ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Digitaidot kasvavat Pohjois-Karjalassa myös ensi vuonna

Digitaidot kasvavat Pohjois-Karjalassa myös ensi vuonna

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto yhteistyökumppaneineen jatkaa digituen alueellista koordinointia myös ensi vuonna, kun digituki-pilotti laajenee valtakunnalliseksi toiminnaksi. Digitaidot ovat uusi kansalaistaito, joista huolehtiminen on koko Suomen asia.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto yhteistyökumppaneineen on osallistunut noin vuoden ajan valtiovarainministeriön rahoittamaan kansalliseen digituki-pilottiin, jossa alueen asukkaille on tarjottu tukea digitaaliseen asiointiin ja autettu digitaitojen kehittämisessä. Toimintaa jatketaan ensi vuonna, kun digituki laajenee nyt valtakunnalliseksi, yhteensä 14 maakuntaa kattavaksi toiminnaksi.

- Pilottivuoden aikana huomasimme, että digitaitojen kehittämiselle ja digituen tunnettavuuden lisäämiselle on Pohjois-Karjalassa suuri tarve. Olemme olleet iloisesti yllättyneitä, kuinka hyvin digituki ja sen kehittäminen on otettu vastaan alueellamme. Kokoamassamme digitukiverkostossa on yli 30 eri toimijaa ympäri maakuntaa ja olemme huomanneet, että Pohjois-Karjalassa perinteiselle laitteiden käytön opastukselle on valtavasti kysyntää. Näiden lisäksi digitukea haetaan muun muassa viranomaisasiointiin ja sähköiseen tunnistautumiseen liittyvissä asioissa. Ensi vuonna jatkamme aktiivisesti digituen löydettävyyden kehittämistä yhteistyössä digituen verkoston kanssa, kertovat digitukihankkeen Jaana HiltunenElina Honkaselkä ja Anna Pölönen.

Digitukea antavien toimijoiden tehtävänä on varmistaa, että kaikilla kansalaisilla on riittävät digitaidot sekä mahdollistaa yhdenvertainen asiointi viranomaispalveluissa Suomessa.

- Digitaidot ovat uusi kansalaistaito. Vaikka me suomalaiset olemme digitaitava kansa, kaikilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia digitaitojen oppimiseen tai palveluiden käyttöön. Silloin apuun astuvat digitukiverkoston toimijat. He huolehtivat kansalaisten mahdollisuudesta asioida yhdenvertaisesti, tarjoavat käytännön tukea ja innostavat oppimaan, digitukea Väestörekisterikeskuksessa koordinoiva projektipäällikkö Minna Piirainen kertoo.

Väestörekisterikeskus tukee maakuntien liittojen kokoamien digitukiverkostojen toimintaa ja toimii digituen puolestapuhujana. Maakuntien tehtävänä on ohjata alueen digitukitoimijoiden verkostoa, lisätä digituen tunnettuutta ja kehittää tuen saatavuutta.

- Kun lukuisat järjestöt, kunnat, viranomaiset ja yritykset kokoavat voimansa maakuntien liittojen avulla, muodostuu digituen tarjoajista muutosvoima, jolla on elintärkeä rooli palvelevamman ja menestyvämmän Suomen kehittämisessä. Digi kuuluu meille kaikille, Piirainen jatkaa.

Pohjois-Karjalassa digitukea tarjoavia toimijoita on ollut pilottivaiheessa useita kymmeniä. Uuden rahoituksen myötä verkosto vahvistuu entisestään.

- Haluamme, että digituki on löydettävissä aiempaa helpommin, jotta asukkaat osaavat hakeutua tuen ja opin äärelle helposti. Verkottuneessa tietoyhteiskunnassa toimiminen vaatii kansalaisilta uusia digitaitoja, Esa Huurreoksa jatkaa.

Lisätietoja: 
Projektipäällikkö Esa Huurreoksa, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, puh. 050 382 4980, esa.huurreoksa@pohjois-karjala.fi 
Projektipäällikkö Minna Piirainen, Väestörekisterikeskus, puh. 0295 553 5280, minna.piirainen@vrk.fi


Mitä on digituki?

- Valtiovarainministeriö myöntää maakuntien liitoille avustusta digituen alueelliseen koordinaatioon. 
- Työtä koordinoi Väestörekisterikeskus (vuoden alusta uusi Digi- ja väestötietovirasto).

- Maakuntien liitot kokoavat alueensa digitukea tarjoavat toimijat yhteen ja huolehtivat palveluiden löydettävyydestä.
- Digitukea tarjoavat kunnat, julkishallinnon toimijat, järjestöt, erilaiset hankkeet ja yritykset. He noudattavat digituen eettisiä periaatteita.

Ihminen käyttää tablet-tietokonetta.

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute