ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Itärata vauhdittaisi koko Itä-Suomen uuteen aikaan

Itärata vauhdittaisi koko Itä-Suomen uuteen aikaan

Panostukset itäisen Suomen liikennejärjestelmän kehittämiseen ovat välttämättömiä koko maan kilpailukyvylle. Alueen toimijat ja yritykset tarvitsevat selkeää näkymää tulevaisuuteen, joten Itärataa pitää viedä eteenpäin määrätietoisesti.

Itäisessä Suomessa on otettu tyytyväisenä vastaan talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätös alueen raidelinjauksista. Liikenne- ja viestintäministeriö jatkaa neuvotteluja Itärata-hankeyhtiön perustamiseksi, ja neuvotteluissa edetään Lentorata-Porvoo-Kouvola-linjauksen pohjalta. Lopullisen päätöksen hankkeesta tekee eduskunta.

- Tämä on pitkäjänteisen maakunnallisen yhteistyön ja edunvalvonnan tulos. Itäradan myötä koko ItäSuomen saavutettavuus paranee ja sen houkuttelevuus investointikohteena kasvaa merkittävästi. Tällä on suuri vaikutus myös koko maan elinvoimalle, sanoo Itä-Suomen neuvottelukunnan puheenjohtaja Hanna Huttunen.

Merkittävä osa luonnonvaroista jalostetaan itäisessä Suomessa tuotteiksi, jotka kuljetetaan päätie- ja rataverkolla satamiin tai Saimaan kanavan kautta suoraan ulkomaille. Itäisestä Suomesta on myös lisääntyviä EU:n ulkorajan ylittäviä suoria rautatie- ja merikuljetuksia paitsi Venäjälle, myös Keski-Aasiaan ja Kiinaan asti. Nopeita liikenneyhteyksiä tarvitaan myös etätyön ja monipaikkaisuuden lisääntyessä.

Pelkästään Itäradan suunnittelussa vierähtää useampi vuosi. Itä-Suomen neuvottelukunnan viesti onkin, että tehdyissä päätöksissä pitää pysyä ja prosessia tulee viedä määrätietoisesti eteenpäin.

- ItäSuomen toimijoiden ja yritysten kannalta on erittäin tärkeää, että suunta on selkeä, Huttunen sanoo.

Raideliikennettä voidaan parantaa Itäradan valmistumista odotellessa. Itä-Suomen neuvottelukunta pitääkin lähivuosien tärkeimpinä toimenpiteinä Savon ja Karjalan ratojen perusparannusta ja henkilöliikenteen nopeuttamista samanaikaisesti uuden oikoratalinjauksen suunnittelun kanssa.

Itä-Suomen neuvottelukuntaan kuuluvat Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat. Pohjois-Karjala toimii Itä-Suomen neuvottelukunnan puheenjohtajamaakuntana tänä vuonna. Pohjois-Karjalan maakuntahallituksen puheenjohtaja Hanna Huttunen toimii neuvottelukunnan kokousten puheenjohtajana, maakuntajohtaja Markus Hirvonen esittelijänä ja kehittämisjohtaja Risto Poutiainen sihteerinä.

Juna kulkee pellon laidassa.

Lue lisää Itärata-hankkeesta

Lisätiedot

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute