ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Pohjois-Karjalaan seitsemän uutta Venäjä-yhteistyötä edistävää hanketta

Pohjois-Karjalaan seitsemän uutta Venäjä-yhteistyötä edistävää hanketta

Uusia bisneshankkeita on kolme, samoin kuin kulttuurihankkeita ja lisäksi rahoitettiin yksi ympäristöhanke.

KARELIA CBC (cross border cooperation) ohjelman seurantakomitea myönsi rahoituksen 14 uudelle suomalais-venäläistä rajat ylittävää yhteistyötä tekevälle hankkeelle. Näistä seitsemän kohdistuu Pohjois-Karjalaan. Uusia bisneshankkeita on kolme, samoin kuin kulttuurihankkeita ja lisäksi rahoitettiin yksi ympäristöhanke. Pohjois-Karjalan hankkeille myönnetty tuki on yhteensä lähes kolme miljoonaa euroa.

Karelia CBC -ohjelma-alueeseen kuuluvat Pohjois-Karjalan lisäksi Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa ja Venäjän Karjalan tasavalta. Kaikista hankkeista kuusi rahoitettiin yritysyhteistyötoimintalinjalta, neljä kulttuuri- ja neljä ympäristötoimintalinjalta. Yritysyhteistyöhankkeille myönnettiin rahoitusta yhteensä 2,7 miljoonaa euroa, kulttuurihankkeille reilut 1,7 miljoonaa euroa ja ympäristöhankkeille reilut 1,9 miljoonaa euroa.

Pohjois-Karjalan hankkeiden aiheina ovat:

  • lisätä erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten (erityisesti autismikirjon lapset) mahdollisuuksia osallistua vapaa-ajalla tapahtuvaan kulttuuri- ja taideopetukseen
  • lisätä käsityöläisyyteen perustuvaa yritystoimintaa alueella
  • parantaa museoiden (Pohjois-Karjalan museo Hilma, Joensuun taidemuseo Onni ja Joensuun Bunkkerimuseo) saavutettavuutta kansainvälisten turistien kannalta tuottamalla kiinalaisille turisteille suunnattuja palveluita
  • hyvinvointialan yritysten palvelukulttuurin ja palveluvalikoiman parantaminen ja uusien kansainvälisten asiakasryhmien löytäminen
  • paikalliseen kulttuuriperintöön perustuvien palvelujen kilpailukyvyn lisääminen paikallisesti ja kansainvälisesti monialaisen yhteistyön ja palvelumuotoilun avulla
  • edistää itärajan ylittävää yhteistyötä Koitajoen ja Tohmajoen ympäristön luonnonsuojelussa sekä kehittää keinoja jokiluonnon asukkaiden ja vierailijoiden käytössä olevien ekosysteemipalveluiden, kuten kalastuksen, juomaveden sekä luontomatkailun ylläpitämiseksi ja parantamiseksi


CBC (Cross Border Cooperation) ohjelmat ovat EU:n ulkopolitiikkaa, joiden tarkoituksena on kehittää unionin ulkoraja-alueita ja ylläpitää hyviä suhteita naapurimaihin. Suomen ja Venäjän väliset rajanylittävän yhteistyön ohjelmat (CBC) ovat keskeinen osa EU:n ja Venäjän välistä strategista kumppanuutta. 

Ohjelmat edistävät käytännön tason yhteistyötä Suomen ja Venäjän alueiden välillä ja hyödyttävät molempia osapuolia. Ohjelmien rahoitukseen osallistuu EU, Suomen valtio ja Venäjän federaatio. Suomen ja Venäjän välillä toteutetaan kolmea ohjelmaa vuosina 2014-2020: Karelia CBC, Kaakkois-Suomi-Venäjä CBC ja Kolarctic CBC, joista viimeiseen osallistuu alueita myös Ruotsista ja Norjasta.

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute