Circwaste sivun pääkuva

Navigaatiovalikko

yhteystiedot circwaste

Lisätietoja

Aino Heikuran kuva
Aino Heikura projektipäällikkö 050 435 9921 aino.heikura@pohjois-karjala.fi

Circwaste-hankkeesta vauhtia kiertotalouteen

Circwaste-hankkeesta vauhtia kiertotalouteen

Pohjois-Karjalassa edistetään kiertotaloutta lokakuussa 2016 käynnistyneellä Circwaste-hankkeella. Keskeisenä tavoitteena on valtakunnallisen jätesuunnitelman täytäntöönpano.

Hanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja osatoteuttajia on Pohjois-Karjalasta, Keski-Suomesta, Etelä-Karjalasta ja Varsinais-Suomesta. Kokonaisbudjetti valtakunnalliselle hankkeelle on lähes 19 miljoonaa euroa ja hanke kestää vuoden 2023 loppuun.

Circwaste-hankkeessa on tavoitteena toteuttaa konkreettisia jätehuoltoa kehittäviä ja kiertotaloutta tukevia osahankkeita hankkeen ydinalueilla. Valtakunnallista jätesuunnitelmaa toteutetaan alueilla muun muassa vähentämällä yhdyskuntajätteen määrää, kierrättämällä, lisäämällä materiaalitehokkuutta sekä ehkäisemällä jätteiden syntymistä tuotannossa, teollisuudessa ja kaupan alalla.

Hanke on rahoitettu Euroopan unionin ympäristöteeman Life IP -ohjelmasta.

Pohjois-Karjalan kokonaisuus Circwaste-hankkeessa

Maakunnan alueella hankkeessa toteutetaan toimenpiteitä jätteiden synnyn ehkäisemiseksi, jätteiden lajittelun parantamiseksi ja teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseksi. Useamman vuoden kestävä hanke mahdollistaa kiertotalouden edistämisen pitkällä aikavälillä Pohjois-Karjalassa. Maakunnan hankekokonaisuuden budjetti on yhteensä noin 1,8 M€.

Pohjois-Karjalassa hankkeen osatoteuttajia ovat Joensuun Tiedepuisto Oy, Karelia-ammattikorkeakoulu, Puhas Oy ja Pikes Oy. Hankkeen alueellisesta koordinaatiosta vastaa Pohjois-Karjalan maakuntaliitto.

Puhas Oy keskittyy osahankkeessaan rakennus- ja purkujätteen kierrätyksen edistämiseen. Tavoitteena on rakennus- ja purkujätteen syntypaikkalajittelun tehostaminen, Kontiosuon jätekeskuksen rakennusjätteen kierrätyksen tehostaminen sekä koulutuksen ja neuvonnan lisääminen rakennusjätteen vähentämiseksi.

Tiedepuisto laatii Joensuun keskustan, Penttilänrannan sekä Greenparkin alueelle kiertotalouden Master plan -suunnitelman. Tarkoituksena on tunnistaa pullonkauloja ja solmukohtia jätteisiin ja energiavirtoihin liittyen.

Pikes Oy:n tavoitteena on Nurmeksen teollisuusalueen sivuvirtojen nykyistä tehokkaampi hyödyntäminen.

Karelia-ammattikorkeakoulu puolestaan tekee hankkeessa selvityksen muovijätteiden muodostumisesta Pohjois-Karjalassa. Tarkastelun keskiössä ovat erityisesti maaseudun ja rakentamisen muovijätteet.

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton rooli hankkeessa on alueellisen kokonaisuuden koordinointi. Maakuntaliitto vastaa alueellisesta yhteistyöstä kansallisen jätesuunnitelman toteuttamisessa sekä kiertotalouden edistämisestä. Maakuntaliitto tulee tuottamaan kiertotalousteeman ympärille materiaaleja ja tiedotteita, dokumentoi alueen hyviä käytänteitä, organisoi erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämistä sekä laatii lyhyen aikavälin (2,5 vuotta) suunnitelman valtakunnallisen jätesuunnitelman toimeenpanosta alueella. 

 

Circwaste-hankkeen disclaimer

 

Circwaste ja LIFE logot

Lisätietoja

Aino Heikuran kuva

Aino Heikura

projektipäällikkö
 050 435 9921
aino.heikura@pohjois-karjala.fi
Circwaste-hanke, Clean-hanke

Sivu arviointi ja palaute