ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) koolla 12.12.

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) koolla 12.12.

Pohjois-Karjalan Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) kuuli kokouksessaan katsaukset tulevan EU:n ohjelmakauden 2021–2027 valmistelutilanteesta, Pohjois-Karjalan kansainvälisestä hanketoiminnasta ja meneillään olevan rakennerahasto-ohjelman vaikuttavuusarvioinnista

MYR:lle esiteltiin tänään kasvupalvelu-uudistusta ja se antoi puoltavan lausunnon Etelä-Savon ELY-keskukselle EU-rahoituksen myöntämisestä KasvuPOK-hankkeelle jossa hakijana on ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus.

Hanke tukee kasvupalvelu-uudistuksen toimeenpanoa ja parantaa Pohjois-Karjalassa kasvupalvelujen parissa toimivien tahojen osaamistasoa ja yhteistyötä. Hankkeen kohderyhmää ovat potentiaaliset kasvupalvelujen tuottajat ja järjestäjät: ELY-keskus, TE-toimisto, kuntien elinkeino- ja työllisyyspalvelut, Siun sote, palvelujen tuottajat, oppilaitokset, kolmas sektori sekä ne ammattilaiset ja asiantuntijat, joiden osaaminen ja tehtävät liittyvät hankkeen kehittämistehtävään. Hankkeeseen osallistuvat yritykset ovat potentiaalisia palveluntuottajia. Hankkeen lopullisena hyödynsaajana ovat tulevien kasvupalvelujen henkilö- ja yritysasiakkaat.

Lisäksi maakunnan yhteistyöryhmä merkitsi tiedoksi, että Etelä-Savon ELY-keskus valmistelee myönteistä rahoituspäätöstä seuraaville hankkeille:

- Metsäpalon leviämisen ennustamisväline – Mellevä, jossa hakijana on Suomen metsäkeskus ja osatoteuttajina Ilmatieteen laitos, Arbonaut Oy, Pohjois-Karjalan pelastuslaitos ja Siun sote.

Rahoittajan arvion mukaan hankkeen avulla voidaan kehittää eri toimijoiden yhteistyönä metsätiedosta pelastuslaitosten käyttöön uusia tietopalveluita. Hanke antaa mahdollisuuden edistää palontorjunnan palveluihin liittyvän suomalaisen osaamisen vientimahdollisuuksia maihin, joissa on tarve hillitä ilmastonmuutosta estämällä maastopaloja.

- Muotoilusta kasvuvoimaa Esr-hanke 2018–2020, jossa hakijana on Kuopion Rouvasväenyhdistys ry. 

Hankkeen erityistavoitteena on kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen. 

Hankkeessa jalostetaan aiemmin kehitettyä FOB-mallia ja laajennetaan Itä-Suomen kaupunkeihin Iisalmi, Joensuu, Mikkeli, Varkaus ja Savonlinna; Jalostetaan Design Management valmennuspalvelua, laajennetaan Itä-Suomen kaupunkeihin Iisalmi, Joensuu, Mikkeli, Varkaus ja Savonlinna. Design Management –konsepti kansainvälistetään hankkeessa 3-5 maahan. Lisäksi muotoilijoille annetaan pedagoginen valmennus taiteen perusopetuksen mukaisen muotoiluohjauksen antamiseen ja Muotoiluakatemian palvelukonseptin käyttämiseen.

- JATKIS-hanke, hakijana Pohjois-Karjalan Yrittäjät r.y.

Hankkeen tavoitteena on lisätä omistajanvaihdoksiin liittyvää osaamista, mutta myös omistajanvaihdoksien määrää maakunnassa. Hankkeen avulla etsitään jatkajia yrityksiin.

Hankkeessa luodaan sähköinen työkalu jatkajien ja myyjien kohtaamiseen eli ns. koodattu appi. Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat pohjoiskarjalaiset yritykset, joilla omistajanvaihdos on ajankohtainen joko nyt tai lähitulevaisuudessa. Lisäksi kohderyhmänä ovat potentiaaliset jatkajat sekä maakunnan yrityskentässä toimivien organisaatioiden henkilöstö. Hankeen aikana toteutetaan 75 omistajanvaihdosta.
 

Lisätiedot

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute