ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Investoinnit Itärataan sekä Saimaan kanavaan ja syväväylään korjaavat liikennepolitiikan valuvirheen

Investoinnit Itärataan sekä Saimaan kanavaan ja syväväylään korjaavat liikennepolitiikan valuvirheen

Kuopiossa kokoontuneen Itä-Suomen neuvottelukunnan mielestä Suomen liikennepolitiikassa on valuvirhe, joka tulee korjata valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelussa ja Euroopan unionin TEN-T-politiikan suuntaviivojen arvioinnissa.

– Suomen TEN-T-politiikassa on keskitytty vain ydinverkkokäytävillä sijaitseviin alueisiin, solmuihin ja niiden kehittämiseen. Muut tavarakuljetuksia ja matkustajia tuottavat ja kokoavat alueet sekä niiden solmupisteet ovat jääneet tyystin logistisen kokonaisajattelun ja päätöksenteon ulkopuolelle, huomautetaan Itä-Suomen neuvottelukunnan yhteisessä kannanotossa.

Itä-Suomen suhteellisesti vaatimattomampi kehitys ei pysähdy, jos idän suuntaa tarkastellaan vain maanteitse saavutettavana takamaana. Henkilö- ja tavaraliikenne tulee nähdä nykyistä selkeämmin eri liikennemuotojen yhdistelminä.

Itärata-hanke on keskeinen edellytys Itä-Suomeen suunnitelluille teollisuus- ja matkailuinvestointeille. Lisäksi Savon ja Karjalan radat kaipaavat joka tapauksessa pikaista perusparannusta.

Neuvottelukunnan mukaan myös Saimaan syväväylä on jäänyt lapsipuolen asemaan järvien pirstomassa maassa. Tällä hetkellä Saimaan kanavan kapasiteetista on käytössä vain 25–30 prosenttia. Syväväylän ja kanavan kehittämiseen tuleekin panostaa Euroopan laajuisen liikenneverkon täydellä keinovalikoimalla ja rahoituksella.

Väylävirasto on arvioinut, että TEN-T-ydinverkon toteuttamiskustannukset Suomen osalta ovat viisi miljardia euroa. Kansallisen rahoituksen osuus siitä on 80 prosenttia ja loput EU-rahaa.

– Tämän tavoitteen toteuttaminen on osoittautunut nykyisellä mallilla erittäin haasteelliseksi, maakunnat muistuttavat.

Neuvottelukunnan kokouksessa keskusteltiin myös hallitusohjelmasta, Itä-Suomen yhteishakemuksesta Euroopan kulttuuripääkaupunkikisassa ja matkailusta.

Itä-Suomen neuvottelukuntaan kuuluvat Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Kainuun maakunnat. Pohjois-Savo toimii tänä vuonna puheenjohtajamaakuntana.

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute