ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Pohjois-Karjala pääsi mukaan Euroopan laajuiseen innovointihankkeeseen

Pohjois-Karjala pääsi mukaan Euroopan laajuiseen innovointihankkeeseen

Pohjois-Karjala on valittu Euroopan komission ja Euroopan alueiden komitean käynnistämään alueellisen innovaation kumppanuuspilottiin (PRI). Näin maakunta voi osaltaan edistää metsäbiotalouden innovointia hyödyntämällä tehokkaammin alueellisia ja EU:n rahoitusvälineitä.

Kuvituskuva. 

Euroopan komissio on ilmoittanut 63 alueesta, seitsemästä kaupungista ja neljästä jäsenvaltiosta, jotka on valittu alueellisen innovoinnin kumppanuuksia koskevaan pilottihankkeeseen (PRI). Pilotti on kehitetty yhdessä Euroopan alueiden komitean kanssa.

Pilottiin osallistujat jakavat kokemuksia hyvistä toimintatavoista sekä kehittävät ja kokeilevat uusia välineitä, joilla saadaan käyttöön monenlaisia rahoituslähteitä. Kiteytettynä hankkeessa edistetään kestävän kehityksen muutosta ja yhdistetään paikalliset strategiat EU:n tason aloitteisiin.

Pilotissa on laaja edustus EU:n innovaatioekosysteemistä, jossa on mukana jäsenvaltioita, useita eri alueita ja alueiden verkostoja. Pohjois-Karjala, Nordheim-Westfalen (Saksa) ja Baskimaa (Espanja) valittiin mukaan alueryhmänä Bioregions Facility -yhteistyön kautta.

Bioregions Facilityn näkökulmasta pilotti tuli oikeaan aikaan tehostamaan metsäpohjaiseen biotalouteen liittyvää innovointia. 

Pohjois-Karjalalla on itse asiassa tuplaedustus pilotissa, koska myös Itä- ja Pohjois-Suomen yhteistyöalue valittiiin mukaan. Käytännössä koko Suomi on mukana Itä- ja Pohjois-Suomen sekä Itämeren alueiden verkostojen kautta.

Alueellisen innovoinnin kumppanuuksien ja PRI Pilot Action -kumppanuuksien tärkein asiakirja on Partnerships for Regional Innovation Playbook, jossa esitetään tapoja, joilla voidaan tehostaa innovointikäytänteitä. Asiakirjan ensimmäinen painos esittelee näitä koeteltuja "työkaluja" Euroopassa ja muualla maailmassa. Pilottiin osallistuvat testaavat käytänteitä kesäkuuhun 2023 asti.

Kumppanuuksi hyödynnetään uudessa eurooppalaisessa innovaatio-ohjelmassa. Keskeisenä tavoitteena on edistää muutosta vihreän ja digitaalisen Euroopan luomiseksi. Samalla parannetaan eurooppalaisten kestävien arvoketjujen ja teknologia-alojen kykyä selviytyä häiriötilanteista.

Bioregions-alueen kartta.

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute