Blogi pääkuva

Navigaatiovalikko

angle-left

Blogit

Rahoitushaku avattu puun arvoketjun tuoteinnovaatioiden kehittämiseksi

Itä- ja Pohjois-Suomen alue on saanut Euroopan komissiolta rahoitusta pilottikokeilua varten. Pk-yrityksille sekä tutkimus- ja kehittämisorganisaatioille suunnatussa ELMO-yrityspilotissa on haettavana 6-7 kpl 40 000-45 000 euron innovaatioseteleitä tuotekehityksen tueksi. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien yhteistä pilottia hallinnoi Lapin liitto.

ELMO-yrityspilotti lyhyesti

Mikä: Uudenlaisen rahoitusmallin kokeilu pk-yritysten tuotekehityksen tukemiseksi
Kenelle: Pk-yritykset ja TKI-organisaatiot (vähintään kahdesta Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnasta)
Milloin: 4.9.–2.10.2019
Miten: Voit saada 40 000–45 000 euron arvoisen innovaatiosetelin, joka kattaa 80 prosenttia tuotekehitysprojektin kokonaiskustannuksista. Jäljelle jäävä 20 prosenttia katetaan yksityisestä rahoituksesta, esim. osallistuvan yrityksen palkoista.
Teema: Puun arvoketjun pidentäminen, erityisesti kiertotaloutta ja digitalisaatiota tukevat tuoteinnovaatiot

Esimerkkejä rahoitettavista innovaatioista:

  • Uudet ratkaisut tuotannon automaatioon
  • Uudet älykkäät, digitaaliset ratkaisut (uudet sensorit, reaaliaikainen metsäbiomassojen seuranta ja tekoälyn hyödyntäminen puunkorjuussa jne.)
  • Puupohjaisten luonnontuotteiden innovaatiot loppukäyttäjille (puurakentaminen, lääkkeet, kosmetiikka, energia, tekstiilit, ruoka, epäorgaaninen kemia jne.)
  • Sivuvirtojen parempi hyödyntäminen puun arvoketjussa (hake, sahanpuru, bioetanoli, biomuovi jne.)
  • Vesien käsittelyn ja kierrätyksen ratkaisut puun arvoketjussa

Hakukriteereitä:

  • Tuoteinnovaation kehitysvaihe: Innovaatiota kehitetään projektin aikana yli TRL 6 -tason.
  • Innovaatioseteli myönnetään pk-yritysten ja julkisten TKI-organisaatioiden muodostamalle konsortiolle.
  • Konsortiossa tulee olla vähintään kolme toimijaa Itä- ja Pohjois-Suomen alueelta
  • Konsortion toimijoiden tulee olla  vähintään kahdesta Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnasta (Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Lappi).

Hae nyt: Rahoitushaku avattiin 4.9.2019 ja se päättyy jo 2.10.2019!

Tarkemmat tiedot ja hakuohjeet löytyvät sivuilta elmoenf.eu/hia ja mahdollisiin lisäkysymyksiin saa vastauksen kirjoittamalla kysymyksen englanniksi osoitteeseen elmo@lapinliitto.fi. Huomaathan, että rahoitushaun työskentelykieli on englanti.

Jos kaipaat apua konsortiokumppanin löytämiseen Pohjois-Karjalasta tai muista Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnista, ota yhteyttä Pohjois-Karjalan maakuntaliittoon Kirsi Taskiseen (kirsi.taskinen@pohjois-karjala.fi, 050 475 1669)

Lisää blogeja.

PK-yritysten tuotekehitystä tukevat ELMO-yrityspilotit käynnistyvät syksyllä 2019

Oletko kiinnostunut puun arvoketjun tuotekehitykseen liittyvän innovaatiosetelin...

Mitä on tämän päivän karjalaisuus

”Karjalainen on ikään kuin Suomen kansan päivänpuoli: avomielinen, luokseenlaskeva, vilkas ja...

Sivu arviointi ja palaute