Blogi pääkuva

Navigaatiovalikko

angle-left

Blogit

Mitä saimme aikaan vuonna 2018?

 

Älykkäät ekosysteemit Pohjois-Karjalassa -hanke käynnistyi vuoden 2018 alussa. Reilun vuoden aikana hankepartnerit Maakuntaliitossa ja Business Joensuussa ovat tehneet töitä sekä maakunnan tasolla että kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Metsäbiotalouden ja teknologiateollisuuden erityisosaamista Pohjois-Karjalassa on tuotu esiin maakunnan älykkään erikoistumisen strategian mukaisesti.

Yksi hankkeemme päätavoitteista on tukea Pohjois-Karjalan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Tavoitteen edistämiseksi viime vuoden aikana kartoitettiin maakunnassa toimivat innovaatioalustat sekä niissä toimivat yhteyshenkilöt ja organisaatiot. Kartoitus toimii pohjatietona laajemmalle kehittämistyölle, jossa pyritään mahdollistamaan avoin yhteistyö ja vuorovaikutus yritysten sekä tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden välillä. Kerromme innovaatiotoimijoiden yhteistyöstä tarkemmin kevään aikana.

Vuoden aikana on tehty paljon yhteistyötä myös Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien kesken. Yhteistyön tuloksena Itä- ja Pohjois-Suomen seitsemän maakuntaa julkaisivat tämän vuoden alussa Älykkään erikoistumisen strategian vuosiksi 2019–2023. Alueen yhteisiksi kasvualoiksi tunnistettiin biojalostus ja uudet tuotteet, kestävä kaivannaistoiminta, kemianteollisuus, kestävä matkailu ja vetovoima sekä valmistava teollisuus. Yritysten kasvua ja kansainvälistymistä tuetaan erityisesti näillä aloilla.

Itä- ja Pohjois-Suomen yhteinen strategia viedään tämän vuoden aikana käytäntöön osana hankettamme ns. ELMO-pilotin avulla. ELMO-pilotti on Euroopan komission rahoittama pilottihanke, joka tarjoaa rahoitusta mikro- ja pk-yritysten tuotekehityksen tueksi. Pilotissa tuetaan innovaatioita, jotka kasvattavat puun jalostusarvoa ja pidentävät sen arvoketjua esimerkiksi digitalisaation tai kiertotalouden keinoin. Kerromme tästäkin lisää kevään aikana.

Erityisen vireää hankkeemme ensimmäisen toimintavuoden aikana on ollut erilaisten kansainvälisten kumppanuuksien ja verkostojen haku. Kumppanuuksien kautta on tavoitteena löytää maakunnan toimijoille uusia kehityshanke- ja pilotointimahdollisuuksia. Euroopan komission ylläpitämiä kumppanuuksia on solmittu mm. bioenergian, fotoniikan, kaivosteollisuuden sekä kestävän rakentamisen aloilla.

Älykkäät ekosysteemit -hankkeen toiminta jatkuu vuoden 2020 loppuun. Seuraamalla blogia pysyt ajan tasalla kuulumisistamme.

Lisää blogeja.

Paljon porua väestöennusteista - syystäkin

Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n 22.2. julkistamassa väestöennusteessa on tarkasteltu...

Kohti uutta eduskuntavaalikautta

Pohjois-Karjalan maakunta lukeutuu myös eduskuntavaalien voittajiin valituilla...

Sivu arviointi ja palaute