AIKO pääkuva

Navigaatiovalikko

Rahoitetut AIKO-hankkeet

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO)

Pääministeri Sipilän hallitus tukee alueiden vahvuuksiin perustuvaa kilpailukyvyn vahvistamista ja päämääränä on saada erilaiset voimavarat hyödynnettyä kasvun ja työllisyyden varmistamiseksi. AIKO (Alueelliset innovaatiot ja kokeilut) on Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla -nimisen kärkihankkeen toimenpide, johon on Suomessa käytössä 30 miljoonaa euroa rahoitusta vuosille 2016 - 2018. Noin puolet rahoituksesta käytetään kaupunkien, kasvukäytävien ja teemaverkostojen kasvusopimuksiin ja toinen puoli maakuntien ennakoidun rakennemuutoksen toimiin.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on myöntänyt AIKO-rahoitusta pienehköihin hankkeisiin ja nopeisiin kokeiluihin, joilla luodaan pohjaa uusille avauksille. Rahoitetut hankkeet ovat selkeästi rajattuja konkreettisen haasteen tai teeman ympärille. Hankkeet edistävät elinkeinoelämän kehittymistä, kasvumahdollisuuksia ja uusien toimintatapojen synnyttämistä.

Käytettävissä ollut AIKO-rahoitus on sidottu täysimääräisesti. Käynnissä olevien AIKO-hankkeiden toteutuksen tulee päättyä viimeistään 30.4.2019 . Hankkeiden maksimituki on 70% hyväksytyistä kokonaiskustannuksista.

Mitä on rahoitettu

AIKO-rahoituksen myöntämisen pohjana on ollut maakunnassa laadittu ennakoidun rakennemuutoksen varautumissuunnitelma, joka on osa maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa. AIKO-rahat on jakanut maakuntaliitto, joka on tehnyt rahoituspäätökset yksittäisille hankkeille.

Tutustu tästä Pohjois-Karjalan ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelmaan.

Pohjois-Karjalassa AIKO rahoituksella haettiin ratkaisuja seuraaviin:

1) Edelläkävijyyden vahvistaminen Pohjois-Karjalan älykkään erikoistumisen teemoissa

  • Biotalouden kasvupaketin toteutuksen vauhdittaminen
  • Teknologia ja materiaalit: Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen maakunnan kärkialoilla
  • Innovatiiviset ja digitaaliset palvelut
  • Venäjä: Haastavasta markkinatilanteesta johtuvat uudet avaukset
  • Esimerkiksi uusien kv. markkinoiden avaamiseksi

2) Ennakoivaa rakennemuutosta vauhdittavat avaukset maakunnan kärkialoilla

3) Maakunnan uudet, merkittävät kehittämisavaukset

  • a) investointien vauhdittamiseksi
  • b) tulevaisuuden osaamisrakenteiden luomiseksi
  • c) kansainvälistymisen vauhdittamiseksi (ml. kv-hankkeiden valmistelurahoitus)
  • d) vetovoiman lisäämiseksi (investoinnit, osaava työvoima, matkailu, kansainvälisesti)
  • e) saavutettavuuden parantamiseksi

Rahoitetut AIKO-hankkeet Pohjois-Karjalassa

Tutustu tästä Pohjois-Karjalassa rahoitettuihin AIKO-hankkeisiin.

Sivu arviointi ja palaute