bio4eco sivun pääkuva

Navigaatiovalikko

Bio4Eco - Kestävän alueellisen bioenergiapolitiikan pelinrakentaja

BIO4ECO - Kestävän alueellisen bioenergiapolitiikan pelinrakentaja

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on mukana huhtikuussa 2016 käynnistyneessä Bio4Eco - kestävän alueellisen bioenergiapolitiikan pelinrakentaja -projektissa. Bio4Eco tukee siirtymistä vähähiiliseen talouteen erityisesti uusiutuvan energian, rakennusten energiatehokkuuden sekä metsä- ja maatalousbiomassan käytön osalta. Hanke on rahoitettu Interreg Europe –ohjelmasta.

Projekti kuuluu vähähiilisen talouden kehittämisen toimintalinjaan, jonka tavoitteena on parantaa aluekehityssuunnitelmien, -ohjelmien ja strategioiden toteuttamista etenkin Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelman ja eurooppalaisten alueyhteistyöohjelmien vähähiiliseen talouteen tähtäävien toimenpiteiden osalta.

Hankkeen pääpartnerina toimii Katalonian metsätieteiden keskus, ja kaikkiaan mukana on kymmenen eri organisaatiota eri Euroopan maista. Aloitustapaaminen- ja seminaari järjestettiin Solsonassa 5.-7. heinäkuuta.

Projektin puitteissa järjestetään temaattisia työpajoja, opintovierailuja eri alueille sekä tuetaan paikallista sidosryhmätyöskentelyä toimijoita osallistavan ohjelma- ja strategiatyön onnistumiseksi sekä suunnitelmien toteuttamiseksi. Projektin odotetaan johtavan uusiutuvan energian osuuden kasvuun alueiden kokonaisenergiankulutuksessa, tuovan bioenergian ja biotalouden mukaan kaikkeen päätöksentekoon sekä suunnitteluun ja raivaavan tietä tuleville strategioille, jotka kytkevät ilmastotavoitteet ja alueellisen biotalouden toisiinsa.

Projekti on kaksivaiheinen. Ensimmäisen vaiheen aikana (04/2016–09/2018) tehdään toimintasuunnitelma alueellisiin tavoitteisiin pääsemisestä. Toinen vaihe (10/2018–09/2020) on varattu suunnitelman toteuttamiseen ja seurantaan.

Hankkeen puitteissa maakuntaliitto käynnistää työn maakunnallisen metsäbiotalousstrategian laatimiseksi yhdessä maakunnan toimijoiden kanssa. Strategiassa huomioidaan muun muassa jo olemassa olevat maakunnan Ilmasto- ja energiaohjelma sekä alueellinen metsäohjelma.

Strategiatyön ohessa konkreettisiksi tavoitteiksi Pohjois-Karjalassa on nostettu samanaikainen hiilidioksidipäästöjen 80 % nettovähennys ennen vuotta 2030 ja biotaloussektorin liikevaihdon kasvattaminen 1,7 miljardista eurosta 2,7 miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä. Keinoja tavoitteen saavuttamiseksi ovat puun käytön kestävä lisääminen miljoonalla kuutiolla vuosittain, fossiilisesta lämmitysöljystä luopuminen vuoteen 2020 mennessä, fossiilisista liikennepolttoaineista luopuminen vuoteen 2030 mennessä sekä energia-omavaraisuus vuoteen 2025 mennessä.

Näitä tavoitteita edistetään tiiviissä yhteistyössä Kohti öljyvapaata ja vähähiilistä Pohjois-Karjalaa -hankkeen kanssa. Pohjois-Karjalan haasteet tavoitteiden saavuttamisessa liittyvät erityisesti liikenteen päästöjen vähentämiseen, investointeja tukevien rahoitusinstrumenttien hyödyntämiseen ja biotalouden arvoketjujen pidentämiseen.

Kumppanit:

  • Executive forest agency (BG)
  • Forest Sciences Centre of Catalonia CTFC (ES)
  • Government of Catalonia – Directorate General of Natural Environment (ES)
  • Regional Council of North Karelia (FIN)
  • French Federation of Forest Municipalities (FR)
  • Abruzzo Region – Rural Development and Fisheries Policies Department (IT)
  • Latvian Forest Owner's Association (LV)
  • Ministry of Agriculture Republic of Latvia (LV)
  • Regional Development Agency Centru (RO)
  • Slovenia Forest Service (SI)

Bio4eco logot

Sivu arviointi ja palaute