ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Metsäalan pienyritysten innovaatiotuella päästiin hyviin tuloksiin Itä- ja Pohjois-Suomessa

Metsäalan pienyritysten innovaatiotuella päästiin hyviin tuloksiin Itä- ja Pohjois-Suomessa

Koivunoksa. Vihreitä lehtiä.

Euroopan komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston rahoittamat ELMO-yrityspilotit päättyivät kesäkuussa 2020. Syyskuussa pidetyssä loppuseminaarissa pilotit esittelivät puolen vuoden mittaisen yhteistyön tuloksia sekä kehitettyjä tuote- ja palveluinnovaatioita.

Piloteissa kehitettiin muun muassa digitaalisia työkaluja metsäalan yritysten väliseen työn hallintaan sekä puun korjuutyön suunnitteluun ja optimointiin. Kiertotalouden näkökulmasta piloteissa syntyi menetelmiä metsäbiomassan jalostusarvon nostamiseksi sekä teollisten sivuvirtojen yhdistämiseksi uudeksi hiilinegatiiviseksi tuotteeksi.

- Olemme ilolla panneet merkille, että prosessin aikana yhteistyötä on syntynyt myös eri projektien välille. Tämä yhteistyö jatkuu varmasti tulevaisuudessa, kertoo Lapin liiton kehittämisjohtaja Päivi Ekdahl.

ELMO-yhteistyön ja yrityspilotoinnin taustalla on Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen pitkään jatkunut yhteistyö, jossa etsitään uudenlaisia keinoja tukea elinkeinoelämää alueella.

- Maailma on muuttunut paljon siitä hetkestä, kun nämä pilotit lähtivät käyntiin. Toisaalta, teemat kuten kiertotalous ja digitalisaatio ovat ajankohtaisempia kuin koskaan. Näiden pilottien myötä olemme nähneet, miten pk-yritykset Itä- ja Pohjois-Suomessa voivat hyötyä maakuntarajat sekä organisaatiorajat ylittävästä yhteistyöstä, totesi Lapin liiton maakuntajohtaja Mika Riipi loppuseminaarin puheenvuorossaan.

ELMO-yrityspilotissa kokeiltiin uudentyyppistä rahoitusmallia, joka oli suunnattu Itä- ja Pohjois-Suomen alueella toimiville pk-yritysten ja tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden konsortioille. Rahoitushaun teemana oli tuoteinnovaatiot puun arvoketjussa sekä erityisesti kiertotalouteen ja digitalisaatioon pohjautuvat uudet innovatiiviset ratkaisut.

Pilotissa rahoitettiin seitsemän hanketta, joihin osallistui organisaatioita koko Itä- ja Pohjois-Suomen alueelta.

Pohjois-Karjalasta ELMO-yrityspilottiin osallistuivat Arbonaut Oy, Rajaforest Oy ja Luonnonvarakeskus. Lue lisää Arbonautin vetämästä tuotekehitysprojektista alla olevan linkin kautta.

 

Henkilö käyttää älypuhelinta metsässä.

Lisätiedot

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute