ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Maakuntakaavan luonnosta esitellään kaavakahviloissa

Maakuntakaavan luonnosta esitellään kaavakahviloissa

Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan 29.10. maakuntakaavaluonnoksen nähtäville ja lausunnoille. Kaavaa esitellään kaikille avoimissa kaavakahvilatilaisuuksissa eri puolilla maakuntaa 13.11. ja 4.12. välisenä aikana.

Kaava on nähtävillä 12.11. - 20.12. maakuntaliiton ja kuntien ilmoitustauluilla sekä osoitteessa www.pohjois-karjala.fi/maakuntakaava-2040, jossa on lueteltu myös kaavakahviloiden ajat ja paikat. Kaavakahviloihin voi tulla missä vaiheessa tilaisuutta tahansa juttelemaan kaavasta kahvikupposen ääressä. Maakuntaliitto ottaa vastaan palautetta postitse, sähköpostitse (kirjaamo@pohjois-karjala.fi) ja kaavakahviloissa.

Kyseessä on kokonaismaakuntakaavan tarkistus eli tavoitteena on saattaa neljä voimassa olevaa maakuntakaavaa (1.- 4. vaihemaakuntakaavat) ajan tasalle ja yksiin kansiin. Tarkistusten ohella kaavassa on myös joitakin uusia maankäyttöteemoja.

Nettisivulla on myös tarinoita ”Mitä maakuntakaava 2040 tarkoittaa minulle?”, joissa kaavan vaikutuksia selvennetään erilaisten henkilöhahmojen näkökulmasta, Mervi Metsänomistajasta Antti Autoilijaan.

Kokonaismaakuntakaavassa korostuu strategisuus ja maankäytön ylikunnallinen, maakunnallinen ja valtakunnallinen merkitys. Kokonaismaakuntakaava käsittää Pohjois-Karjalan kaikki kunnat ja korvaa hyväksytyksi tultuaan aiemmat vaihemaakuntakaavat.

MIKÄ MUUTTUU?

Kehittämisvyöhykkeet ja kohdealueet

  • Kolin kehittämisen kohdealue (ko) uutena: Korostaa Lieksan Kolin ja Juuan Ahmovaaran alueen asumisen ja elinkeinotoiminnan kehittämismahdollisuuksia kokonaisuutena. Merkintä myös nostaa esiin Kolin alueen alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittämisen maakunnallista merkittävyyttä matkailua laajemmin.
  • Kansainväliset liikennekäytävät: Maakuntakaavassa osoitetaan kaksi kansainvälistä liikenteen kehittämiskäytävää, jotka ovat Kuutoskäytävä Joensuusta etelään ja NiiKa Niiralasta Joensuun kautta pohjoiseen.

Yhteysverkot

  • Maanteiden runkoverkko: Runkoverkkoteinä on esitetty koko valtatieverkosto eli vt. 6, vt. 9 ja vt. 23, mutta teiden priorisointia tehdään ehdotusvaiheeseen palautevaiheen jälkeen.
  • Pyöräilyn kehittäminen: Joukkoliikenteen ja pyöräilyn laatukäytävät ovat maakuntakaavan uutta sisältöä Joensuun kaupunkiseudulla Joensuun keskustasta Reijolan kautta Hammaslahteen, Multimäen kautta Kulhoon, Lehmon kautta Kontiolahteen ja Ylämyllyn kautta Liperiin.

Luonnonympäristö ja luonnonvarat

  • Metsien ja rantojen kannalta arvokas alue (mera): Uusi merkintä, joka korvaa voimassa olevan Koillisen luontovyöhykkeen ja siihen liittyvän rantarakentamisen ohjauksen. Tämä strateginen tarkastelu kytkee merkittäviä yhtenäisiä metsätalousvaltaisia alueita sekä niiden monimuotoisuusarvoja ja ekosysteemipalveluja yhdeksi kokonaisuudeksi korostaen metsäbiotaloutta. Perustuu paikkatietopohjaiseen analyysiin Pohjois-Karjalan metsistä sekä rantojen käytön selvitykseen.
  • Peltobiotalouden kehittämisen kohdealue (pb): Uusi merkintä, joka korostaa maakunnan yhtenäisiä peltoalueita. Tavoitteena on maaseutuelinkeinojen kehittämisen turvaaminen sekä peltoalueiden säilyttäminen. Alueille suositellaan laadittavaksi maaseudun kehittämissuunnitelmia erilaisten maankäytöllisten intressien kuten asumisen, elinkeinotoiminnan ja vapaa-ajan tarpeiden yhteensovittamiseksi.

Luonnonsuojelu ja arvokkaat luontoalueet

  • Luonnonsuojelualueet (SL): Maakuntakaavassa esitetään 9 uutta erityisen arvokasta suota luonnonsuojelualueina eri puolilta maakuntaa.
  • Arvokkaat luontokohteet (alu, alu-1, alu-1, alu-3): Uusina arvokkaina luontokohteina maakuntakaavassa esitetään arvokkaat pienvedet sekä saimaannorpalle tärkeät alueet. Arvokkaat kalliot, harjut ja moreenit sen sijaan ovat voimassa olevasta maakuntakaavasta siirtyviä osa-aluemerkintöjä.

Erityistoimintojen alueet

  • Ampumaradat: Joensuun Hammaslahti ja Outokummun Salmijärvi ovat uusina seudullista merkitystä omaavina ampumaratoina esillä maakuntakaavassa Lieksan Tainiovaaran, Kiteen Aimon ja Kontiolahden Onttolan ampumaratojen lisäksi.
Piirroshahmo Mervi Metsänhoitaja

Lisätietoja

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute