ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Tuotekehitystä tukeva ELMO-yrityspilotti käynnistyy syksyllä

Tuotekehitystä tukeva ELMO-yrityspilotti käynnistyy syksyllä

Pk-yrityksille avautuu uudenlainen mahdollisuus rahoittaa tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa tehtävää tuotekehitystä. Syksyllä alkavassa rahoitushaussa etsitään puun arvoketjua pidentäviä tuoteinnovaatioita.

Itä- ja Pohjois-Suomen alueen pk-yritysten sekä tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden muodostamille konsortioille suunnattu rahoitushaku aukeaa syyskuussa 2019. Jaossa on innovaatioseteleitä loppuvaiheen tuotekehitystä varten. Haun teemana ovat puun ja metsän arvoketjuun liittyvät innovaatiot.

Rahoitushaku on osa Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa (ELMO) -yhteistyötä. Yksi yhteistyömuodoista on ELMO-yrityspilotti, jonka toteuttamiseksi on saatu Euroopan komission suorarahoitus. Itä- ja Pohjois-Suomen yhteistä pilottia hallinnoi Lapin liitto.

Ennakkotietoa ELMO-yrityspilotista

Kohde: PK-yritysten tuotekehitys yhteistyössä tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden (TKI-organisaatiot) kanssa
Teema: Puun arvoketjun tuoteinnovaatiot – erityisesti kiertotalouden hallintaan liittyvät ratkaisut, tuotekehitystä tukevat älykkäät ratkaisut ja uudet innovatiiviset tuotteet. Vaatimustaso tuotekehityksessä on vähintään TRL 6–8 (TRL-taso kuvaa yrityksen tuotteen kehityskaarta).
Toteutus: Yrityspilotissa tullaan jakamaan 6–7 kappaletta 40 000–45 000 euron arvoista innovaatioseteliä (voucher), joka muodostaa 70–80% yrityspilotin budjetista. Innovaatioseteli myönnetään pk-yritysten ja TKI-organisaatioiden konsortiolle, jossa on oltava partnereita vähintään kahdesta IP-alueen maakunnasta.
Aikataulu: Virallinen hakukuulutus julkistetaan syyskuussa 2019. Haku on auki 6 viikkoa ja päätökset piloteista tehdään 6 viikon sisällä haun sulkeutumisesta.
Tärkeää: ELMO-yrityspilotin kielenä on englanti, joten virallinen hakukuulutus, joka sisältää yrityspilotin hakuohjeet, FAQ (frequently asked questions), hakukaavakkeet, arviointikriteerit ja aikataulut, julkaistaan englanniksi.

Taustalla Itä- ja Pohjois-Suomen ELMO-yhteistyö

Euroopan komissio valitsi tammikuussa 2018 Itä- ja Pohjois-Suomen alueen (IP-alue) mukaan ”Alueiden elinkeinot murroksessa -pilottiin” (Regions in Industrial Transition Pilot). Pilotin avulla komissio etsii eurooppalaisten alueiden elinkeinojen kehittämiseen uusia toimintatapoja, joilla edistetään kasvua ja työllisyyttä. Keskiössä ovat älykäs erikoistuminen ja erilaistuminen, joihin pyritään organisaatiorajoja ylittävällä yhteistyöllä. IP-alueella pilottia toteutetaan Elinkeinot murroksessa (ELMO) -yhteistyön kautta, jonka tuloksena on tuotettu Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinot murroksessa – Älykkään erikoistumisen strategia 2019–2023.
 

Lisätietoja:
Yleiset tiedot: Kirsi Taskinen, kirsi.taskinen@pohjois-karjala.fi, puh. 050 475 1669
Lähetä tarkemmat kysymykset hakukriteereistä englanniksi sähköpostitse: elmo@lapinliitto.fi

 

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute