AKKE pääkuva

Navigaatiovalikko

Akke

Alueellisen kehittämisen määräraha (AKKE)

Työ- ja elinkeinoministeriö on osoittanut maakuntien liittojen käyttöön kansallisen määrärahan alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen. Rahoitusvälineestä käytetään lyhennettä AKKE (Alueellisen kehittämisen määräraha).  Maakunnan liitot rahoittavat AKKEn kautta erilaisia kehittämishankkeita. Vuosittain jaettavan määrärahan suuruus Pohjois-Karjalassa on n. 250 000 euroa.

Maakuntahallituksen tekemän linjauksen mukaisesti vuoden 2020 AKKE-rahoituksen myöntämisessä painotetaan hankkeita ja toimenpiteitä, joilla voidaan reagoida koronavirusepidemian alueelle aiheuttamien haitallisten vaikutusten hillintään ja niistä toipumiseen. Rahoitusta myönnetään mahdollisuuksien mukaan muille maakuntaohjelmaa toteuttaville hankkeille eri toimialoilla.

Linkki POKAT2021 maakuntaohjelmaan: https://www.pohjois-karjala.fi/pokat2021

AKKEn kautta rahoitettavien toimenpiteiden tulee olla selkeästi rajattuja, konkreettisia kehittämishankkeita tai -kokeiluja. Myös rajattuun teemaan kohdennettuja selvityksiä tai vastaavia voidaan rahoittaa, jos niillä on uutuusarvoa ja laajaa hyödynnettävyyttä maakunnassa. AKKE-rahoituksella voidaan tukea pienehköjä demonstraatioita ja toimintaa, joilla voidaan käynnistää maakunnallisesti merkittäviä uudistus- ja kehitysprosesseja.

AKKE-rahoitusta ei ole tarkoitettu infrastruktuuriin tai muihin fyysisiin rakenteisiin, nykyisiä rakenteita ylläpitäviin hankkeisiin tai yksittäisten tilaisuuksien tai tapahtumien järjestämiseen. Rahoitusta ei myönnetä toimintatukena hakijan normaalista toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin tai koronaepidemiasta aiheutuvien taloudellisten tappioiden kattamiseen. Maakunnan liitto ei voi myöntää rahoitusta yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen.

Tuen myöntäminen ja haku

Rahoitusta voidaan myöntää pääsääntöisesti kokonaiskustannuksiltaan enintään 50 000 euron hankkeille. Tuki voi kattaa enintään 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Tukea voidaan myöntää julkis- ja yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle eli esim. kunnille, yhdistyksille ja järjestöille, koulutusorganisaatioille, tutkimuslaitoksille ja yrityspalveluorganisaatioille. Rahoitusta voidaan myöntää myös eri toimijoiden yhteishankkeelle tai hankkeelle, jossa on toimijoita eri maakunnista (ylimaakunnallinen hanke).

Haku on jatkuva ilman määräaikoja. Hakemuksen voi jättää sähköpostitse kirjaamo@pohjois-karjala.fi tai postitse osoitteeseen: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Siltakatu 2, 80100 Joensuu.

Ennen hakemuksen jättämistä on suositeltavaa neuvotella rahoittajan kanssa hankesuunnitelmasta.

Ota yhteyttä

Maarit Siitosen kuva

Maarit Siitonen

rahoitusasiantuntija
 0400 668 149
maarit.siitonen@pohjois-karjala.fi
EU:n rakennerahastohankkeiden (EAKR) hankeneuvonta ja rahoituspäätösten valmistelu, Kansallinen alueellisen kehittämisen määräraha (AKKE).

Asiakirja- ja mediatiedostot

Some Jako Global

Sivu arviointi ja palaute