ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Pohjois-Karjala selviää myös koronan aiheuttamista haasteista

Pohjois-Karjala selviää myös koronan aiheuttamista haasteista

Maanantaina 16.3. kokoontunut maakuntahallitus keskusteli koronaviruksen vaikutuksista. Viruksen leviämisen estäminen vaikuttaa monin tavoin myös Pohjois-Karjalan väestön, yritysten ja yhdistysten arkeen. Varautuminen ja toimenpiteiden toteuttaminen perustuvat maan hallituksen ja eduskunnan päätöksiin sekä viranomaismääräyksiin.

Maakuntahallitus korostaa, että vahva yhdessä tekemisen perinne, hajautettu yhdyskuntarakenne ja omavaraisuus auttavat selviämään kriisistä. Maakuntaliitto seuraa tilannetta ja tekee tehtäviensä mukaisesti aktiivisesti töitä maakunnan asukkaiden ja yritysten parhaaksi.

Maakuntajohtajan valinta etenee

Maakuntahallitus päätti kutsua haastatteluun seuraavat maakuntajohtajan virkaan hakeneet: Annu Ahonen, Markus Hirvonen, Simo Karetie, Jari Lauronen, Anssi Niskanen, Simo Tiainen, Jarno Turunen ja Eira Varis.

-    Haastatteluryhmä oli harvinaisen yksimielinen haastatteluun kutsuttavista hakijoista. Minulta on kysytty, että miksi näin monta. Siksi, että kyseessä on tasainen joukko, jossa on meille uusia nimiä, sanoo maakuntahallituksen puheenjohtaja Hanna Huttunen.

Haastatteluiden jälkeen valintaprosessi jatkuu soveltuvuustesteillä. Testeihin valitaan enintään kolme hakijaa. Maakuntavaltuusto valitsee maakuntajohtajan 8. kesäkuuta. Virka tulee ottaa vastaan viimeistään 1.1.2021 alkaen.

Maakuntakaavaan voi vielä vaikuttaa

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 on edennyt ehdotusvaiheeseen. Maakuntahallitus päätti asettaa ehdotuksen yleisesti nähtäville muistutusten jättämistä varten. Muistutuksia voivat jättää yksityishenkilöt, järjestöt, yritykset ja viranomaiset. Kaava-aineisto tulee nähtäville maakuntaliiton verkkosivuille ja Pohjois-Karjalan kuntien virastojen ilmoitustauluilla 23.3.–24.4.2020.

Maakuntakaava on määrä hyväksyä maakuntavaltuustossa 8. kesäkuuta.

Ehdotusvaiheessa keskeisiä keskustelussa olleita asioita ovat olleet muun muassa liikenne, Joensuun kaupunkiseudun taajama-alueet, tuulivoima, saimaannorppakysymykset sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset. Maakuntakaavassa 2040 on voimassa olevaan maakuntakaavatilanteeseen nähden sekä samansuuntaisesti esitettäviä että muuttuvia ja uusia merkintöjä. Kaikki voimassa olevat vaihemaakuntakaavat kumotaan maakuntakaavan 2040 hyväksymisen yhteydessä lukuun ottamatta tuulivoimatuotannon alueita, jotka säilytetään sellaisenaan voimassa.

Edunajamisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen kärjet vuodelle 2021

Maakuntahallitus hyväksyi tarkennuksilla Pohjois-Karjalan vaikuttamisen kärjet 2021. Keski-Karjalan ja Lieksan rakennemuutosten kasvupakettien rinnalle nostettiin Polvijärven Kylylahden kaivoksen päättyminen ja sitä seuraavat toimenpiteet. Kyseessä on edunajamisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen asiakirja, joka antaa kokonaiskuvan vireillä olevista hankkeista ja tahtotilan niistä hankkeista, jotka nähdään tärkeiksi Pohjois-Karjalan näkökulmasta.

Maakunnan elinvoimaan vaikuttavat merkittävästi uusi EU:n rakennerahastokausi sekä sote- ja maakuntauudistus vaalikaudella 2019–2023.

Tuleva EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakausi tarkoittaa eurojen jakamista seuraavalle seitsemälle vuodelle, joten on tärkeää, että Pohjois-Karjalaan saadaan riittävästi rahoitusta.

Soteuudistuksen etenemisessä tärkeimpiä linjauksia ovat:

  • Pohjois-Karjalan on oltava itsenäinen palvelujen järjestäjä.
  • Valtakunnallisen ratkaisun on vahvistettava Siun soten toimintaa.
  • Valtiolta suoraan järjestäjälle tuleva valtakunnalliseen tarvevakiointiin perustuva rahoitus.
  • Pelastuslaitoksen ja ympäristöterveydenhuollon on oltava osa maakunnallista ratkaisua.
  • Päivystys- ja keskittämisasetuksen on turvattava Pohjois-Karjalan keskussairaalan tulevaisuus laajan päivystyksen sairaalana.

Liikennejärjestelmän kehittäminen on kestoteema edunvalvonnassa. Raideliikenteen akuutit tavoitteet ovat Karjalan radan junayhteyden nopeuttaminen ja Nurmes–Lieksa–Joensuu–Varkaus–Pieksämäki henkilöjunaliikenteen vuorojen turvaaminen. Maantieliikenteessä maakuntaliitto pitää tärkeänä, että valtatie 23:lla päästään töihin Heinäveden Karvion kohdalla vuonna 2021. Myös tiesuunnitelmien tulee edistyä valtatie 9:llä Liperin Ylämyllyn kohdalla. Lentoliikenteen kehittämisessä on tehty jo pitkään hyvää yhteistyötä muun muassa Finavian kanssa, mikä on mahdollistanut elinkeinoelämälle tärkeät Joensuun lentoyhteydet. Tulevana kesänä Joensuun kiitorata remontoidaan.

Maakuntaliitto hakee aluesuunnittelun asiantuntijaa

Maakuntahallitus myönsi työvapaan maakuntaliiton aluesuunnittelupäällikkö Pasi Pitkäselle. Pitkänen on työvapaalla 1.7.2020–30.6.2022. Maakuntaliitto käynnistää pikaisesti sijaisen haun. Aluesuunnittelupäällikkö muun muassa vastaa maakuntakaavan valmistelusta ja toimii Alueidenkäyttö-yksikön esimiehenä.

Maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan myös maakuntaliiton lausuntoa Eno-Tuupovaara rantaosayleiskaavan kaavaluonnoksesta. Työn alla olevasta Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelmasta 2030 saatiin tilannekatsaus. Ohjelmaa varten koottu ilmasto- ja energiaryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran 19.3.2020. Tavoitteena on, että ohjelma valmistuu helmikuussa 2021.

Pohjois-Karjalan maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran 27.4.2020.


Lisätiedot:
Maakuntajohtaja Risto Poutiainen, puh. 040 546 9649, risto.poutiainen@pohjois-karjala.fi
Maakuntahallituksen puheenjohtaja Hanna Huttunen, puh. 040 067 3114, hanna.huttunen@eduskunta.fi

 

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute