Blogi pääkuva

Navigaatiovalikko

angle-left

Blogit

Valonpilkahduksia syyssumussa

Syksyn lehti, maahan ehti, siinäkin soi blues. Kaikessa soi blues -laulun sanoin Reino Helismaa aikoinaan kuvasi syksyä. Monessa kohdin elämme parhaillaan tällaisessa syksyisessä sumussa, mutta on hyvä huomata myös valonpilkahdukset ja myönteiset signaalit. Edelleen ”päällä olevan” koronan ohella keskustelussa ovat mm. liikenne- ja soteasiat sekä EU:n iso elpymispaketti.

Kovan väännön jälkeen lentoliikenne käynnistyy Joensuusta sitten kevään. Aikataulut eivät tosin ole kohdallaan, ja väliaikaisia yhteyksiä on rakennettu, mutta tämä on kuitenkin tärkeä signaali. Parhaillaan käydään keskustelua keväällä käynnistettävän ostopalveluliikenteen palvelutasotarpeesta ja siihen liittyvistä käytännön asioista.

Kaikille on varmaankin tullut jo selväksi lentoliikenteen merkitys maakunnallemme ja erityisesti sen vientiteollisuudelle ja matkailulle. Maailmalle tulee päästä ja maailmalta tulee päästä myös meille. Meillä onkin vahva usko kaupallisiin yhteyksiin rakentuviin lentovuoroihin, kun korona antaa siihen siimaa.

EU:n elpymisrahoitusta kehittämiseen

Suomessa ja EU:ssa on otettu vakavasti koronan taloudelliset ja muut vaikutukset. Kaikkea ei ole voitu ratkaista, mutta koronan sallimissa rajoissa on pyritty toimimaan. EU- ja kansalliset linjaukset mahdollistavat sen, että kehittämiseen sekä erityisesti vihreään kasvuun ja digitaaliseen muutokseen on nyt hyvin rahoitusta käytettävissä. Joudumme tosin – jälleen kerran – omaksumaan uusia rahoitusohjelmia ja niiden välisiä työnjakoja. Meille jo tuttujen (?) EU:n rakennerahasto-, maaseutu- ja raja-alueohjelmien lisäksi uusina termeinä tulevat EU:n elpymisväline, oikeudenmukaisen siirtymän rahasto ja React-ohjelma. Olemme valmistautuneet näihin ja luonteva työnjako on löytymässä, joten lisätietoa saa ainakin maakuntaliitosta.

EU:n suurin elpymiseen liittyvä rahoitus on nimetty meillä Suomen kestävän kasvun ohjelmaksi. Siinä painotetaan edellä kuvatun mukaisesti vihreään kasvuun ja digitaalisuuteen ja niiden kautta talouden muutokseen. Ohjelman maakuntakierros on käyty ja kukin maakunta on esittänyt omat näkemyksensä sen sisältöön. Eduskunnan selonteon ja EU:n kanssa käytävän keskustelun kautta se tulee realisoitumaan toteutettaviksi hankkeiksi.

Tärkeä signaali on myös se, että maakunnassamme on iso joukko toteutusvalmiita, EU-linjauksiin sopivia ja kasvuun tähtääviä investointeja. Maakuntamme toimijoiden erinomaisen yhteistyön tuloksena onkin laadittu Pohjois-Karjalan oma EU:n elpymisvälineeseen suunnattu investointipaketti. Siinä on nostettu kärkeen talouden rakennemuutosta vauhdittavat vihreät yritysinvestoinnit, elinkeinoelämää palvelevat tki-investoinnit ja Karjalan rataan kohdistuvat kestävän liikenteen investoinnit. Näiden investointien toteutumista tulemme omalta osaltamme edistämään osana kansallista ohjelmaa.

Sote-ratkaisusta monialaiseen maakuntaan?

Sote ja siihen liittyvät rahoitusratkaisut ovat myös edelleen ajankohtaisia. Esitimme osaltamme huolen tulevan sotemaakuntamme rahoituksesta ja se osittain otettiinkin huomioon maan hallituksen loppusyksyn linjauksissa. Yhteistyössä on voimaa ja oli hyvä, että löysimme yhteisen näkemyksen kuuden maakunnan ja niiden sote-organisaatioiden kanssa – ja sillä oli merkitystä. Taustallahan oli se, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on määritellyt alueittaisen rahoitustarpeen, mutta lain valmistelussa siihen liitettiin seitsemän vuoden siirtymäaika ja pysyvä leikkuri. Tehdyn esityksen puolustamista ja työtä rahoitusratkaisun edelleen parantamiseksi kuitenkin tarvitaan. Tärkeätä kuitenkin on, että soteratkaisu monien vaiheiden jälkeen tulisi nyt hyväksyttyä.

Parhaillaan parlamentaarisessa ryhmässä mietitään myös maakuntien monialaisuutta. Onkin tärkeätä, että sote-uudistuksen toteutuessa syntyviin uusiin sote-maakuntiin liitetään myös muita monialaisuutta vahvistavia tehtäviä. Näitä olisivat esimerkiksi laaja-alaisesti maakunnalliseen kehittämiseen, suunnitteluun ja kansainvälistymiseen liittyvät ja aluekehittämistä luontevasti vahvistavat tehtävät niin kuntapohjaisesta kuin valtion aluehallinnostakin. Tämä selkeyttäisi entisestään alueellista hallintoa ja vahvistaisi merkittävästi alueellista demokratiaa.

Lunta ja hiihtokelejä odotellessa.

 

 

 

Lisää blogeja.

Liikennejärjestelmää suunnitellaan tulevaisuuden tarpeisiin

Tavoitteena on, että ihmisten liikkumismahdollisuudet turvataan ja elinkeinoelämän...

Vuoteni maakuntamurmelina

Monessa ammatissa voi samaistua murmelitunnelmaan. Sitähän se on, samankaltaisten asioiden...

Sivu arviointi ja palaute