ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Missä mennään Arctic investment platform -hankkeessa

Missä mennään Arctic investment platform -hankkeessa

Arktisten alueiden rahoitusyhteistyötä tukemassa

Arctic Investment Platform (AIP) -hanke tukee pohjoisten harvaanasuttujen alueiden rahoitusyhteistyötä. Pohjoisiin harvaanasuttuihin alueisiin kuuluvat Itä- ja Pohjois-Suomen seitsemän maakuntaa, Ruotsin neljä pohjoisinta maakuntaa ja Norjan kolme pohjoisinta maakuntaa. Vuoden 2019 alusta lähtien Lapin liitto on koordinoinut BusinessOulun, ruotsalaisten Norrbottenin ja Västerbottenin lääninhallitusten sekä norjalaisen Norinnova AS:n kanssa Interreg Pohjoinen -hanketta, jolla tiivistetään AIP-yhteistyötä.

Hankkeessa tuotetaan toteutettavuusselvitys, joka sisältää analyysin alueen investointitarpeista ja -potentiaalista sekä esitykset rahoitusmallista ja tukijärjestelmästä. Mikäli toteutettavuusselvitys osoittaa investointialustan luomiselle olevan edellytyksiä, hankkeessa luodaan myös tiekartta, jossa esitellään tarvittavat toimenpiteet ja resurssit sekä askelmerkit investointialustan perustamiseksi.

Verkostoja tiivistetään

Hanke polkaistiin alkuvuonna käyntiin Rovaniemellä järjestetyllä työpajalla, jossa sovittiin, että investointiyhteistyön tulee keskittyä kasvuhakuisten pk-yritysten rahoitustarpeisiin. Lisäksi AIP:n kautta rahoitettavien hankkeiden tulee liittyä arktisiin luonnonvaroihin ja digitalisaatioon.

Rahoitusyhteistyön potentiaalia ja tarpeita kartoittava kysely lähetettiin alkukesästä NSPA-alueen pk-yrityksille ja rahoittajille. Kyselyllä pyritään saamaan tietoa yritysten investointitarpeista ja toisaalta rahoittajien intresseistä ja tarjoamista rahoitusinstrumenteista.

Euroopan arktisen alueen merkitys EU:lle on viimeisten vuosien aikana kasvattanut runsaasti näkyvyyttään. Samanaikaisesti Itä- ja Pohjois-Suomi sekä pohjoisten harvaan asutut alueet (NSPA) kokonaisuudessaan ovat ottaneet konkreettisia askeleita kohti näkyvämpää yhteistyötä Brysselissä. Kiinnostus rahoitusyhteistyötä kohtaan on nyt korkealla sekä NSPA-alueen sisällä että sen ulkopuolella komission korkeinta johtoa myöten.

Tiiviin yhteyden pitäminen Euroopan investointipankkiin (EIP) vuoden 2019 alusta lähtien onkin ollut vaivatonta ja johtanut AIP-hankkeen osalta yhteistyösopimukseen elokuussa 2019. Sopimuksen mukaan EIP tarjoaa asiantuntijapalvelujaan hankkeelle ilmaiseksi vuoden 2019 loppuun asti optiolla jatkaa sopimusta vuoden 2020 puolella toteutettavuusselvityksen tuloksista riippuen. Jo kevään mittaan hanke on pystynyt hyödyntämään EIP:n edustajien asiantuntemusta esimerkiksi kyselyjen laatimisessa.

Miten yhteistyötä rakennetaan eteenpäin?

Pk-yrityksille ja rahoittajille lähetetyn kyselyn tulokset kootaan alkusyksystä, minkä yhteydessä toteutetaan myös tarkentava kysely eri alueiden ns. klusterijohtajille ja muille yritysrajapinnassa toimiville asiantuntijoille.

Syyskuussa hanke järjestää Tukholmassa rahoitusalan asiantuntijoille suunnatun työpajan, jossa kyselyn tuloksia käydään läpi. Tämän jälkeen kuullaan alueiden ajatuksia alustaviin tuloksiin lokakuussa, ensin Uumajassa järjestettävässä ohjausryhmän kokouksessa ja sitten Brysselissä järjestettävässä työryhmän kokouksessa.

Loppuraportin sisältö muokkautuu kerätyistä tuloksista, evästyksistä ja mahdollisista haastatteluista marraskuun loppuun mennessä. Tällöin työryhmä ottaa viimeistä kertaa kantaa raportin sisältöön sekä keskustelee AIP-hankkeen vuoden 2020 suunnitelmista loppuraportin tulosten ja luodun tiekartan pohjalta.

--

(Pohjois-Karjala on mukana Arctic Investment Platform -yhteistyössä tukemassa pohjoisten harvaan asuttujen pk-yritysten rahoitustarpeita. Yllä olevaa hanketta vetää Lapin liitto)

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute