ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Alueidenkäytön askelmerkit hyväksyttiin vuoteen 2040

Alueidenkäytön askelmerkit hyväksyttiin vuoteen 2040

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 hyväksyttiin maakuntavaltuuston kokouksessa maanantaina 7.9.

Kun maakuntakaava on saanut lainvoiman, se kumoaa kaikki voimassa olevat maakuntakaavat eli neljä vaihemaakuntakaavaa. Vain kolmannen vaihemaakuntakaavan tuulivoimaloiden alueet jätetään edelleen voimaan. Kyseessä on siis koko Pohjois-Karjalan kattava ja kaikki keskeiset maankäytön teemat käsittävä kokonaismaakuntakaava.

Maakuntavaltuuston hyväksymät kaava-asiakirjat ovat maankäyttö- ja rakennuslain 29 §:n mukaisesti kaavakartta, maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset sekä kaavaselostus liitteineen. Maakuntakaavassa 2040 on voimassa olevaan maakuntakaavatilanteeseen nähden sekä samansuuntaisesti esitettäviä että muuttuvia ja uusia merkintöjä. Tiettyjä merkintöjä on poistettu selkeyden vuoksi kaavakartalta, mutta ne esitetään kaavaselostuksessa.

Kaavassa otetaan kantaa ylimaakunnallisiin kehittämisvyöhykkeisiin, maakunnan kehittämisen kohdealueisiin, rakentamisalueiden merkintöihin, yhteysverkkoihin, kulttuuriympäristöihin, luonnonvarojen käyttöön, luonnonsuojeluun ja arvokkaisiin luontoalueisiin, erityistoimintojen alueisiin sekä rantoihin, virkistykseen ja matkailuun sekä reitistöihin.

Uusia merkintöjä ovat mm. liikenteen kehittämiskäytävät (Kuutoskäytävä ja Ysikäytävä) ja Kolin kehittämisen kohdealue. Joensuusta etelään esitetään nopean junaliikenteen rataa. Koko muu maakunnan rataverkko on esitetty pääratana.

Tohmajärven Niiralaan esitetään kansainvälistä rajanylityspaikkaa ja kansainvälisesti kehitettäväksi Lieksan Inaria. Kolin ja Vuonislahden sekä Lieksan keskustan väliselle liikenteelle osoitetaan ympärivuotinen yhteystarve.

Kulttuuriympäristöihin ja maisema-alueisiin tuli vähän muutoksia, mutta esimerkiksi Ilomantsin sotahistoriatiestä on laadittu kattava esitys. Uusia luonnonsuojelualueita on kuusi kappaletta. Saimaannorppa ja arvokkaat pienvedet huomioidaan Alu-merkintänä.

Maakuntakaavan laatiminen oli pitkä prosessi, se käynnistettiin joulukuussa 2015. Eri vaiheiden jälkeen se saatiin maakuntahallituksen käsittelyyn 18.5.2020.

Kaavatyö jatkuu vaihemaakuntakaavojen laadinnalla. Käynnissä olevan 1. vaihemaakuntakaavan pääteemoina ovat turve, arvokkaat suot sekä rakennettu kulttuuriympäristö, joita ei ole kokonaismaakuntakaavassa resurssien vuoksi pystytty selvittämään ja käymään läpi. Rakennetun kulttuuriympäristön inventointi on jo aloitettu ja siinä keskitytään moderniin rakennusperintöön.

Kaivinkone työssä ratapihalla. Juna taustalla.

Lisätiedot

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute