ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Saimaan rahtiliikenne myötäisessä – lisävettä kaivataan

Saimaan rahtiliikenne myötäisessä – lisävettä kaivataan

Saimaan rahtiliikenteellä menee tällä hetkellä hyvin, sillä liikennemäärät rahtiliikenteessä kasvoivat 6% edelliseen liikennekauteen verrattuna ja matkailupuolellakin 3%. Merkityksellisen asiasta tekee etenkin se, että viimeisin liikennekausi oli merkittävästi edellisiä kausia lyhyempi.

- Liikennekauden lyhentyminen viime laivauskaudella ja seuraavina kahtena kautena on seurausta Saimaan kanavan alaporttien uusimisesta. Rahoitus porttien remontille on myönnetty hallituksen korjausvelkapaketista. Tämä tekninen uudistus parantaa huomattavasti Saimaan kanavan toimintavarmuutta ja antaa eväät liikennekauden pidentämiselle tulevaisuudessa, taustoittaa EMMA-hankkeen projektisuunnittelija Jukka Hasu Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta.

- Liikennekauden katkeaminen ja etenkin katkoksen kesto ovat merkittävin este nykyisten liikennemäärien lisääntymiselle. Teollisuuden ympärivuotiset kuljetusketjut eivät nykyisellään kykene hyödyntämään tämän sinällään tehokkaan ja yhteiskunnallisilta vaikutuksiltaan ylivertaisen liikennemuodon käyttöä.

EMMA-hanke, jossa Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on partnerina, edistää tietoisuutta sisävesillä tapahtuvasta rahtiliikenteestä ja siihen liittyvistä aihealueista. Tehtävä tukee hyvin EU:n yhteisiä tavoitteita siirtää rahtiliikennettä maanteiltä raiteille ja vesiväylille ja tätä kautta saavuttaa yhteisesti asetetut liikenteen päästöjen vähennykset. Kuljetusmuotona sisävesiväylät tukevat tätä tavoitetta hyvin, ollen tutkitusti yhteiskunnan kannalta edullisin tapa kuljettaa tavaraa kun otetaan huomioon väylänpidonkustannukset, päästöt ja onnettomuudet.

Kuukauden liikennekatko ei haittaa teollisuutta

Tulevaisuuden tähtäimenä on pyrkiä ympärivuotiseen toimintaan Saimaan sisällä ja lyhentää Saimaan kanavan läpi menevän liikenteen katkeaminen kuukauden mittaiseksi. Tämä tarkoittaisi, että liikennekauden katkos rajoittuisi kanavan tarvitseman vuosihuollon keston mukaan. Tällainen kuukauden liikennekatko on teollisuudenkin näkökulmasta ratkaistavissa oleva asia, eikä laivaliikenteen korvaavia kuljetusketjuja tarvitse luoda joka talvi uudelleen.

Tämän positiivisen vireen jatkamiseksi Liikennevirasto kehittää jatkuvasti myös operatiivista toimintaansa, josta viimeisimpänä hyvänä uutisena on uusi innovatiivinen jäänmurtoon kehitetty ratkaisu, joka otetaan Saimaalla käyttöön vuonna 2019.


Kehittämistoimeksi veden pinnan nosto?

Hasun mukaan nämä kehitystoimet ovat hyviä ja luovat positiivisen kuvan tulevaisuudesta tälle kuljetusmuodolle. Kuljetusmuodon kilpailukyvyn eteen pystytään kuitenkin tekemään vielä paljon muutakin.

Näistä kehitystoimista suhteellisen nopeasti toteutettava kehityshanke olisi vedenpinnan nosto Saimaan kanavassa. Teknisesti ja juridisesti tämä on Liikenneviraston selvityksen mukaan mahdollista toteuttaa. Kustannuksiltaan kehityshanke olisi noin 5 miljoonaa euroa ja vaatisi vesioikeuden luvan.

- Tämän hankkeen toteuttaminen toisi Saimaan itälaidalla liikennöiville aluksille mahdollisuuden ottaa noin 100-130 tonnin lisälasti. Parhaassa tapauksessa hanke voisi edetä vielä tämän hallituskauden aikana ainakin vesioikeuden käsittelyyn asti ja toteutumiseen vuonna 2020. Edellytyksenä on liikenne- ja viestintäministeriön toimeksianto Liikennevirastolle, jotta kehityshanke saataisiin etenemään, Hasu kertoo toiveikkaana.

Toinen vielä merkittävämpi kärkihanke on Saimaan kanavan sulkujen pidentäminen, jolloin lastinottokapasiteetti yhden laivan osalta voisi nousta nykyisestä noin 2 500 tonnista 3 100 tonniin. Hankkeen kustannusarvio on noin 60 miljoonaa euroa ja sen tekninen suunnittelu on käynnistetty edellisen Liikenneviraston pääjohtajan Antti Vehviläisen toimeksiannolla ja valmistuu tänä vuonna.

Nykytila Saimaalla vierailevien laivojen osalta on kuitenkin se, että suurin osa laivoista on teknisen käyttöikänsä ehtoopuolella. Täten rahtiliikenteessä toimivat tahot odottavat kuumeisesti päätöksiä tulevaisuuden osalta.


Investoinnit uuteen kalustoon jäissä

Tällä hetkellä investoinnit uuteen kalustoon ovat jäissä, koska ei tiedetä mikä tulee olemaan sulkujen koko tulevaisuudessa. Kokoluokkana hanke on niin suuri, että rahoituksen saaminen tällä vaalikaudella on lähes mahdotonta. Jonkinlaisen yhteisen, tarpeeksi laajan, kannan ottaminen eduskunnassa ja evästys seuraavalle hallitukselle voisi kuitenkin antaa tarvittavan signaalin varustamoille käynnistää omat rahoitushaut ja suunnitelmat laivojen uusimiseksi.

Jukka Hasun kuva

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute