ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Maakuntahallitus avasi Pohjois-Karjalan heimopäällikön haun

Maakuntahallitus avasi Pohjois-Karjalan heimopäällikön haun

Maakuntahallitus kokoontui tiistaina 21.1.2020 normaalia pidemmän kaavan mukaan. Asialistan tärkein uutinen oli maakuntahallituksen päätös avata Pohjois-Karjalan maakuntajohtajan virka haettavaksi.

– Pohjois-Karjalaan haetaan ”heimopäällikköä”, joka jakaa heimonsa arvomaailman ja vaihtaa tarvittaessa farkut verkkarihousuun. Hän on myös valmis laittamaan itsensä likoon maakuntamme puolesta niin, että ”Karjalasta kajahtaa”, kuvailee tehtävään sopivaa henkilöä maakuntahallituksen puheenjohtaja Hanna Huttunen.

Maakuntajohtajan haku on avoinna 28.2.2020 klo 14 saakka. Tavoitteena on vahvistaa valinta maakuntavaltuuston kokouksessa kesäkuussa 2020. Uusi maakuntajohtaja aloittaa tehtävässään viimeistään tammikuun alussa 2021, johon asti määräaikaisena maakuntajohtajana toimii Risto Poutiainen.

Pohjois-Karjalan strategian 2040 valmistelu on aloitettu. Keskeinen teema strategiassa tulee olemaan väestökysymys, joka on Pohjois-Karjalan pitkän aikavälin kehityksen kannalta ratkaiseva asia. Väestön keskittyminen, työikäisten määrän väheneminen ja ikääntyminen ovat keskeisiä tekijöitä alueen elinvoiman ja tulevaisuuden kannalta.

Strategia eli maakuntasuunnitelma on lakisääteinen asiakirja, jonka tarkoituksena on osoittaa, millaista kehitystä maakunnassa tavoitellaan. Edellinen vastaava suunnitelma tehtiin 10 vuotta sitten. Uusi Pohjois-Karjalan strategia 2040 valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä.

Maakuntaliitossa on tekeillä Vaikuttamisen kärjet 2021 -julkaisu, johon kootaan vuosittain Pohjois-Karjalalle tärkeät hankkeet. Valmistelu käynnistettiin syksyllä 2019 pyytämällä kunnilta ja muilta yhteistyökumppaneilta esityksiä sopivista hankkeista. Maakuntahallitus käsitteli saatuja esityksiä kokouksessaan 21.1. ja kävi evästyskeskustelun tulevan julkaisun valmistelusta ja kärkihankkeista. Samalla todettiin, että monet viime vuonna vastaavassa asiakirjassa esiin nostetut hankkeet ovat saaneet rahoitusta. Vuosittaiset Vaikuttamisen kärjet -julkaisut ovat helpottaneet ja tehostaneet maakunnan edunvalvontaa valtionhallinnon suuntaan.

Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokoonpanoon tulee muutoksia. Maakuntahallitus nimesi varsinaisiksi jäseniksi Harri Siiskosen tilalle Tapio Määtän, joka toimii Itä- Suomen yliopiston akateemisena rehtorina. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen edustajaksi tulee Ritva Saarelaisen tilalle ylijohtaja Ari Niiranen.

Maakuntaliiton uudeksi viestintäpäälliköksi on valittu tradenomi Sami Tolvanen. Tolvanen siirtyy maakuntaliittoon Polkka Oy:n viestintäsuunnittelijan tehtävästä. Maakuntaliiton viestintäpäällikkönä Tolvanen vastaa ulkoisesta viestinnästä ja on maakuntaliiton lehtien ja verkkoviestinnän päätoimittaja. Hänen tehtävänään on lisäksi tukea uutisoinnillaan Pohjois-Karjalan markkinointia ja innostaa maakunnan vaikuttajia viestintäyhteistyöhön.

Liikenne- ja viestintäministeriölle on lähdössä lausunto valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman arviointiohjelmasta. Maakuntahallitus hyväksyi maakuntaliitossa valmistellun lausunnon kokouksessaan. Lausunnossa nostetaan esiin mm. Karjalan radan kasvaneet matkustajamäärät, rautateiden poikittaisliikenteen yhteyksien merkitys, Saimaan kanavan palvelutaso, Suomen ja Venäjän väliset rajanylityspaikat sekä liikenneyhteydet Pohjois-Karjalan sisällä ja Pohjois-Karjalasta muualle Suomeen. Lisäksi maakuntaliiton mielestä tulisi arvioida liikenteen päästövähennystavoitteiden vaikutukset alueilla, joilla henkilöautoilu on käytännössä ainoa realistinen kulkutapavaihtoehto arjen matkoilla.

Tekeillä oleva 12-vuotinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma ohjaa Suomen liikennejärjestelmän ylläpitoa ja kehittämistä pitkälle tulevaisuuteen. Valtioneuvoston on tarkoitus tehdä päätökset liikennejärjestelmäsuunnitelmasta kevään 2021 aikana.

Maakuntakaavan 2040 laadinta etenee ja maakuntahallitus sai evästyskeskustelussa nähtäväkseen maakuntakaavan kannalta keskeisten viranomaisten ja yhteisöjen lausunnot kaavaehdotuksesta. Lausuntoja pyydettiin kaikkiaan 134 taholta ja niitä saatiin 52 kappaletta. Kaavaehdotus julkaistaan yleisesti nähtäväksi kevään 2020 aikana. Tavoitteena on, että lopullinen hyväksyntä maakuntakaavalle saadaan maakuntavaltuustolta kesäkuun 2020 kokouksessa.

Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahastosta myönnettiin avustusta hyvinvointia ja terveyttä edistävälle Kunta-HYTE 2.0 -kehittämishankkeelle. Hankkeen kustannusarvioksi hyväksyttiin 143000 euroa. Hankkeen toteutukseen ja rahoitukseen osallistuvat myös kunnat ja Siun sote. Hanke on jatkoa vuosina 2017–2019 aloitetulle kuntien hyvinvointityön kehittämishankkeelle.

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute