EAKR pääkuva

Navigaatiovalikko

Joustava EU-rahoitus

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelma edistää elinvoimaa, työllisyyttä ja hyvinvointia 

Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan kansallinen ohjelma Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 tukee elinkeino-, energia-, ilmasto-, innovaatio-, koulutus- ja työllisyyspolitiikkaa sekä syrjäytymisen ja köyhyyden vastaista työtä. Ohjelma sisältää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) toimet. Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) toimet sisällytetään erikseen ohjelmaan myöhemmin tehtävällä ohjelmanmuutoksella. 

Ohjelman sisältö   

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto myöntää tukea EAKR- ja JTF-rahastoista seuraavien toimintalinjojen ja erityistavoitteiden mukaisiin toimenpiteisiin:  

TL 1: Innovatiivinen Suomi (EAKR)  

  • Erityistavoite 1.1. Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen  
  • Erityistavoite 1.2. Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi   

TL 2: Hiilineutraali Suomi (EAKR)  

  • Erityistavoite 2.1. Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen  
  • Erityistavoite 2.3. Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen  

TL 3: Saavutettavampi Suomi (EAKR, käytettävissä vain Itä- ja Pohjois-Suomessa)  

TL 7: Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto  

Rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa vähintään yhtä POKAT 2025 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman teemaa. 

EAKR-rahoitus kohdennetaan julkisten toimijoiden elinkeinoelämää edistäviin innovaatiohankkeisiin, digitalisaatioon, ilmastotoimiin, kuten uusiutuvan energian edistämiseen, energiatehokkuuteen ja kiertotalouteen, sekä elinkeinoelämää tukeviin pienimuotoisiin liikenneinfrastruktuurihankkeisiin.  

JTF-rahoitus kohdennetaan Pohjois-Karjalan oikeudenmukaisen siirtymäsuunnitelman mukaisiin toimiin. Rahaston tarkoitus on lieventää turpeen energiakäytön vähentämisestä syntyviä aluetaloudellisia ja sosioekonomisia haittavaikutuksia. JTF-rahastosta tuetuilla toimilla tuetaan talouden monipuolistamista ja uusien työpaikkojen luomista. Rahoitusta kohdennetaan EAKR-rahoitusta vastaavalla tavalla mm. julkisten toimijoiden elinkeinoelämää edistäviin innovaatiohankkeisiin. 

Ohjelmaa toteutetaan EURA 2021-tietojärjestelmässä, jossa julkaistaan rahoitushakujen ajankohdat ja teemat. Palvelua käytetään mm. hankehakemusten, maksatushakemusten, seurantatietojen ja loppuraporttien toimittamiseen viranomaisille sekä hankkeisiin liittyvien päätösten vastaanottoon. 

 

Tuensaajat

Tukea voidaan myöntää julkisoikeudelliselle yhteisölle ja yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle, joita ovat mm. tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset, kunnat ja muut julkisyhteisöt sekä yhdistykset. Maakuntaliitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen oman liiketoiminnan kehittämiseen.

 

Pohjois-Karjalan rahoitushakusuunnitelma

Rakennerahasto.fi verkkosivut 

EURA2021 -järjestelmä 

Tutustu hakuinfojen materiaaleihin 

 

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020   

Rakennerahasto-ohjelmakausi 2014–2020 on päättymässä. Ohjelmakauden hankkeet voivat jatkua vuoden 2023 loppuun. 

Lisätietoa ohjelmakaudesta www.rakennerahastot.fi -sivulta.

EAKR visualisointi kuvanosto

EAKR tietopalvelu kuvanosto

Lisätietoja

Tuija Astikainen

EU-ohjelmapäällikkö
 040 542 6642
tuija.astikainen@pohjois-karjala.fi
EU:n rakennerahasto-ohjelmien (EAKR, ESR) toimenpiteiden koordinointi, hallinnointi, seuranta, tiedottaminen ja neuvonta, MYR

Tiina Hyvärinen

rahoitusasiantuntija
 050 441 6731
tiina.hyvarinen@pohjois-karjala.fi
REACT- EU:n hankeneuvonta ja rahoituspäätösten valmistelu. Rakennerahasto-ohjelman viestintä.

Leena Jämsä

maksatusasiantuntija
 050 452 5220
leena.jamsa@pohjois-karjala.fi
EU:n rakennerahasto-ohjelman (EAKR) maksatuspäätösten valmistelu ja tarkastus, neuvonta, paikan päällä varmennukset. AKKE- maksatuspäätösten valmistelu.

Tiina Ojala

maksatusasiantuntija
 040 550 8190
tiina.ojala@pohjois-karjala.fi
EU:n rakennerahasto-ohjelman (EAKR) maksatuspäätösten valmistelu, neuvonta, paikan päällä varmennukset.

Ulla-Riitta Pölönen

rahoitusasiantuntija
 050 477 1023
ulla-riitta.polonen@pohjois-karjala.fi
EU:n rakennerahastohankkeiden (EAKR) hankeneuvonta ja rahoituspäätösten valmistelu. Itä-Suomen koordinaatioryhmä. AKKE-rahoituspäätösten valmistelu.

Katja Riikonen

rahoitusasiantuntija
 050 570 3277
katja.riikonen@pohjois-karjala.fi
EU:n rakennerahastohankkeiden (EAKR) hankeneuvonta ja rahoituspäätösten valmistelu. Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus.

Sivu arviointi ja palaute