ennen hanketta.

MYR sai tiedokseen, että Pohjois-Karjalan maakuntaliitto valmistelee hankkeelle myönteistä rahoituspäätöstä. Joensuun kaupunki on hakenut EU:n ja valtion rahoitusta maakuntaliitolta 238 190 euroa. Hankkeen kesto on 1.4.2022–31.12.2023.

MYR sai tiedokseen myös seuraavien hankkeiden valmistelutilanteen:

  • Lieksa react - koronasta kohti uutta normaalia, 1.8.2021– 31.7.2023. Hakija Lieksan Kehitys Oy Lieke. Haettu EU:n ja valtion lisärahoitusta 108 959 euroa ELY-keskukselta. Myönteinen lisärahoitus.
  • Hallitukset töihin Pohjois-Karjalassa, 1.3.2022–30.9.2023. Hakija Pohjois-Karjalan kauppakamari ry. Haettu EU:n ja valtion rahoitusta 82 338 euroa Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta. Myönteinen rahoitus.
  • Ilmastokestävien jatkuvan kasvatuksen metsien korjuun suunnittelu ja toteutus digitalisaation keinoin Pohjois-Karjalassa (KESTO), 1.5.2022–31.12.2023. Hakija Luonnonvarakeskus. Haettu EU:n ja valtion rahoitusta 208 291 euroa Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta. Myönteinen rahoitus.

MYR kokoontuu seuraavan kerran torstaina 7.4.2022.

Opettaja piirtää kaaviota ikkunaan.

Lisätiedot

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute