ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Maakuntahallitukselta panostus Kiteen ampumaurheilukeskukseen

Maakuntahallitukselta panostus Kiteen ampumaurheilukeskukseen

Pohjois-Karjalan maakuntahallitus kokoontui 18. marraskuuta ja päätti muun muassa rahoittaa Kiteen ampumaurheilukeskuksen perusinfraa. Hankkeessa rakennetaan Kiteelle Tolosenmäkeen suunnitellulle ampumaurheilukeskukselle tie-, sähkö-, ja tietoliikenneyhteydet sekä pysäköintialue. 

Perusinfran rakentaminen luo välttämättömät edellytykset ampumaratarakennelmien sekä toimintaa tukevien palvelupisteiden rakentamiselle ja käyttöönotolle. Ampumaurheilukeskus täydentää Kiteen Aimo-alueen muodostamaa laajempaa harrastus- ja matkailukeskusta. Tätä kautta se myös edistää alueen kehittämistä. Hankkeen hakijana on Kiteen kaupunki ja nettokustannusarvio on 396.600 euroa, josta EAKR- ja valtion rahoitusosuus on 198.300 euroa ja kuntarahoitus 198.300 euroa.

Rahoituksen sai myös Business Joensuun Glomine-hanke. Hankkeen tavoitteena on Pohjois-Karjalan ja Lapin kaivannaisalan teollisuus- ja palveluyritysten liiketoiminnan kehittäminen ja uusien investointien aikaansaaminen kansainvälisten kumppanuusverkostojen avulla. Kv-yhteistyö tarjoaa mahdollisuuden uuden liiketoiminnan kehittämiselle, uusien tuotteiden ja teknologisten ratkaisujen kehittämiselle yhdessä kumppaneiden kanssa sekä pääsyn markkinoille, joille yksin toimien ei olisi mahdollista päästä. Hankkeen kokonaisbudjetti on 693.035 euroa. Pohjois-Karjalan osatoteutuksen nettokustannusarvio on 345.500 euroa, josta EAKR-rahoitusosuus on 276.400 euroa ja kuntarahoitus 69.100 euroa. Lapin liitto tekee hankkeesta oman päätöksensä.

Maakuntahallitus myönsi rahoituksen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hankkeelle "LVISKA - uusiutuvan energian oppimisympäristö”. Investointihankkeessa rakennetaan uusiutuvia energianlähteitä hyödyntävä älykäs talotekninen oppimisympäristö Riverian monialaisen ammatillisen koulutuksen ja pohjoiskarjalaisten yritysten sekä kuntien tarpeisiin. Riverian Peltolan kampukselle hankitaan taloteknisiä järjestelmiä sekä uusiutuvan energian laitteita, kuten aurinkokennoja, aurinkokeräimiä, tuuligeneraattori ja maalämpöpumppu. Budjetti on 319.800 euroa, josta EAKR- ja valtion rahoitusosuus on 223.860 euroa ja kuntarahoitus 95.940 euroa,

Lapin liitto on käynnistämässä uutta "Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa" -hanketta, jossa Pohjois-Karjala on osatoteuttajana. Hankkeessa luodaan Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinoelämälle tukipalveluja tuottava klusterien kehittämismalli, jossa pk-yritykset ja muut innovaatiotoimijat kehittävät yhdessä elinkeinojen kasvua. Lisäksi hankkeessa käynnistetään aikaisemman yhteistyön tuloksena tehdyn Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa - älykkään erikoistumisen strategian toimeenpano. Hankkeessa Pohjois-Karjalan osarahoituksen nettokustannusarvio on 71.374 euroa, josta EAKR-rahoitusosuus on 57.099 euroa ja kuntarahoitus 14.274 euroa.

Maakuntaohjelman kautta menestystarinoita

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman valmistelun osana on parin viimeisen vuoden aikana kerätty maakuntaohjelman toteuttamisen hyviä käytänteitä. Tämä on saanut hyvän vastaanoton ja siksi vuoden 2020 - 2021 toimeenpanosuunnitelman valmistelun ohessa hyviä käytänteitä on kerätty entistä laajemmin. Hyvistä käytänteistä päätettiin samalla työstää myös erillinen julkaisunsa.

Hyvät käytänteet on valittu ja työstetty POKAT2021 maakuntaohjelman kunkin painopisteen työryhmissä, joihin kuuluu yhteensä 244 eri alojen asiantuntijaa.

Liikennejärjestelmäsuunnitelma pienentää "hiilirenkaanjälkeä"

Pohjois-Karjalassa käynnistellään uuden liikennejärjestelmäsuunnitelman laadintaa. Liikennejärjestelmäsuunnitelma kokoaa ja linjaa koko maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistarpeet, tavoitteet ja toimenpiteet. Edellinen pohjoiskarjalainen suunnitelma on vuodelta 2010 ja sen parasta ennen päiväys on umpeutunut. Aikaisempiin suunnitelmiin verrattuna korostetaan kestävyyttä, vähähiilisyyttä ja liikenneinfran lisäksi liikenteen palveluja.

Tällaisessa suunnittelussa ajatellaan ensisijaisesti käyttäjää eli miten saadaan mm. asukkaiden arkiliikenne sekä elinkeinoelämän kuljetukset ja toimitukset sujumaan turvallisesti ja kestävästi. Pohjois-Karjalan suunnitelman taustalla ovat mm. Itä-Suomen liikennestrategia ja valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma.

Kestävän metsäbiotalouden kasvupaketti valmisteilla

Rinteen hallituksen hallitusohjelma "Osallistava ja osaava Suomi" valmistui kesällä 2019 ja siihen liittyen maakuntaliitto on valmistellut edunvalvonnan ja vaikuttamisen kannalta uutta kestävän metsäbiotalouden kasvupakettia.

Kasvupaketin kärkinä ovat neljä teemaa:

1) Kansainvälinen huippututkimuskeskittymä

2) Investoinnit ja metsäbiotalouden jalostusarvon nostaminen

3) Ilmastokestävä metsätalous ja hiilineutraali maakunta

4) Infrastuktuuri ja saavutettavuus

Kasvupaketin on tarkoitus tuoda esiin maakunnan kasvumahdollisuuksia ja metsäbiotalouden merkitystä näiden synnyttäjänä. Metsäbiotalouden investoinnit, liikevaihdon kasvu ja työpaikkamäärä kuvaavat kasvupaketin kokonaistavoitteita vuoteen 2023 saakka. Laajempana visiona on profiloida maakuntaa johtavana metsämaakuntana, joka houkuttelee investointeja ja jossa raaka-ainevarantoja hyödynnetään erityisesti korkean arvonlisän innovatiivisiin tuotteisiin.

Kuntaliiton sopimus uusittiin

Maakuntaliitot ja Suomen Kuntaliitto uusivat välillään olevan sopimuksen. Pohjois-Karjalan maksuosuus uudessa sopimuksessa on 15 000 euroa vuodessa. Suomen Kuntaliitto tarjoaa maakuntien liitoille maksua vastaan palveluja ja edunvalvontayhteistyötä. 

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute