EMMA Extension pääkuva

Navigaatiovalikko

EMMA Extension

EMMA Extension

EMMA Extension perustuu aikaisemman EMMA hankkeen aikana luotuihin tietoihin ja verkostoihin sekä hankkeessa tehtyihin selvityksiin ja niissä annettuihin suosituksiin. Hanke ja siinä määritellyt tehtävät keskittyvät ja jatkavat sisävesiliikenteen toimintaedellytysten parantamiseksi ja liikennemuodon tietoisuuden lisäämiseksi tehtyä työtä.

EMMA Extension on siis looginen jatkumo kehittää ja tukea konkreettista sisävesiliikenteen palvelutarjontaa Ruotsissa, Puolassa ja Liettuassa. Lisäksi Saksassa jatkokehitetään RIS-järjestelmää (River Information Services), jolla parannetaan sisävesiliikennetoimijoiden tilannekuvaa. Jatkohanke parantaa edelleen positiivisen palautteen ja vastaanoton saaneen EMMA hankkeen vaikuttavuutta hyödyntäen siinä saatuja tietoja sekä tuloksia.

Hankkeen pääpartnerina toimii Port of Hamburg Marketing (HHM), jonka lisäksi hankkeella on kuusi hankepartneria Suomesta, Liettuasta, Puolasta ja Ruotsista.

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton vastaa älyväylä pilotista yhteistyössä kahden liitännäispartnerin kanssa (Meritaito ja Väylävirasto). Pilotissa modernisoidaan syväväyläosuus Pohjois-Karjalassa. Siinä hyödynnetään uutta tekniikkaa, jolla kyetään edelleen parantamaan liikennemuodon turvallisuutta mm. turvalaitteiden etävalvonnan sekä säädettävän valotehon avulla. Kestoltaan hanke on 18 kuukautta alkaen 1.8.2019.       

Lisätietoja hankkeesta löytyy hankkeen internet sivuilta osoitteesta www.project-emma.eu.

EMMA Extension logot

Lisätietoja

Jukka Hasu

Jukka Hasu

projektipäällikkö
 050 322 2627
jukka.hasu@pohjois-karjala.fi
Emma Extension -hanke, liikennejärjestelmäsuunnitelma.

Sivu arviointi ja palaute