Blogi pääkuva

Navigaatiovalikko

angle-left

Blogit

Pohjois-Karjala uudelle vuosikymmenelle

Uusi vuosikymmen on käynnistymässä epävarmuuden merkeissä. Viime vuoden alkupuoliskolla ilmestyneen Trendit-katsauksen mukaan maakunnan yritysten liikevaihto on edelleen kasvanut, mutta kasvu on ollut trendiltään laskeva - ollen 2.3 %. Edellisvuosien ja erityisesti vuoden 2018 vahvan kasvun ajasta on siirrytty maltillisempaan kasvuun. Maakunnan tilannetta kuvattiinkin loppuvuodesta osuvasti siten, että maakunta on kehittymässä yskällehden. Kun myös kuntien taloudessa on loppuvuodesta tapahtunut merkittävä muutos, vuosi 2020 alkaakin epävarmuuden merkeissä. Niinpä elinkeinojen kehittämiseen ja elinvoiman vahvistamiseen on nyt erityinen peruste panostaa.

Sama talouden epävarmuus on nähtävissä myös kansainvälisessä toimintaympäristössä. Oman lisämausteensa globaaliin ympäristöön tulee tuomaan lisääntyvä keskustelu ilmastoasioista ja suurvaltojen väliset juonteet, unohtamatta USA:n presidentin vaaleja loppuvuodesta tai Britannian irrottautumista EU:sta.

Uuden EU:n komission ja Suomen hallituksen toimet vaikuttavat myös Pohjois-Karjalaan

Euroopan unionissa on käynnissä iso joukko asioita, joiden vaikutukset ulottuvat myös Pohjois-Karjalaan. Ensi vuoden puolella odotetaan mm. ratkaisuja EU:n tulevasta rahoituskaudesta 2021-2027, joka sisältää myös rahoitukselliset raamit EU:n alueille kohdistuvalle rahoitukselle. Näitä ovat erityisesti alueelliseen kehittämiseen kohdennettava rakennerahoitus, maaseudun kehittämisen rahoitus ja EU:n ulkoraja-alueiden kehittämiseen kohdennettava rahoitus.

Loppuvuodesta 2019 nimetty EU:n komissio käynnistää toimintaansa ja alkaa toteuttaa hyväksymäänsä ohjelmaa. Uutena avauksena ja isossa roolissa tulee olemaan Green Deal, jossa ilmastoasiat ovat niin ikään keskeisesti esillä. Pohjois-Karjalan kaltaisten metsäisten alueiden näkökulmasta metsien käyttöön vaikuttavat EU-linjaukset ovat tarkkaan seurattavia asioita. Näitä ovat ilmastokysymysten lisäksi EU:n metsästrategiaan ja metsien monimuotoisuuteen liittyvät linjaukset.

Suomen uuden, loppuvuodesta toimintansa käynnistäneen hallituksen ohjelma sisältää lukuisia maakunnan kannalta hyviä linjauksia. Näitä ovat alueiden erilaisten lähtökohtien huomioiminen, sote-uudistuksen jatkaminen maakuntapohjalta sekä valtion toimintoja koskevan alueellistamislainsäädännön uudistaminen. Sellainen on myös linjaus Itä- ja Pohjois-Suomen erityisolosuhteiden huomioon ottamisesta tulevan EU- rakennerahastokauden resurssien ohjaamisessa.

Maakuntaliitossa luodaan linjauksia 2020-luvulle

Maakuntaliiton toiminnassa tulee ensi vuonna näkymään maakuntakaavan laatimisen lisäksi maakuntastrategian, vuosien 2021-2027 EU-ohjelmien, ilmasto- ja energiaohjelman sekä maakunnan liikennestrategian valmistelu. Näillä luodaan maakunnan alueidenkäytölliset ja strategiset linjaukset 2020-luvulle. EU-ohjelmat kattavat niin rakennerahasto-, maaseutu- kuin raja-alueohjelmatkin,

Maakuntaliitto tulee olemaan myös aktiivinen edunajamistyössään ja reagoimaan, kun maakunnan etu niin vaatii. Siinä kansanedustajien ja maakunnan toimijoiden välinen saumaton yhteistyö on keskeistä. Yhteistyö on toiminutkin mallikkaasti, ja se on myös maakunnan ulkopuolella huomattu.

Yhteistyötä tarvitaan myös maakuntien kesken. Erityisesti sitä tarvitaan saavutettavuuden parantamisessa ja vaikuttamisessa parhaillaan laadittavaan valtakunnalliseen 12-vuotiseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan. Nopeiden junayhteyksien ja ns. Itäradan kehittäminen sekä Saimaan kanavan sulkujen parantaminen ympärivuotisen vesiliikenteen mahdollistamiseksi ovat tästä esimerkkejä.

Rajan yli tapahtuvaan yhteistyöhön tullaan niin ikään ensi vuonna panostamaan, ja siinä erityisesti matkailuyhteistyöhön. Matkailu sisältyy niin Karjalan Tasavallan ja Sortavalan kaupungin kuin maakuntamme ja laajemminkin Itä-Suomen maakuntien painotuksiin. Ensi vuonna vietettävä Karjalan Tasavallan 100-vuotis juhlavuosi tapahtumineen sekä Euregio Karelian strategian ja tulevan EU:n raja-alueohjelman laatiminen ovat niin ikään esillä.

Maakuntapäivällä vaalitaan ja vahvistetaan maakuntaidentiteettiä

Karjalainen kulttuuri ja siihen pohjautuva maakuntaidentiteetti on kiistämättä yksi maakuntamme vahvuuksista. Elokuun viimeisenä lauantaina vietettävän maakuntapäivän kautta sitä halutaan myös vaalia ja vahvistaa. Jo kaksi kertaa järjestetty maakuntapäivä onkin otettu maakunnassa hyvin vastaan. Maakuntapäivän valmistelut käynnistyvät heti alkuvuodesta ja sen sisältöä on tarkoitus aiempien kokemusten pohjalta edelleen kehittää.

Uusi vuosi on tuonut mukanaan Valtimon kunnan ja Nurmeksen kaupungin yhdistymisen. Kuluvan Vuoden aikana valmistaudumme myös Heinäveden kunnan siirtymiseen virallisesti Pohjois-Karjalan maakuntaan vuoden 2021 alussa. Tosin Heinävesi on jo pitkään ollut mukana maakuntamme toiminnoissa.

Pohjois-Karjalalla on kaikki valmiudet menestyä myös tulevalla vuosikymmenellä. Kuluvan vuoden aikana sille luodaan strateginen pohja. Tässä työssä paremman Pohjois-Karjalan rakentamisessa tarvitaan kuitenkin kaikkien meidän panosta, yhteistyötä ja samaan suuntaan toimimista.

Oikein hyvää ja parempaa vuotta 2020 ja vuosikymmentä toivottaen.

Lisää blogeja.

Millainen on Pohjois-Karjalan innovaatiotoiminnan nykytila?

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto toteutti lokakuussa 2018 kyselyn, jonka avulla arvioitiin...

Akkukumppanit GTK:n vieraana Outokummussa

Vajaa parikymmentä Itä- ja Pohjois-Suomen toimijaa kokoontui tammikuun lopussa Outokumpuun...

Sivu arviointi ja palaute