Blogi pääkuva

Navigaatiovalikko

angle-left

Blogit

Arbonautin paikkatietoalusta kehittyy ELMO-rahoituksen tuella

– Ehdottomasti kannatti lähteä mukaan, tämä on ollut positiivinen kokemus tähän mennessä, toteaa Arbonaut Oy:n Elisa Korpelainen, joka koordinoi ELMO-rahoitusta saanutta tuotekehitysprojektia Pohjois-Karjalassa.

Arbonaut osallistuu yhteistyökumppaneineen ainutlaatuiseen pilottikokeiluun, jossa Euroopan komissio tukee pk-yritysten ja tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden tuotekehitysyhteistyötä noin 40 000 euron rahoitusseteleillä.

– Hankkeessamme kehitetään Arbonautin ProMS-paikkatietoalustaa niin, että siitä tulee uudenlainen digitaalinen työkalu eri metsätoimijoiden väliseen työn hallintaan, jakamiseen ja raportointiin, Korpelainen kertoo.

– Alustan avulla esimerkiksi metsäpalveluyritysten sekä -yrittäjien on helpompi tehdä aktiivista yhteistyötä keskenään ja jakaa ajantasaista tietoa metsänhoitotöistä.

ProMS-alustaan kuuluu verkkoselaimessa toimiva järjestelmä sekä ProMS Mobile -mobiilisovellus, joita molempia kehitetään hankkeen aikana.

Aidosti kiinnostavaa yhteistyötä

Arbonautin yhteistyökumppaneina projektissa toimivat loppukäyttäjän näkökulmasta kehitystyötä tarkasteleva kiteeläinen metsäpalveluyritys Rajaforest Oy sekä tutkimuksellista otetta projektiin tuova Lapin ammattikorkeakoulu.

– Hankekonsortion yhteistyö on sujunut todella hyvin, vaikka tällä samalla porukalla ei ollakaan aiemmin yhteistyötä tehty. Tähän on varmasti vaikuttanut se, että kaikilla on aidosti intressi aihetta kohtaan ja kukin tuo tiimiin omanlaistaan osaamista ja ammattitaitoa, Korpelainen toteaa.

Yhteistyöhön on tyytyväinen myös Rajaforestin toimitusjohtaja Marko Uutela.

– Olemme saaneet oman äänemme hyvin kuuluviin ja tarpeitamme on huomioitu projektin suunnittelusta lähtien. Arbonaut on hallinnoinut projektia erinomaisella tavalla, ja etenemisjärjestys sekä tavoitteet ovat olleet selvät.

Rajaforestin vastuulla on testata kehitettyjä järjestelmän toiminnallisuuksia oikeassa operatiivisessa ympäristössä. Digitaalisesta alustasta on suoraa hyötyä yritykselle.

– Uudet toiminnallisuudet mahdollistavat meille tehokkaamman työskentelyn energiapuun logistiikan hallinnassa sekä puukaupassa ja uuden liiketoimintamallin käyttöönoton metsäpalvelujen tarjonnassa, Uutela kertoo.

Puolen vuoden pilottikokeilu

Viime syksynä järjestetyn rahoitushaun taustalla on Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien välinen ELMO-yhteistyö, jossa etsitään uudenlaisia keinoja tukea elinkeinoelämää. Myönteisen rahoituspäätöksen saaneet projektit käynnistyivät vuodenvaihteessa.

Pilottikokeiluna järjestetty rahoitushaku vaati osallistujilta alkuvaiheessa kärsivällisyyttä, sillä valmista mallia haun järjestämiseen ei ollut.

– Kun on uudenlaisesta rahoitusmallista kyse, niin toki alkuun on aina vähän selvittelemistä rahoittajan käytännöissä ja ohjeistuksissa. Projekti on joka tapauksessa edennyt suunnitellusti, ja mielenkiinnolla odotamme mitä pilotti tuo vielä mukanaan, Arbonautin Elisa Korpelainen toteaa.

Tuotekehitysprojekteista suunniteltiin alun perin noin puolen vuoden mittaisia. Nähtäväksi jää, vaikuttaako meneillään oleva koronakriisi projektien aikatauluihin.

Arbonautin vetämän projektin ohella rahoitusta sai myös kuusi muuta Itä- ja Pohjois-Suomen alueen konsortiota, jotka kehittävät puun arvoketjuun liittyviä innovaatioita. Muihin projekteihin ottavat osaa Pohjois-Karjalasta Luonnonvarakeskus LUKE ja Motoajo Oy.

Joensuulainen Arbonaut Oy kehittää digitaalista alustaa metsäpalveluyritysten ja -yrittäjien käyttöön ELMO-rahoituksen tuella.
Kuva: Arbonaut Oy

______________

Lue lisää rahoitusta saaneista pilottihankkeista Itä- ja Pohjois-Suomen ELMO-yhteistyön verkkosivuilta

Lisää blogeja.

Rock loppui kuin seinään

Juice Leskinen julkaisi 1979 kappaleen Rock loppuu kuin seinään. Nyt eletään tilanteessa,...

Viimeinen pykälä uunista ulos!

Aamulla on hyvä tehdä strateginen valinta ja erikoistua älykkäästi leivän leivontaan. ...

Sivu arviointi ja palaute