ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Tule rakentamaan uutta kulttuurin ja luovien alojen toimenpideohjelmaa!

Pohjois-Karjalan kulttuurin ja luovien alojen toimenpideohjelman laadinta on käynnistynyt – tule mukaan rakentamaan uutta!

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on käynnistänyt uuden Kulttuurin ja luovien alojen toimenpideohjelman laatimisen vuosille 2022–2025. Kyseessä on maakunnallinen tahdonilmaus yhteisistä kehittämiskohteista tuleville vuosille, ja sen laatimiseen kutsumme mukaan kaikki Pohjois-Karjalassa kulttuurin ja luovien alojen parissa työskentelevät.

Olemme käynnistäneet ohjelman laadinnan kyselyllä, vastaathan siihen 31.5. mennessä.

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/2CB8F299142978D1

Työskentely jatkuu kyselytulosten pohjalta työpajoissa ja seminaareissa heti alkusyksyllä.

Tarkempaa tietoa prosessista:

Kulttuurin ja luovien alojen toimenpideohjelma perustuu Pohjois-Karjalan strategiaan sekä POKAT 2025 -maakuntaohjelmassa asetettuihin kulttuurin ja luovien alojen kehittämisen painopisteisiin.  

Ohjelmatyössä nostetaan tarkasteluun Pohjois-Karjalan maakunnan eri alueiden kulttuuriset vahvuudet ja pyritään rakentamaan uudenlaisia yhteistyömalleja mm. kulttuurin, luovien alojen, matkailun ja hyvinvoinnin verkostomaisen toiminnan kehittämiseksi. 

Prosessissa pyrimme löytämään mahdollisimman konkreettisia tavoitteita kulttuurin ja luovien elinvoimaisuuden edistämiseksi. Tavoitteena on myös herättää laajemmin tietoisuutta ja puhetta kulttuurista ja luovista aloista, koota yhteen maakunnan kulttuuritietoa ja tuoda maakunnan aktiivista kulttuurin ja luovien alojen toimijaverkostoa tunnetuksi sekä maakunnallisesti että kansallisesti. 

Ohjelma laaditaan mahdollisimman osallistavasti. Menetelmiä ovat mm. alan toimijoille suunnattu kysely, haastattelut, työpajat, webinaarit ja laaja sidosryhmäyhteistyö. Kehitämme samaan aikaan myös viestintäämme varmistaaksemme, että mahdollisimman laaja joukko toimijoita tulee tietoiseksi ohjelmatyöstä ja saadaan sitoutettua prosessiin mukaan.  

Tavoitteena on saada toimenpideohjelma valmiiksi vuoden 2022 aikana. 

Olethan yhteydessä, jos jokin jäi askarruttamaan!

Kultuurit ja luovat ala -banneri.

Lisätiedot

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute