ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Aluekehittämiskeskustelu on uusi työkalu maakuntien ja ministeriöiden välillä

Aluekehittämiskeskustelu on uusi työkalu maakuntien ja ministeriöiden välillä

Viime syksynä hyväksyttyyn uuteen aluekehittämislakiin kirjattiin uutena työkaluna maakuntien ja ministeriöiden välille aluekehittämiskeskustelut, jotka käydään kerran vuodessa. Tilaisuuksissa aluekehityksestä vastaavat ministeriöt käyvät parituntisen keskustelun jokaisen maakunnan kanssa ajankohtaisista asioista ja kehittämisen pullonkauloista.

Pohjois-Karjalan asialistalla oli helmikuun alussa käydyssä keskustelussa kaksi teemaa: osaavan työvoiman saatavuus ja työvoiman alueellinen liikkuvuus sekä elinkeinoelämän vihreä kehitysloikka.

Ensimmäinen teema oli kaikille 18 maakunnalle sama. Sitä koskevassa keskustelussa nostettiin esille erityisesti Pohjois-Karjalalle ominaiset epäkohdat ja kuinka niitä eri välineillä voitaisiin ratkaista. Erityisesti nousivat esille opiskelijoiden harjoittelupaikkojen saatavuus ja ulkomaisen työvoiman saamiseen liittyvät ongelmat.

Toisessa teemassa nousi esille erityisesti geotalouden mahdollisuudet kiertotaloudessa sekä TKI-toiminnan kansallisen rahoituksen saatavuus Pohjois-Karjalassa. Myös rajamaakuntien mahdollisuudet käyttää tuulivoimaa uusiutuvana energialähteenä nousi esille.

Aluekehittämisen keskustelujen lopputulemana syntyi maakunnan ja valtion välinen yhteistyöasiakirja, jossa sovittuihin kokonaisuuksiin maakuntaliitto aluekehitysviranomaisena kohdentaa aluekehittämisen määrärahaa. Pohjois-Karjalaan on tulossa rahoitusta uusien toimien käynnistämiseksi 665 000 euroa. Yhteistyöasiakirjan toteutumista seurataan yhteistyössä maakuntaliiton ja TEM:n välillä.

Junarata.

Lisätiedot

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute