ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Vastaus valtuustoaloitteeseen

Vastaus valtuustoaloitteeseen

Ammattiosaajien saatavuuden turvaamiseksi ja koko maakunnan elinvoimaisuuden säilyttämiseksi toivottu apua maakuntaliitolta

Perussuomalaisten valtuustoryhmä teki joulukuun kokouksessa aloitteen, jossa se esitti huolensa hyvin erilaisilla toimialoilla esille nousseesta työvoimapulasta ja pyysi maakuntaliittoa selvittämään työvoimakapeikot ja ryhtymään toimiin, jotta ammattiosaajien saatavuus turvataan ja elinvoimaisuus koko maakunnassa säilytetään. 

Maakuntaliitto toteutti maaliskuussa kartoituksen meneillään olevista työvoiman houkutteluun liittyvistä ja kohtaanto-ongelmaan vastaavista hankkeista. Maakunnissa on tällä hetkellä käynnissä kaikkiaan 54 eri toimijoiden toteuttamaa osaavan työvoiman saatavuuteen vastausta hakevaa hanketta ja toimenpidettä ja lisäksi viisi hanketta valmisteilla. Yhteyspäällikkö Sami Laakkonen kertoi, että hankkeiden toimijat ovat kokoontuneet ja havainneet, että heilläkään ei ollut tietoa toistensa hankkeista. Kokouksessa sovittiin, että yhteistyötä ja koordinaatiota lisätään.  

Vastauksia työvoimapulaan tuo myös maakuntaliiton yleinen kehittämistyö ja markkinointi sekä käynnissä olevat kohdennetut toimenpiteet kuten Imago- ja vetovoimatekijät osaajarekrytoinnin kärkenä -hanke ja maakunnallisen koulutus- ja sivistysstrategian linjausten toimeenpano.
 

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute