ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Bio4Eco-hankkeessa laadittu toimintasuunnitelma metsäbiotalouden edistämiseksi

Bio4Eco-hankkeessa laadittu toimintasuunnitelma metsäbiotalouden edistämiseksi

Meneillään olevan seurantavaiheen aikana otetaan käyttöön hankkeessa havaittuja hyviä toimintamalleja maakunnan metsäbiotalouden edistämiseksi

Maakuntaliiton osatoteuttamassa, vuoden 2016 alkupuolella käynnistyneessä, Bio4Eco-hankkeessa on toteutettu vähähiilisyyttä ja metsäbiotaloutta edistäviä toimenpiteitä. Näihin lukeutuvat muun muassa metsäbiotalouden nykytilaa ja kehittämistarpeita koskeva selvitys ja hankkeen teetättämä skenaariotarkastelu kasvavien hakkuumäärien vaikutuksista monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin. Lisäksi hankkeen puitteissa on käynnistetty työ maakunnallisen metsäbiotalousstrategian laatimiseksi yhdessä maakunnan toimijoiden kanssa.

Interreg Europe -ohjelman kautta rahoitettu hanke on jaettu toteutukseltaan kahteen vaiheeseen. Hankkeen ensimmäinen ja alueiden väliseen kokemusten vaihtoon keskittynyt toteutusjakso päättyi vuoden 2018 loppupuolella. Tämän jälkeen käynnistyi kaksivuotinen seurantavaihe, jonka aikana otetaan käyttöön hankkeessa havaittuja hyviä toimintamalleja maakunnan metsäbiotalouden edistämiseksi. Seurantavaihetta varten on laadittu toimintasuunnitelma, joka koostuu kolmesta kehittämistoimenpiteestä:

  • Ilmastoviisaan metsätalouden edistäminen Pohjois-Karjalassa
  • Osaavan työvoiman varmistaminen metsäbiotalousalalla
  • Maakunnallisen biotalousbrändin vahvistaminen

Ensimmäisen kokonaisuuden vetovastuu on Luonnonvarakeskuksella, joka on saanut toimenpiteen toteutukseen rahoitusta Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahastosta. Pilotin lopputuloksena syntyy ilmastoviisaan metsätalouden tiekartta Pohjois-Karjalaan vuosille 2020–2040.

Toimintasuunnitelman toisesta kehittämistoimenpiteestä vastaa Pohjois-Karjalan maakuntaliitto yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Maakuntaliitto on käynnistänyt vuoden 2019 aikana rekrytointikampanjan sekä hankkeita, joissa tuodaan esille maakunnan uramahdollisuuksia ja houkutellaan maakuntaan uutta työvoimaa. Myös maakunnan metsäbiotalousala ja osaaminen ovat olleet esillä toimenpiteissä ja uratarinoissa.

Metsäbiotalousalan alueellista houkuttelevuutta ja brändin nostoa toteutetaan myös Pohjois-Karjalan maakuntaliiton koordinoimana. Tähän toimenpiteeseen liittyen on tuotettu uutta esittelymateriaalia maakunnan metsäosaamisesta erityisesti kansainvälisiä verkostoja ajatellen. Materiaalit löytyvät maakuntaliiton sivuilta osoitteesta: www.pohjois-karjala.fi/bioeconomy

Toimintasuunnitelman tavoitteiden toteutumisen seuranta jatkuu hankkeen toimesta syyskuuhun 2020 saakka.

Puupino

Lisätietoa hankkeesta

Lisätietoja

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute