Blogi pääkuva

Navigaatiovalikko

angle-left

Blogit

Edunajamisessa onnistuttava heti vaalikauden alkuun

Vaalikaudella 2019–2023 eduskunnassa on Pohjois-Karjalasta komeat kahdeksan kansanedustajaa. Lisäksi on tehtävä hyvää yhteistyötä koko vaalipiirin ja Itä-Suomen puitteissa.

Uusi eduskunta valmistelee ensi töikseen mm. ensimmäisen parlamentaarisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman. Tähän keväällä 2020 valmistuvaan asiakirjaan on saatava selkeät kirjaukset mm. Nopeat Itäradat -hankekokonaisuuden edistämisestä. Lisäksi Joensuun ratapiha tarvitsee toteutusrahansa 77 miljoonaa euroa. Perustienpitoon on tehtävä riittävä tasokorotus, mikä lisäisi teiden kunnossapidon rahoitusta myös Pohjois-Karjalassa.

Näyttää vahvasti siltä, että uudella vaalikaudella keskitytään sote-uudistuksen tekemiseen koko valtakunnan tasolla. Muiden tehtävien osalta hallinnon uudistaminen jäänee vähemmälle. Pohjoiskarjalaisittain on tärkeää, että valtakunnallinen ratkaisu tukee Siun soten operatiivista toimintaa ja on rahoituksellisesti kannustava ja oikeudenmukainen. Kuntien valtionosuusjärjestelmässä mahdollisesti tehtävät muutokset ovat maakunnalle elämän ja kuoleman kysymys. Kriteerien on huomioitava vahvalla painoarvolla olosuhdetekijät kuten ikärakenne, sairastavuus ja maantiede.

Koulutuksessa, tutkimuksessa ja innovaatiotoiminnassa tarvitaan lisää rahoitusta ja maakunnan profiilia, kuten metsäosaamista, edelleen vahvistavia valtakunnallisia linjauksia. Maakuntakeskus Joensuun aseman on oltava vahva kaupunki- ja kasvupoliittisissa ratkaisuissa. Työvoiman saatavuuden osalta tulisi voida kokeilla myös joustavia alueellisia kannustimia.

Valtion toimintojen sijoittamispolitiikassa on syytä odottaa vahvistuvaa poliittista tahtotilaa monipaikkaisuus ja digitalisaatio hyödyntäen.

EU:n koheesiopolitiikan 2021–2027 ratkaisut ovat Pohjois-Karjalalle valtavan tärkeäitä, sillä maakunnan omassa päätösvallassa olevat kehittämisrahat tulevat ohjelmapolitiikan kautta. Tarvitaan sekä riittävän vahva EU:n rahoitustaso, monipuolisen kehittämisen mahdollistava ohjelman sisältö että Itä- ja Pohjois-Suomelle tuloksekas kansallinen varojen jako.

Lisää blogeja.

Maakuntakaava etenemässä kohti ehdotusvaihetta

Maakuntakaavassa luodaan pohjaa tulevaisuuden alueidenkäytölle....

Kesä kaikilla aisteilla

Sote-asiat ovat hallinneet valtakunnallista ja alueellistakin keskustelua viime vuodet....

Sivu arviointi ja palaute