ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Pohjois-Karjalan maakuntakaavaluonnos etenee

Pohjois-Karjalan maakuntakaavaluonnos etenee

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 etenee luonnosvaiheeseen ensi vuoden alkupuolella.

Tuleva kaava yhdistää voimassa olevat neljä vaihekaavaa yhdeksi strategisemmaksi ja selkeämmäksi maakuntakaavaksi. Maakuntakaavan ohjausryhmä hyväksyi "Lähtökohdat ja tavoitteet" -vaiheen lausunnot ja niihin laaditut vastineet kokouksessaan 11. joulukuuta.

Maakuntaliitto järjestää kaavaluonnosta varten kuntakierroksen ja -kuulemisia tammikuussa. Myös eri sidosryhmiä tavataan ennen luonnoksen valmistumista. Ohjausryhmän on tarkoitus esittää maakuntakaava 2040 luonnos maakuntahallitukselle julkipanoa varten helmikuun loppupuolella.

Maakuntakaava edistää suunnitelmallista rakentamista Pohjois-Karjalassa. Maakuntakaava myös havainnollistaa ja välittää valtakunnallisia alueidenkäytön tavoitteita ja sovittaa niitä yhteen niin maakunnallisten kuin paikallisten tavoitteiden kanssa. Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta.

Maakuntakaava yksiin kansiin

Nyt käynnissä oleva maakuntakaavatyö on luonteeltaan kokonaismaakuntakaavan tarkistus eli tavoitteena on saattaa maakuntakaava ajan tasalle ja yksiin kansiin.

Kaavatyössä käydään läpi aiempien vaihemaakuntakaavojen ajantasaisuus. Näiden tarkistusten ohella kaava tulee sisältämään myös uusia maankäyttöteemoja. Kokonaisvaltainen käsittely antaa hyvät mahdollisuudet pohtia maakuntakaavan strategisuutta ja maankäytön ylikunnallista, maakunnallista ja valtakunnallista merkitystä.

Kokonaismaakuntakaava käsittää Pohjois-Karjalan kaikki kunnat ja se korvaa hyväksytyksi tultuaan aiemmat vaihemaakuntakaavat. Kaavaan liittyen tehdään joukko taustaselvityksiä.

Ilmakuva Joensuusta

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute