ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Älykäs erikoistuminen vastaa elinkeinojen murrokseen

Älykäs erikoistuminen vastaa elinkeinojen murrokseen

Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisen Älykkään erikoistumisen strategian pilotointikohteena puuinnovaatiot

 

Itä- ja Pohjois-Suomen seitsemän maakuntaa ovat julkaisseet yhteisen Älykkään erikoistumisen strategian vuosiksi 2019–2023. Strategialla vahvistetaan Itä- ja Pohjois-Suomen alueen yhteistyötä ylimaakunnallisesti ja kansainvälisesti. Strategia tukee yritysten kasvua ja kansainvälistymistä erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisillä kasvualoilla, joita ovat biojalostus ja uudet tuotteet, kestävä kaivannaistoiminta, kemianteollisuus, kestävä matkailu ja vetovoima sekä valmistava teollisuus. 

Yhteisen strategian toimeenpano alkaa jo kevään 2019 aikana, kun pilotin kautta tarjotaan alueen pk-yrityksille rahallista tukea tuotekehitykseen. Strategian pilotointikohteeksi maakunnat valitsivat puun sekä puun uudet tuotteet ja prosessit. Valinnan toivotaan edistävän pienten ja keskisuurten yritysten pääsyä mukaan puuperäisten tuotteiden arvoketjuihin. 

Elinkeinot murroksessa -pilottihanke

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on mukana Älykkään erikoistumisen strategiaa valmistelleessa ja toimeenpanevassa Elinkeinot murroksessa (ELMO) -pilottihankkeessa. Itä- ja Pohjois-Suomen alueen yhteistä pilottia rahoittaa Euroopan komissio, joka hyödyntää saatuja kokemuksia tulevan rakennerahastokauden valmistelussa.

Strategialla vastataan EU:n vuosien 2021–2027 uusiin linjauksiin, joita ovat älykkäämpi, vihreämpi ja vähähiilisempi, verkostoituneempi, sosiaalisempi sekä kansalaisten Eurooppa. Euroopan komissio kannustaa alueita laajempaan yhteistyöhön ja hyödyntämään uusia teknologioita asetettujen ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamiseksi. 

Itä- ja Pohjois-Suomen lisäksi pilottihankkeessa ovat mukana Slovenia ja Liettua sekä alueita Espanjasta, Ranskasta ja Iso-Britanniasta. 

ELMO

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton koordinoima pilottihanke tukee pk-yritysten tuotekehitystä ja etsii uusia innovaatioita puun arvoketjun pidentämiseksi.

koivumetsä talvella

Lisätietoja

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute