Blogi pääkuva

Navigaatiovalikko

angle-left

Blogit

Digituen antamiseen tarvitaan ammattilaisia

Digi- ja Väestötietovirasto koordinoi vuodesta 2022 alkaen digituen valtakunnallista verkostoa. Verkostoon kuuluu laajasti erilaisia tahoja, kuten kuntia, järjestöjä, hankkeita, yrityksiä, vapaaehtoisia ja julkishallinnon toimijoita, jotka antavat digitukea joko yleisesti älylaitteiden käyttöön tai omiin palveluihinsa. 

Digitukeen on laadittu eettiset ohjeet ja kehitetty osaamismerkkijärjestelmä. Digitukea on Suomessa siis kehitetty viime vuosina, mutta lisäksi tarvitaan resursseja ammattimaisen digituen järjestämiseen. Digineuvonta on esimerkiksi Pohjois-Karjalassa paljolti vapaaehtoisten varassa. Vapaaehtoisten taitotaso on hyvin korkea ja he tekevät arvokasta työtä. Digituki on kuitenkin niin laaja-alainen kokonaisuus, että sen pariin tarvitaan myös paljon nykyistä enemmän ammattilaisia.

Digituesta voidaan kysyä apua todella laajalta alueelta, ns. maasta taivaaseen. Älypuhelimen asetuksista satoihin erilaisiin sovelluksiin, viranomais- ja terveysasiointiin, pankkipalveluihin, nettisivujen tekoon, sähköpostin ja netin käyttöön, sosiaalisen median käyttöön, laitteen teknisiin ongelmiin, tietoturvaan jne. Suuri osa digituen antamisesta on myös kommunikointi asiakkaan kanssa niin, että asiat tulevat ymmärretyiksi ja asiakas kokee tulleensa kuulluksi.

Vapaaehtoiset digineuvojat ovat korvaamaton voimavara, mutta heidän varaansa emme voi sälyttää enää enempää työtä. Esimerkiksi vahvan tunnistautumisen palveluiden neuvonta on usein hankalaa. Pitkä välimatka joko digituen antajan luo tai palvelun tarjoajan omaan sähköisten palveluiden neuvontaan vaikeuttaa asioiden hoitamista. Etätuesta ei ole apua, jos on digitaitoja vasta opettelemassa. Kotiin vietävää digitukea ei Pohjois-Karjalassa juurikaan ole. Kaupallisia palveluita on harvoissa kunnissa, eikä niihin ei kaikilla ole varaa. Kotiin vietävän digituen tarve korostuu tulevaisuudessa, kun yhä useampi kotitalouksiemme kone on kytketty internetiin. Pyykkikoneen kanssa on hankala lähteä hakemaan digitukea.

Palvelujen digitalisointi ja yhä lisääntyvä kansalaisten digiosaamisen tarve ilman riittävää tukea digitaitojen oppimiseen on kasvattanut yhteiskuntaamme digitukivelkaa, joka on yksi velka muiden sosiaali- ja terveysalojen velkojen joukossa. Digitukivelan purkamiseen tarvitaan ammattilaisia.
Esimerkiksi sosiaalialan yhdistyksissä on paljon vapaaehtoisia, joiden jaksamista halutaan tukea. Sosiaalialalla toimii kuitenkin vapaaehtoisten lisäksi vankka sosiaalialan ammattilaisten joukko. Yksilöille tarjottavan digituen näkökulmasta vastaava digituen ammattilaisten joukko puuttuu tällä hetkellä kuvasta.

Monet toimijat ovat tehneet jo paljon digituen kehittämiseksi. Pohjois-Karjalassa on esimerkiksi koulutettu kirjastojen henkilökuntaa Yleisten kirjastojen digihankkeessa. Vaara-kirjastojen kuntapäättäjille tekemässä kyselyssä päättäjät haluaisivat panostaa kirjastojen kehittämisessä esimerkiksi e-palveluihin ja digiohjaukseen sekä ajantasaisiin laitteisiin kirjastotiloissa. Vaara-Kirjastot kehittää digitukea edelleen. Tulevaisuudessa olisikin mielestämme hienoa, että esimerkiksi kirjastojen palveluksessa olisi joka kunnassa digineuvonnan ammattilaisia, jotka täysipäiväisesti tukisivat teknisellä- ja digituen ohjausosaamisellaan kirjastojen digineuvonnan tasalaatuisuutta ja kehittämistä.

Ammattimainen digituen antaminen on laajaa asiantuntijuutta monelta alalta vaativa vastuullinen tehtävä, johon tarvitaan nykyistä enemmän vakituisia resursseja ja ammattikoulutusta. 

 

 

 

Minna Tuuva, Projektisuunnittelija, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Juha Myller, Digikaveri, Digi haltuun -hanke, Aspa-säätiö

Lisää blogeja.

Digitukiviikon tunnelmia - yhteistyötä ja rohkeaa kokeilua

  Järjestyksessään toista digitukiviikkoa vietettiin 30.8.-3.9. Valtakunnallisista...

Työvoimapulaa vastaan yhteistyöllä

Yritykset raportoivat pahenevista työvoiman saatavuusongelmista, ja terveyspalvelujen toimintoja...

Sivu arviointi ja palaute