Blogi pääkuva

Navigaatiovalikko

angle-left

Blogit

Liikennejärjestelmää suunnitellaan tulevaisuuden tarpeisiin

Maassamme laaditaan ensimmäistä valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Se luo lähtökohdat koko Suomen liikenneverkon ja liikenteen palveluiden kehittämiseen.

Tavoitteena on, että ihmisten liikkumismahdollisuudet turvataan ja elinkeinoelämän kuljetusmahdollisuuksia parannetaan koko Suomessa. 12-vuotisella suunnitelmalla varmistetaan, että liikennejärjestelmän kehitys on ennakoitavaa niin ihmisten, yritysten, alueiden kuin julkisen sektorin näkökulmasta.

Suunnitelmaan kuuluu liikenteen päästöjen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä, mikä vaatii suurta muutosta niin ihmisten kuin tavaroidenkin liikkumiseen.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on aktiivisesti mukana valtakunnallisen suunnitelman laatimisprosessissa yhdessä muiden Itä-Suomen maakuntaliittojen kanssa ja pyrkii tuomaan alueemme tärkeitä ominaispiirteitä, kuten Saimaan vesiliikennettä ja rajaliikennettä, mukaan suunnitelmaan.

Samaan aikaan valtakunnallisen suunnitelman kanssa on laadittu Pohjois-Karjalassa omaa maakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Tavoittelemme liikennejärjestelmää, joka tukee maakunnan elinkeinoelämän kehittymistä sekä tarjoaa kestävän liikkumisen mahdollisuuden kaikille väestöryhmille riippumatta asuinpaikasta.

Pohjois-Karjalassakin pyritään kestävämpään ja vähäpäästöisempään liikenteeseen, hyvään saavutettavuuteen ja yhteiskuntataloudellisesti tehokkaampaan liikennejärjestelmään eli järjestelmään sijoitettavat rahat tulisi käyttää siten, että niistä tulisi maakuntaan mahdollisemmin suuri hyöty.

Tavoitteiden saavuttaminen vaatii töitä erityisesti ylhäältä annettujen päästövähennystavoitteiden takia. Uskomme kuitenkin, että voimme onnistua.

Erityisesti henkilöautoliikenteen haasteet ovat suuria. Maakunnan autokanta on keskimääräistä vanhempaa ja suuripäästöisempää ja välimatkat ovat pitkiä. Jatkossakin henkilöautolla ajetaan maakunnassa paljon, joten pyrimme edistämään sitä, että tukea vähäpäästöisempien autojen hankintaan kohdennettaisiin alueille, missä henkilöauto on käytännössä ainoa mahdollinen kulkuneuvo arjen liikkumiseen.

Joensuun kaupunkiseudulla ja muissa taajamissa pyritään lisäämään entisestään pyöräilyä ja kävelyä. Julkista liikennettä kehitetään myös haja-asutusalueilla erityisesti asiointiliikenteen osalta, jotta autottomilla, joista suuri osa ikääntyneitä, on mahdollisuus asua maaseudulla.

Pohjois-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 on luonnosvaiheessa. Siihen voi tutustua ja antaa palautetta osoitteessa www.pohjois-karjala.fi/liikenne.

Tämä kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran sanomalehti Karjalaisen Maakunta nyt -palstalla 26.10.2020

 

Lisää blogeja.

Maaseudun jätetalkoot edessä

Millä keinoilla näihin lukemiin voidaan päästä? Tätä kysymystä pohditaan kiivaasti niin...

Valonpilkahduksia syyssumussa

Kovan väännön jälkeen lentoliikenne käynnistyy Joensuusta sitten kevään. Aikataulut eivät tosin...

Sivu arviointi ja palaute