AKKE pääkuva

Navigaatiovalikko

AKKE uusi

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määräraha

Työ- ja elinkeinoministeriö on osoittanut maakuntien liittojen käyttöön kansallisen määrärahan alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen. AKKE-määrärahaa käytetään Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman ja hallituksen aluekehittämispäätöksen toimeenpanoa edistäviin kohteisiin. Lisäksi rahoitusta voidaan myöntää koronaselviytymissuunnitelman mukaisiin hankkeisiin.

Rahoituksen kohdentuminen

Määrärahalla rahoitettavien toimenpiteiden tulee olla selkeästi rajattuja, konkreettisia kehittämishankkeita. Määrärahaa voidaan käyttää esimerkiksi Pohjois-Karjalan vahvuuksiin ja erikoistumiseen perustuviin pienimuotoisiin kehittämis-, kokeilu- ja selvityshankkeisiin. Rajattuun teemaan kohdennettuja selvityksiä tai vastaavia voidaan rahoittaa, jos niillä on uutuusarvoa ja laajaa hyödynnettävyyttä maakunnassa. Rahoituksella voidaan tukea pienehköjä demonstraatioita ja kokeiluja, joilla voidaan käynnistää maakunnallisesti merkittäviä uudistus- ja kehitysprosesseja. Rahoituksella tavoitellaan hankkeita, joilla edistetään elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja osaamisen kasvua.

Rahoitusta ei ole tarkoitettu infrastruktuuriin tai muihin fyysisiin rakenteisiin, nykyisiä rakenteita ylläpitäviin hankkeisiin tai yksittäisten tilaisuuksien tai tapahtumien järjestämiseen. Rahoitusta ei myönnetä toimintatukena hakijan normaalista toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin.

Hankkeiden tukikelpoisuus

Hankkeelle voidaan myöntää tukea, jos sillä on merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseksi ja toiminta on voittoa tavoittelematonta. Lisäksi kehittämishankkeena tuettavan toiminnan tulosten tulee olla yleisesti hyödynnettävissä yhtä toimijaa laajemmin.

Tukea voidaan myöntää julkisoikeudelliselle yhteisölle ja yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle, jolla on riittävät taloudelliset ja muut edellytykset hankkeen toteuttamiseksi. Jos kyse on yhteishankkeesta, kaikkien hakijoiden on täytettävä tuen saajalle asetetut edellytykset. Maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen oman liiketoiminnan kehittämiseen.

Rahoitusta voidaan myöntää pääsääntöisesti kokonaiskustannuksiltaan enintään 50 000 euron hankkeille. Tuki voi kattaa enintään 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Pääsääntöisesti AKKE-hankkeissa käytetään flat rate 40 % kustannusmallia, jolloin kaikki muut hankkeen kustannukset kuin palkkakustannukset korvataan summalla, joka on 40 % hyväksyttävistä palkkakustannuksista.

AKKE-rahoitusta voidaan myöntää myös kertakorvausmallin hankkeisiin, joissa tuki myönnetään rahoitushakemuksessa ja -päätöksessä yksilöityjen toimenpiteiden ja tuotosten perusteella.

Lisätietoa kustannusmalleista AKKE-hakuohjeessa.

Rahoituksen hakeminen

AKKE-rahoituksessa on jatkuva haku. Hakemukset otetaan käsittelyyn saapumisjärjestyksessä.

Rahoitushakemus tulee jättää sähköpostitse kirjaamo@pohjois-karjala.fi tai postitse osoitteeseen: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Siltakatu 2, 80100 Joensuu. Rahoitusta haetaan määrämuotoisella lomakkeella (ks. tiedostot alla, AKKE-hakulomake). Ennen hakemuksen jättämistä on suositeltavaa neuvotella rahoittajan kanssa hankesuunnitelmasta.

Koronaselviytymissuunnitelman rahoitus

Pohjois-Karjalan maakuntaliitolla on käytettävissä rahoitusta koronaselviytymissuunnitelmaa toteuttaviin hankkeisiin. Rahoitettavien hankkeiden tulee kohdistua johonkin seuraavista Pohjois-Karjalan korona-selviytymissuunnitelman kärkitoimenpiteistä:

 •     Paikallisen kysynnän elvyttäminen
 •     Uuden kasvun kiihdyttäminen
 •     Uudet liiketoimintamahdollisuudet arvoverkostojen avulla
 •     Kasvua vahvistava toimintaympäristö
 •     Tulevaisuudenuskoa rakentava viestintä

Lisäksi rahoitettavien hankkeiden tulee:

 • edistää suoraan tai välillisesti elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai työllisyyttä tai
 • edistää osaamiseen ja innovaatioihin perustuvaa elinkeinorakenteen uudistumista

Rahoitusta ei myönnetä koronaepidemiasta aiheutuvien taloudellisten tappioiden kattamiseen.

 

 

Lomakkeet 1.11.2021 jälkeen haettaviin hankkeisiin

31.10.2021 mennessä rahoitettujen hankkeiden raportointilomakkeet

Asiakirjat
Näytetään tulokset 1 - 9 / 9
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Ota yhteyttä

  Ulla-Riitta Pölönen

  rahoitusasiantuntija
   050 477 1023
  ulla-riitta.polonen@pohjois-karjala.fi
  EU:n rakennerahastohankkeiden (EAKR) hankeneuvonta ja rahoituspäätösten valmistelu. Itä-Suomen koordinaatioryhmä.

  Hankehakemusten käsittely ja hallinnointi

  Maarit Siitosen kuva

  Maarit Siitonen

  elinkeino- ja innovaatioasiantuntija
   0400 668 149
  maarit.siitonen@pohjois-karjala.fi
  Elinkeino- ja innovaatiotoiminnan asiantuntija-, hanke- ja edunvalvontatehtävät, Älykkään erikoistumisen strategia.

  Some Jako Global

  Sivu arviointi ja palaute