EAKR pääkuva

Navigaatiovalikko

Joustava EU-rahoitus

Joustava EU-rahoitus

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat ovat samaa ohjelma-aluetta rakennerahastokaudella 2014–2020. EU-raha, valtion vastinraha ja toimijoiden rahoitus yhteen laskettuna, on tällä ohjelmakaudella käytettävissä Pohjois-Karjalassa n. 220 miljoonaa.

Maakuntaliitto myöntää rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). 

EU-rahoitusta haettavana

Pohjois-Karjalassa on haettavana rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahastoohjelmasta. Ohjelmalla tuetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteitä.

Ohjelman toimintalinjat ovat:

  1. Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)

  2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

  3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)

  4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)

  5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)

Lisätietoa hausta www.rakennerahastot.fi -sivulta.

EAKR kuvanosto rakennerahasto.fi

EAKR visualisointi kuvanosto

EAKR tietopalvelu kuvanosto

Lisätietoja

Tuija Astikainen

EU-ohjelmapäällikkö
 040 542 6642
tuija.astikainen@pohjois-karjala.fi
EU:n rakennerahasto-ohjelmien (EAKR, ESR) toimenpiteiden koordinointi, hallinnointi, seuranta, tiedottaminen ja neuvonta, MYR

Tiina Hyvärinen

rahoitusasiantuntija
 050 441 6731
tiina.hyvarinen@pohjois-karjala.fi
REACT- EU:n hankeneuvonta ja rahoituspäätösten valmistelu. Rakennerahasto-ohjelman viestintä.

Leena Jämsä

maksatusasiantuntija
 050 452 5220
leena.jamsa@pohjois-karjala.fi
EU:n rakennerahasto-ohjelman (EAKR) maksatuspäätösten valmistelu ja tarkastus, neuvonta, paikan päällä varmennukset. AKKE- maksatushakemusten valmistelu.

Tiina Ojala

maksatusasiantuntija
 040 550 8190
tiina.ojala@pohjois-karjala.fi
EU:n rakennerahasto-ohjelman (EAKR) maksatuspäätösten valmistelu, neuvonta, paikan päällä varmennukset.

Ulla-Riitta Pölönen

rahoitusasiantuntija
 050 477 1023
ulla-riitta.polonen@pohjois-karjala.fi
EU:n rakennerahastohankkeiden (EAKR) hankeneuvonta ja rahoituspäätösten valmistelu. Itä-Suomen koordinaatioryhmä.

Katja Riikonen

rahoitusasiantuntija
 050 570 3277
katja.riikonen@pohjois-karjala.fi
EU:n rakennerahastohankkeiden (EAKR) hankeneuvonta ja rahoituspäätösten valmistelu. Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus.

Sivu arviointi ja palaute