EAKR pääkuva

Navigaatiovalikko

Joustava EU-rahoitus

Joustava EU-rahoitus

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat ovat samaa ohjelma-aluetta rakennerahastokaudella 2014–2020. EU-raha, valtion vastinraha ja toimijoiden rahoitus yhteen laskettuna, on tällä ohjelmakaudella käytettävissä Pohjois-Karjalassa n. 220 miljoonaa.

Maakuntaliitto myöntää rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). 

EU-rahoitusta haettavana

Pohjois-Karjalassa on haettavana rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahastoohjelmasta. Ohjelmalla tuetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteitä.

Ohjelman toimintalinjat ovat:

  1. Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)

  2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

  3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)

  4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)

  5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)

Lisätietoa hausta www.rakennerahastot.fi -sivulta.

EAKR kuvanosto rakennerahasto.fi

EAKR visualisointi kuvanosto

EAKR tietopalvelu kuvanosto

Lisätietoja

profiilikuva

Tuija Astikainen

EU-ohjelmapäällikkö
040 542 6642
tuija.astikainen@pohjois-karjala.fi
EU:n rakennerahasto-ohjelmien (EAKR, ESR) toimenpiteiden koordinointi, hallinnointi, seuranta, tiedottaminen ja neuvonta, MYR

Ulla-Riitta Pölösen kuva

Ulla-Riitta Pölönen

EU-hankekoordinaattori
050 911 0355
ulla-riitta.polonen@pohjois-karjala.fi
EU:n rakennerahastohankkeiden rahoituspäätösten valmistelu ja siihen liittyvä päätösten ja arvioinnin koordinointi, hankeneuvonta ja -arviointi

profiilikuva

Tiina Ojala

maksatusasiantuntija
040 550 8190
tiina.ojala@pohjois-karjala.fi
EU:n rakennerahasto-ohjelman (EAKR) maksatuspäätösten valmistelu, neuvonta, paikan päällä varmennukset.

profiilikuva

Leena Jämsä

maksatusasiantuntija
050 452 5220
leena.jamsa@pohjois-karjala.fi
EU:n rakennerahasto-ohjelman (EAKR) maksatuspäätösten valmistelu ja tarkastus, neuvonta, paikan päällä varmennukset.

Sivu arviointi ja palaute