ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Pohjois-Karjalan elinkeinoelämän näkymät jatkuvat vakaina

Pohjois-Karjalan elinkeinoelämän näkymät jatkuvat vakaina

Pohjois-Karjalassa työttömien määrä on yhä laskenut ja odotetaan laskevan edelleen. Osaavan työvoiman saatavuus muuttunee haasteellisemmaksi, joskin kohtaanto-ongelman uskotaan hieman helpottavan tulevaisuudessa. Elinkeinoelämän tilanne on kehittynyt edelleen parempaan suuntaan ja tulevaisuuskin näyttää vakaalta yksittäisistä huolenaiheista huolimatta.  

Pohjois-Karjalan alue- ja seututason toimijat arvioivat syyskuussa 2019 ELY-keskuksen johdolla 26. kerran elinkeinoelämän ja työllisyyden näkymiä.

Elinkeinoelämä on jatkanut kasvuaan Pohjois-Karjalassa verrattuna vuoden takaiseen. Nähtävillä on kuitenkin viitteitä kasvun taittumisesta, joskin Pohjois-Karjalassa tulevaisuus nähdään vielä varsin vakaana. Joensuun ratapihan peruskorjauksen työt ovat käynnistyneet, ja kokonaisuudessaan ratapihahanke on maakunnan lähivuosien infrastruktuurihankkeista merkittävin.

Metsäbiotaloudella on vielä hyvät näkymät ja maakunnassa on myös investointeja vireillä. Sen sijaan Stora Enson Kiteen sahan lopettaminen heikentää mekaanisen metsäteollisuuden näkymiä koko maakunnassa.

Haasteena elinkeinoelämässä on edelleen Pohjois-Karjalan markkinointi yritysten sijoittumispaikaksi. Haasteita on sekä uusien yrittäjien löytäminen eläköityvien yrittäjien työn jatkamiseksi että sukupolvenvaihdon valmistelun aloittamisessa.  

Henkilöstöä ovat lisänneet erityisesti metalli- ja muovialat ja tämä kehitys jatkuu edelleen. Myös sote-alalla tarvitaan koko ajan uusia tekijöitä. Suurimpana haasteena on työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaanto, erityisesti metalli- ja muoviteollisuudessa. Työvoiman saatavuuden ratkaisemiseksi maakunnassa työskennellään laajalla rintamalla, ja tämän uskotaan pikkuhiljaa helpottavan kohtaanto-ongelmia.

Työttömien määrä näyttää laskevan, erityisesti pitkäaikaistyöttömyys, ja ammattitaitoisen työvoiman työllisyys paranee. Myös nuorten työllisyystilanteen uskotaan vielä paranevan. Työllisyyden hoitoon panostetaan maakunnassa merkittävästi ja hyviä tuloksia on lupa odottaa.

Maatalouden tilanne on yhä haasteellinen. Maatalouden heikko kannattavuus ei ole enää tilapäinen ilmiö vaan enemmänkin rakenteellinen ongelma, jonka korjaamiseen ei ole olemassa nopeaa ja helppoa ratkaisua. Kiinnostus luomutuotantoa kohtaan jatkuu kasvavana. Myös investoinnit maatiloilla ovat kasvussa, vihdoin myös täällä Pohjois-Karjalassa. Sen sijaan sukupolven vaihdosten määrä jäänee tänä vuonna ennätyksellisen alhaiseksi.  

Metsätaloudessa ollaan huippuvuosien jälkeen menossa kohti hiljaisempia puumarkkinoita. Puunostomäärät ovat alkuvuonna pudonneet noin 20 % ja samaan aikaan puuntuonti kasvoi lähes viidenneksen. Myös sahojen markkinatilanne on heikentynyt.  

 

Minna Keränen-Kultanen, suunnittelija
Pohjois-Karjalan ELY-keskus


(Artikkeli on julkaistu Trendit-talouskatsauksessa 8.11.2019)

Lue julkaisu tästä

 

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute