ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Pohjoiskarjalaista metsäosaamista viedään Japaniin

Pohjoiskarjalaista metsäosaamista viedään Japaniin

Uusi hanke lisää yhteistyötä ja vauhdittaa kaupankäyntiä Pohjois-Karjalan ja Japanin välillä.

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) puoltaa EU-rahoituksen myöntämistä hankkeelle, jossa maakunta tarjoaa monipuolista metsäalan tietoa ja osaamista metsätalouden kehittämiseksi Japanissa. Samalla hanke vauhdittaa suomalaisen osaamisen ja teknologioiden vientiä.

Karelia-ammattikorkeakoulu haki hankkeelle 631 860 euron EU-rahoitusta Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta. Hankkeen nimi on Pohjois-Karjalan ja Japanin Naganon metsäbiotalousyhteistyön kehittäminen 2020-2022. Hanke rahoitetaan Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto-ohjelmasta.

Vastavuoroisesti Suomessa otetaan vastaan japanilaista osaamista, asiantuntemusta ja teknologiaa. Tähtäimessä on yritysten verkostoitumisen, kaupallisen yhteistyöhön ja invest-in-toimintojen edistäminen alueiden välillä sekä pohjoiskarjalaisten alan yritysten ja toimijoiden kanssa. Erityistavoitteena on uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto sekä Japanin Naganon prefektuurin aluehallinnon ja Naganon Inan kaupunginedustajat allekirjoittivat aiesopimukset yhteistyöstä vajaa vuosi sitten.

Torstaina 10.9. kokoontuneen MYR:n käsittelyssä oli myös kaksi muuta Karelia-ammattikorkeakoulun hanketta, jotka saivat sitovan puoltavan lausunnon EU-rahoituksesta.

  • Tulevaisuuden työ (haettu EU-rahoitusta ELY-keskukselta 528 000 euroa)
  • Tulevaisuuden työ -investointi (haettu EU-rahoitusta Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta 630 000 euroa)

Itä-Suomen yliopisto on käynnistänyt lähes kolmivuotisen International Retailing -hankkeen Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa. Yliopisto haki ELY-keskukselta hankkeelle 639 819 euron EU-rahoitusta, josta puolet kohdistuu Pohjois-Karjalaan. MYR antoi sitovan puoltavan lausunnon Etelä-Savon ELY-keskukselle rahoituksen myöntämisestä. Hankkeen tavoitteena on uuden kansainvälisen vähittäiskaupan pääaineen toteuttaminen Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksen kauppatieteiden kandidaatintutkintoon. Jo työelämässä oleville tarjotaan vähittäiskaupan jatkuvan oppimisen opintokokonaisuuksia.

MYR:n tiedoksi saatettiin, että maakuntaliitto valmistelee myönteistä EU-rahoituspäätöstä seuraaville hankkeille.

  • BIOSCOPE – tähtäin biotalouden kasvuun Pohjois-Karjalassa (481 212 euroa, hakija Itä-Suomen yliopisto)
  • Pajujen hyödyntäminen biojalostuksen arvoketjuissa: Esiselvitys (111 127 euroa, hakija Itä-Suomen yliopisto)
  • Vapaamuotoisten 3D-pintojen mittaaminen – 3D-metro -investointihanke (308 000 euroa, hakija Itä-Suomen yliopisto)
  • ELOT – Elintarvike- ja luonnontuotteiden teollisen tuotannon kehittäminen Keski-Karjalassa (220 089 euroa, hakija Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy)

Kehittämisjohtaja Eira Varis antoi kokouksessa tilannekatsauksen EU:n tulevan ohjelmakauden valmistelusta. Tulevalla ohjelmakaudella panostetaan yritysten tukemiseen, TKI-toimintaan, koulutuksen ja työllisyyden kehittämiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn. Erityisen tärkeitä ovat ilmastokestävät toimet. EU-rahoituksen taso säilyy lähellä nykytasoa, mutta lopulliset alueiden rahoitusosuudet ovat vielä kansallisessa päätöksenteossa ratkaisematta.

MYR kokoontuu seuraavan kerran 29. lokakuuta.

Lisätiedot

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute