ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left ELMO-pilotti yhdistää Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntia

ELMO-pilotti yhdistää Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntia

Itä- ja Pohjois-Suomen seitsemän maakuntaa ovat tehneet yhteistyötä jo pitkään monella eri tasolla. Vuoden 2018 alusta uuden mausteen yhteiseen tekemiseen on tuonut mukanaan ELMO-pilotti. ELMO viittaa Euroopan komissiolta erillisrahoitusta saavaan Elinkeinot murroksessa -pilottiin, jossa on mukana Itä- ja Pohjois-Suomen lisäksi kymmenkunta muuta eurooppalaista aluetta.

ELMO-työskentely jatkuu vuoteen 2023 saakka ja sen tavoitteena on auttaa Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntia löytämään työkaluja elinkeinojen, kasvun ja työllisyyden edistämiseksi. Pohjois-Karjala on ottanut aktiivisesti osaa ELMO-työskentelyyn alusta saakka, jotta maakuntamme toimijat pystyvät hyödyntämään ELMO-yhteistyön avaamia uudenlaisia mahdollisuuksia.

Strategiasta käytännön toimiin

ELMO-pilotin ensimmäisen vuoden aikana Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat valmistelivat alueiden yhteisiin vahvuuksiin pohjautuvan älykkään erikoistumisen strategian. Yhteisiksi vahvuuksiksi ja kasvualoiksi tunnistettiin mm. biojalostus ja uudet tuotteet, kestävä kaivannaistoiminta, valmistava teollisuus, kestävä matkailu sekä uudet kehittyvät alat. Strategisen työn jälkeen siirryttiin käytännön toimenpiteisiin.

Yksi esimerkki ELMO-yhteistyön tuloksista on tänä syksynä julkaistu Itä- ja Pohjois-Suomen alueen yhteinen rahoitushaku. Pk-yrityksille sekä tutkimus- ja kehittämisorganisaatioille suunnatussa haussa oli tarjolla rahoitusta puuhun ja metsään nivoutuvan tuotekehityksen tueksi. Ensimmäiset projektit alkavat tämän vuoden puolella. Lisäksi julkisilla toimijoilla oli tänä syksynä mahdollisuus hakea ELMO-strategiaan perustuvia maakuntien rajat ylittäviä yhteishankkeita EAKR-teemahaussa.

Itä- ja Pohjois-Suomen alueen toimijoiden yhteistä tekemistä halutaan edistää ELMO-pilotin myötä myös jatkossa. Luvassa on mm. tukea elinkeinoelämälle ja panostuksia yritysten sekä tutkimus ja kehittämispalveluja tarjoavien organisaatioiden yhteistyöhön. Jatkossa tullaan myös järjestämään erilaisia koulutuksia ja tapahtumia, joissa on mahdollista oppia uutta, verkostoitua ja luoda kansallisia ja kansainvälisiä kumppanuuksia.

Kirsi Taskinen, projektiasiantuntija

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute