ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Pohjois-Karjalan maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaava 2040:n ensimmäisen vaihekaavan

Pohjois-Karjalan maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaava 2040:n ensimmäisen vaihekaavan

Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaava 2040:n ensimmäisen vaiheen kaavakartan, merkinnät ja määräykset sekä kaavaselostuksen liitteineen kokouksessaan 13. kesäkuuta.

Vaihekaavaa on laadittu noin kahden vuoden ajan. Sen teemoina ovat turvetuotanto, arvokkaat suot ja rakennettu kulttuuriympäristö. Muuttuneen maailmantilanteen takia maakuntakaavaselostukseen on tehty lisäys, joka koskee huoltovarmuutta. Myös ilmastovaikutusten arviointia on täsmennetty.

Kun Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040:n ensimmäinen vaihe saa lainvoiman, kumoutuu Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 turvetuotannon osalta sekä maakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön osalta. Luonnonsuojelualueita ei kumota. Kaavaan osoitettavat soidensuojelualueet täydentävät voimassa olevan kaavan suojelualueverkostoa.

Kokouksessa joensuulainen maakuntavaltuutettu Petteri Tahvanainen (vas.) esitti seitsemän suon poistamista turvetuotantoalueiden listalta. Esitystä kannatti joensuulainen Alia Dannenberg (vas.). Tahvanaisen esittämien soiden yhteenlaskettu pinta-ala on niin merkittävä, että kaavassa turvetuotannolle osoitetut tavoitteet olisi pitänyt avata uudelleen. Kokouksessa päädyttiinkin äänestämään siitä, jatketaanko kaava-asian käsittelyä vai palautetaanko se valmisteluun. Asian käsittelyä kokouksessa päätettiin jatkaa äänin 45–5.

Maakuntakaavassa osoitetaan EO/tu -merkinnällä jo tuotannossa olevat tai tuotantoon luvitetut turvetuotantoalueet (2 995 ha). Uusina kohteina on 29 tuotantopotentiaalista suota (4 021 ha) turvetuotantoon soveltuvan osa-aluealuerajauksen (tu) sisäpuolella (5 611 ha).

Luonnonsuojelullisesti arvokkaita soita kaavassa on 26 kappaletta (4 372 ha) luonnonsuojelualuetta osoittavalla merkinnällä (SL).

Kaava sisältää 326 kohdetta ja 22 aluetta maakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä osoittavalla merkinnällä (ma/km). Merkinnän alla on 95 uutta kohdetta ja kuusi uutta aluetta.

Lisätiedot

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute