ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Aktiivista itäsuomalaista liikennejärjestelmäyhteistyötä

Aktiivista itäsuomalaista liikennejärjestelmäyhteistyötä

Itä-Suomen yhteinen liikennestrategian edistäminen on onnistunut esimerkki maakuntien yhteistyöstä.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen johtaja Tommi Huttunen antoi maakuntahallitukselle tilannekatsauksen liikenneasioista ja kertoi liikenteen hallinnonalan uudistamisesta. Suurin uudistus on, että valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on tullut lakisääteiseksi.

Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa sovitetaan yhteen valtakunnalliset ja alueelliset tavoitteet ja luodaan edellytykset toimivalle liikennejärjestelmälle ja sen kehittämiselle.

ELYn näkökulmasta Itä-Suomen yhteinen liikennestrategian edistäminen on onnistunut esimerkki kolmen maakunnan yhteistyöstä liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisessa. Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan yhteinen sekä seudullinen liikennejärjestelmätyö ovat myös riippumattoman selvityksen mukaan menestystarina. 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenteen ja tienpidon rahoitus vuodelle 2019 on 75,6 miljoonaa euroa, josta parantamisen ja suunnittelun osuus on 11,6 miljoonaa euroa. Siitäkin 11 miljoonaa on myönnetty nimetyille hankkeille, joten vapaasti ohjelmoitavaksi jää vain 600.000 euroa.

ELY-keskuksen investointirahoitus on vähentynyt olemattomaksi 2010-luvulla. Tommi Huttusen mukaan perusväyläpidon rahoitustason nosto kansallisesti vähintään 300 miljoonaan euroon vuodessa mahdollistaisi pitkäjänteisemmän suunnittelun, korjausvelan pienentämisen ja pienten investointien toteuttamisen. Isoihin hankkeisiin tarvittaisiin jatkossakin erillisrahoitus.

Maakuntaliiton liikenneasiantuntija Jyrki Suorsa kertoi Pohjois-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivityksestä. Tavoitteena on alueen kilpailukyvyn ja saavutettavuuden parantaminen sekä ilmastomuutoksen torjunta.  

Liikennejärjestelmä ei pääty maakunnan rajalle. Laajaa itäsuomalaista yhteistyötä on tehty kuuden maakuntaliiton ja kolmen liikenne-ELYn kesken. Tarpeita tulevaisuuden liikennejärjestelmälle on linjattu maakuntakaavatyössä, kehittämiskäytävinä viitos- ja kuutoskäytävät.  

Pohjois-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelmatyön pohja-aineistoa on saatu EMMA-, TenTacle- ja MAMBA-hankkeiden avulla. Aineistoa on koottu myös selvityksillä Pielisen alueen vesiliikenteestä ja taajamajunaliikenteestä sekä Itärataselvityksistä.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto toimii aktiivisesti itäsuomalaisessa yhteistyössä ja pyrkii vaikuttamaan yhdessä valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan. 
 

Moottoritie

Lisätiedot

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute