Blogi pääkuva

Navigaatiovalikko

angle-left

Blogit

Millainen on Pohjois-Karjalan innovaatiotoiminnan nykytila?

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto toteutti lokakuussa 2018 kyselyn, jonka avulla arvioitiin innovaatiotoiminnan nykytilaa. Kyselyn tuloksia täydennettiin Business Joensuun asiantuntijoiden keväällä 2019 tekemillä yrityshaastatteluilla. Tulokset on nyt julkaistu raporttina. Innovaatiotoiminnan tilannekuva edesauttaa saamaan maakunnan toimijoille yhteisen käsityksen maakunnan innovaatiojärjestelmän kilpailukyvystä ja tarvittavista kehittämistoimenpiteistä.

Innovaatiotoiminnan tilannekuvaa Pohjois-Karjalassa seuraa Älykkäät ekosysteemit Pohjois-Karjalassa -hanke, joka pyrkii kehittämään prosesseja ja toimintamalleja, joilla maakunnan innovaatiotoimintaa edistetään ja aktivoidaan. Hankkeen taustalla on syksyllä 2017 käynnistetty innovaatioaloite. 

Potentiaalia on olemassa

Alueella on olemassa jo toimivaa sekä pitkäjänteistä TKI-yhteistyötä, mutta tulevaisuuden kysymyksenä on se, kuinka Pohjois-Karjala kykenee ratkaisemaan TKI-toiminnan kesto-ongelmien muodostamat haasteet. Näitä ovat mm. jatkuvuus, sitoutumattomuus ja yritysten heikko mukanaolo innovaatiotoiminnassa.

Alueen TKI-toimintaympäristön kehittämisessä tulee myös huomioida, että missään ei ole kahta täysin samanlaista TKI-toimijajoukkoa tai fyysistä ympäristöä, vaan jokainen tapaus on uniikki ja oma kokonaisuutensa. Siksi aluetasolla on tunnistettava omat erityiset vahvuudet ja kehitettävä niitä eteenpäin.

Loppujen lopuksi tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan vaikuttavuus ja kehitys paikallisella, alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla riippuu toimijoiden yhteisen näkemyksen vahvuudesta ja toiminnan vuorovaikutuksen laadusta.

Pohjois-Karjalassa paljon erilaisia innovaatioalustoja

Innovaatiotoiminnan tilannekuvaa selvittävän kyselyn rinnalla tehtiin myös kartoitus Pohjois-Karjalan innovaatioalustoista. Pohjois-Karjalan keskeisten toimijoiden kanssa yhteistyössä tehdyn kartoituksen tavoitteena oli kehittämistoimenpiteiden suuntaaminen ja yritysten tarpeista lähtevän kehittämistoiminnan vahvistaminen. Innovaatioalustoja tarkasteltiin mm. toteuttajien, rahoittajien ja tukitoimintojen näkökulmista.

Tilannekuvaselvityksen ja kartoituksen perusteella jatkossa on panostettava olemassa olevien innovaatioalustojen toiminnan kehittämiseen ja hyödyn ulosmittaamiseen. Alustojen toiminnan tarkastelussa tulee jatkaa vahvempien yhteyksien luomista alustojen ja yritysten välille sekä lisätä tietoisuutta alustojen hyödyistä yleisellä tasolla.

Linkki innovaatiotoiminnan tilannekuvaraporttiin

Lisää blogeja.

Mitä ekosysteemillesi kuuluu?

Kullakin ajalla on käsitteensä. Tämän ajan innovaatiopolitiikan käsitteistöön kuuluu...

Pohjois-Karjala uudelle vuosikymmenelle

Uusi vuosikymmen on käynnistymässä epävarmuuden merkeissä. Viime vuoden alkupuoliskolla...

Sivu arviointi ja palaute