Blogi pääkuva

Navigaatiovalikko

angle-left

Blogit

Kohti uutta eduskuntavaalikautta

Pohjois-Karjalan maakunta lukeutuu myös eduskuntavaalien voittajiin valituilla kahdeksalla kansanedustajallaan. Haluankin välittää parhaimmat onnitteluni kaikille Pohjois-Karjalasta ja Savo-Karjalan vaalipiiristä valituille kansanedustajille. Samalla on myös hyvä kiittää kaikkia ehdolla olleita käydystä keskustelusta ja osallistumisesta vaalityön kautta myös maakuntamme kehittämiseen. 

Nyt katseet suuntautuvat uuden eduskunnan työn käynnistämiseen, hallituksen muodostamiseen ja toukokuussa pidettäviin eurovaaleihin. Edessä on myös Suomen EU-puheenjohtajuus vuoden loppupuolella. Nyt on sopiva aika kerrata ja tuoda esille tulevan eduskuntakauden kannalta tärkeitä asioita.

Maakuntamme keskeisiä EU-asioita ovat EU:n tulevan monivuotisen rahoituskehyksen riittävä taso, Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien näkemysten huomioon ottaminen rakennepolitiikassa, maaseutu- ja maatalouspolitiikassa sekä EU:n raja-alueohjelmissa. Pohjois-Karjalan kannalta ei myöskään ole merkityksetöntä, millaista ilmasto- ja metsäpolitiikkaa Suomessa ja EU:ssa toteutetaan. Haluamme kehittää maakuntaamme kestävällä tavalla mm. panostamalla biotalouteen, hiilineutraaliuteen, öljyvapaaseen Pohjois-Karjalaan ja nyt uutena asiana ilmastoviisaaseen metsätalouteen. 

Päättyneen maakunta- ja soteuudistuksen tuloksia ja tehtyä työtä tulee hyödyntää mahdollisimman laajasti tulevalla hallituskaudella. Pohjois-Karjalan kannalta on keskeistä se, että tulevat valtakunnalliset ratkaisut vahvistavat Siun soten toimintaa ja sen puitteissa tehtyä hyvää työtä, pelastustoimi hoidetaan maakunnassa ja että Heinäveden kunta siirtyy virallisesti Pohjois-Karjalaan. Myös aluekehittämisessä tulee maakuntaliiton, ELY-keskuksen ja kuntien hyvää yhteistyötä voida jatkaa maakuntapohjaisesti ja sitä edelleen kehittää erilaisin kokeiluin. Tärkeätä on se, että valtion aluehallinto säilyy maakunnassa eikä myöskään synnytetä valtakunnallisesti keskittynyttä hallintoa.

Liikenteellinen saavutettavuus on maakuntien kehityksen ja kilpailukyvyn avaintekijöitä. Tämä edellyttää panostuksia liikenneverkkoihin. Esimerkiksi tulevalla hallituskaudella laadittavaan 12-vuotiseen valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan tulee sisällyttää raideliikenteen kehittäminen Itäradan ja Joensuun ratapihan kehittämisineen sekä parlamentaarisen liikenneryhmän jo suosittelema panostus perusväylästöön.

Koulutuksen ja osaamisen kehittäminen lienee vahvasti esillä tulevalla eduskuntakaudella. Tähän liittyy tuoreessa koulutus- ja sivistysstrategiassa ottamamme tavoite kehittää Pohjois-Karjalasta koulutuksen ja pedagogisen osaamisen huippumaakunta. Tähän on meillä hyvät edellytykset ja tätä tavoitetta on kansallisesti myös helppo edistää. Monialaisen ammattikorkeakoulun toiminnan turvaaminen ja ammatillisen koulutuksen resursseista huolehtiminen ovat niin ikään tärkeitä asioita osaavan työvoiman turvaamiseksi maakunnassamme.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on valmis tukemaan valittujen kansanedustajien työtä täysin rinnoin. 

Risto Poutiainen
Maakuntajohtaja
 

Lisää blogeja.

Mitä saimme aikaan vuonna 2018?

  Älykkäät ekosysteemit Pohjois-Karjalassa -hanke käynnistyi vuoden 2018 alussa....

Älykkäät ekosysteemit Pohjois-Karjalassa -hanke jatkuu uusin voimin

Maakuntaliiton osuutta Älykkäät ekosysteemit Pohjois-Karjalassa -hankkeessa luotsasi...

Sivu arviointi ja palaute