ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat julkistivat uuden metsäisten alueiden verkoston Brysselissä

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat julkistivat uuden metsäisten alueiden verkoston Brysselissä

”EU:n metsiin liittyvien lainsäädäntöaloitteiden myötä on syntynyt tarve tuoda näkemyksiä kestävästä metsäbiotaloudesta vahvemmin esille Brysselissä. Tähän tarpeeseen on perustettu uusi Euroopan metsäisten alueiden verkosto, jota Pohjois-Karjala yhdessä muiden Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien ja niiden yhteisen EU-toimiston kanssa vetää”, totesi Pohjois-Karjalan maakuntajohtaja Risto Poutiainen verkoston käynnistämistilaisuudessa Brysselissä 27.3.2018.

Brysselissä toimii useita metsiin liittyviä edunvalvontajärjestöjä, mm. yksityismetsänomistajien ja valtionmetsänomistajien, sahateollisuuden ja metsäteollisuuden kattojärjestöjä, jotka valvovat aktiivisesti jäsentensä etuja erityisesti uutta EU-lainsäädäntöä valmisteltaessa. Vuodesta 2014 alkaen Brysselissä on toiminut myös suomalaisten europarlamentaarikoiden, ministeriöiden ja sidosryhmien yhteinen metsäverkosto. Nyt perustetulla eurooppalaisten metsäisten alueiden verkostolla on tavoitteena tuoda alueellista näkökulmaa keskusteluun; alueilla metsäasioita tarkastellaan kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon niin taloudelliset, sosiaaliset, kuin ympäristöön ja ilmastonmuutokseen liittyvät näkökohdat.

Euroopan komissio on viime vuosina kiinnittänyt  yhä enemmän huomiota alueiden keskeiseen rooliin EU:n metsäpolitiikan ja ilmastopolitiikan paikallisena toimeenpanijana, ja on mm. EU:n biotalousstrategian tarkastelussaan[1] asettanut tavoitteeksi alueellisten biotalousstrategioiden laatimisen EU:ssa. Uuden metsäisten alueiden verkoston tavoitteena onkin, että alueet kuten Pohjois-Karjala, jotka ovat jo tehneet pitkäaikaista strategiatyötä biotalouden alalla, toimivat tiennäyttäjinä muille metsäisille alueille, jotka vasta suunnittelevat biotalousstrategian laatimista. Verkoston tavoitteena on myös mm. edesauttaa eurooppalaisten arvoketjujen syntymistä metsäbiotaloudessa sekä tehdä yhteistyötä metsäbiotalouden esteiden tunnistamiseksi ja toimintaedellytysten parantamiseksi. Hyviä käytäntöjä tullaan vaihtamaan myös mm. kestävään metsänhoitoon sekä luonnon monimuotoisuuteen liittyen.

Tähän mennessä aloitteeseen on liittynyt Itä- ja Pohjois-Suomen seitsemän maakunnan lisäksi kahdeksan aluetta Italiasta, Espanjasta, Ranskasta, Ruotsista ja Romaniasta. Aloitteen puitteissa on laadittu yhteinen kannanotto EU:n biotalousstrategian odotettavissa olevaan päivitykseen, sekä pohdittu metsäisten alueiden näkemyksiä tulossa olevaan EU:n metsästrategian tarkasteluun. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien ja niiden EU-toimiston ohella Espanjan Castilla y Leon ja Katalonia osallistuvat aktiivisesti verkoston keskeisten toimien valmisteluun. 27.3.2018 Brysselissä Katalonian edustustossa järjestettyyn verkoston julkistamisseminaarin osallistui metsäisten alueiden lisäksi Komission metsäasioista vastaavia virkamiehiä viidestä eri pääosastosta – ympäristön, ilmaston, tutkimuksen, maatalouden sekä sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosastosta. Täten verkoston käynnistämistilaisuus toimi samalla dialogin avaajana metsäisten alueiden ja Komission metsäasioita käsittelevien pääosastojen välillä. 

 

Lisätietoja

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute