AKKE pääkuva

Navigaatiovalikko

Akke

Alueellisen kehittämisen määräraha (AKKE)

Työ- ja elinkeinoministeriö on osoittanut maakuntien liittojen käyttöön kansallisen määrärahan alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen. Rahoitusvälineestä käytetään lyhennettä AKKE (Alueellisen kehittämisen määräraha).  Maakunnan liitot rahoittavat AKKEn kautta erilaisia kehittämishankkeita. Vuonna 2021 jaettavan määrärahan suuruus Pohjois-Karjalassa on n. 700 000 euroa.

Rahoitettavien hankkeiden tulee kohdistua johonkin seuraavista Pohjois-Karjalan korona-selviytymissuunnitelman kärkitoimenpiteistä:

 1. Paikallisen kysynnän elvyttäminen
 2. Uuden kasvun kiihdyttäminen
 3. Uudet liiketoimintamahdollisuudet arvoverkostojen avulla
 4. Kasvua vahvistava toimintaympäristö
 5. Tulevaisuudenuskoa rakentava viestintä

Lisäksi rahoitettavien hankkeiden tulee:

 • edistää suoraan tai välillisesti elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai työllisyyttä tai
 • edistää osaamiseen ja innovaatioihin perustuvaa elinkeinorakenteen uudistumista

Rahoitusta voidaan suunnata myös alueelliseen selvityssuunnitelmaan liittyvän investointipaketin kestävien liikenneratkaisujen suunnitteluun. Lisäksi voidaan tukea investointipaketin toimenpiteiden suunnittelu- ja valmistelutyötä. Suoria yritysinvestointeja ja tki-investointeja ei rahoiteta. Maakuntaliitto ei voi myöntää rahoitusta yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen.   

AKKEn kautta rahoitettavien toimenpiteiden tulee olla selkeästi rajattuja, konkreettisia kehittämishankkeita. Myös rajattuun teemaan kohdennettuja selvityksiä tai vastaavia voidaan rahoittaa, jos niillä on uutuusarvoa ja laajaa hyödynnettävyyttä maakunnassa. Rahoituksella voidaan tukea pienehköjä demonstraatioita ja kokeiluja, joilla voidaan käynnistää maakunnallisesti merkittäviä uudistus- ja kehitysprosesseja.

Rahoitusta ei ole tarkoitettu infrastruktuuriin tai muihin fyysisiin rakenteisiin, nykyisiä rakenteita ylläpitäviin hankkeisiin tai yksittäisten tilaisuuksien tai tapahtumien järjestämiseen. Rahoitusta ei myönnetä toimintatukena hakijan normaalista toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin tai koronaepidemiasta aiheutuvien taloudellisten tappioiden kattamiseen.

AKKE linkkilista

AKKE haku

Tuen myöntäminen ja haku

Rahoitusta voidaan myöntää pääsääntöisesti kokonaiskustannuksiltaan enintään 50 000 euron hankkeille. Tuki voi kattaa enintään 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Tukea voidaan myöntää julkis- ja yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle eli esim. kunnille, yhdistyksille ja järjestöille, koulutusorganisaatioille, tutkimuslaitoksille ja yrityspalveluorganisaatioille. Rahoitusta voidaan myöntää myös eri toimijoiden yhteishankkeelle tai hankkeelle, jossa on toimijoita eri maakunnista (ylimaakunnallinen hanke).

Haku on jatkuva ilman määräaikoja. Rahoitushakemuksen voi jättää sähköpostitse kirjaamo@pohjois-karjala.fi tai postitse osoitteeseen: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Siltakatu 2, 80100 Joensuu. Rahoitusta haetaan määrämuotoisella lomakkeella (ks. tiedostot alla, AKKE hakemuslomake).

Ennen hakemuksen jättämistä on suositeltavaa neuvotella rahoittajan kanssa hankesuunnitelmasta.

Ota yhteyttä

Ulla-Riitta Pölönen

rahoitusasiantuntija
 050 477 1023
ulla-riitta.polonen@pohjois-karjala.fi
EU:n rakennerahastohankkeiden (EAKR) hankeneuvonta ja rahoituspäätösten valmistelu. Itä-Suomen koordinaatioryhmä.

Hankehakemusten käsittely ja hallinnointi

Maarit Siitosen kuva

Maarit Siitonen

elinkeino- ja innovaatioasiantuntija
 0400 668 149
maarit.siitonen@pohjois-karjala.fi
Elinkeino- ja innovaatiotoiminnan asiantuntija-, hanke- ja edunvalvontatehtävät, Älykkään erikoistumisen strategia.

Asiakirja- ja mediatiedostot

Asiakirjat
Näytetään tulokset 1 - 10 / 10
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Some Jako Global

  Sivu arviointi ja palaute