ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Blogi: Suomen juhlavuodesta maakuntapäivän viettoon

Blogi: Suomen juhlavuodesta maakuntapäivän viettoon

Suomen historian lehti on jo kääntynyt uudelle vuosisadalle. Suomi 100 -juhlavuosi lukuisine tapahtumineen ja juhlineen on vielä hyvässä muistissa.

Pohjois-Karjalassa juhlavuosi oli monipuolisesti esillä eri tapahtumissa - Kesälahdelta Valtimolle ja Jukolan viestistä sotiemme historiaan, kirjallisuuden tai urheilun vuosisataan taikka avoimiin kyliin.

Suomen juhlavuoden teema Yhdessä on ajankohtainen myös vuonna 2018. Yhdessä on tarkoitus järjestää Pohjois-Karjalan ensimmäinen maakuntapäivä 25 päivänä elokuuta. Tavoitteena on, että maakuntapäivä näkyy niin ikään eri puolilla Pohjois-Karjalaa. Sanomalehti Karjalaisen aloitteesta synnytetyssä maakuntapäivässä nostetaan esille maakuntamme omaleimaisuutta ja identiteettiä sekä vahvistetaan maakuntahenkeä. 

Pohjois-Karjalan kehityksen nykykuva on kaksitahoinen. Maakunnan taloutta koskevat luvut osoittavat, että yritysten liikevaihto ja vienti jatkuu edelleen - kuten on tapahtunut lähes koko 2010-luvun. Työttömyys on kuitenkin yhä maan korkein, vaikka onkin kääntynyt laskuun. Työttömyystilanteeseemme olemme reagoineet laatimalla työllisyyden kasvuohjelman, jonka kautta pyrimme hakemaan ratkaisuja vaikeaan tilanteeseemme. Osaan voimme itse vaikuttaa, osaan tarvitsemme kansallista tukea.

Maakuntaohjelma POKAT hyväksyttiin maakuntavaltuustossa joulukuussa. Siinä on maakunnan kehittämisen linjaukset koottu yksiin kansiin.  Kehittämisen kärkinä toimivat teknologiateollisuus ja metsäbiotalous, unohtamatta kaivannaistoimintaa, elintarviketaloutta, kulttuuria tai matkailua. Matkailuun uskotaan ja sen toimintaedellytyksiä ollaan vahvistamassa. Karelia Expertin kautta panostetaan erityisesti kansainvälisen matkailun markkinointiin. Se tapahtuu yhteistyössä Saimaan järvialueen ja Visit Finlandin kanssa.

Maakuntaliiton toiminnassa tullaan vuoden aikana mm. edistämään maakunnan kannalta keskeisiä hankkeita, käymään maakunnan maankäytön linjauksista keskustelu keväällä valmistuvan maakuntakaavaluonnoksen pohjalta, käynnistämään maakuntaohjelman toteuttaminen sekä rahoittamaan maakunnan kehittämistä edistäviä EU- ja kansallisia hankkeita. EU:n vuonna 2020 käynnistyvä rahoituskausi on niin ikään keskeisesti esillä ja sen valmisteluun pyrimme vaikuttamaan Itä-ja Pohjois-Suomen EU-toimiston kautta. Pohjois-Karjala toimii myös Itä-Suomen maakuntien yhteistyön puheenjohtajamaakuntana vuonna 2018.  

Tämä vuosi on merkittävä vuosi myös maakuntauudistuksen valmistelun kannalta.  Maakuntauudistuksessa kootaan mm. maakuntaliiton, Siun soten ja siihen sisältyvän pelastustoimen, työvoimahallinnon, yritys- ja maaseutuhallinnon ja osan ympäristöhallinnon tehtäviä muodostettavaan Pohjois-Karjalan maakuntaan. Tavoitteena on, että laaja maakuntalakikokonaisuus käsitellään eduskunnassa kesään 2018 mennessä. Pohjois-Karjalassa valmistautuminen maakuntauudistukseen on sujunut hyvin ja hyvässä yhteistyössä Meijän maakunta -teeman alla.

Maakuntauudistus tuo mukanaan myös suorilla vaaleilla valittavat maakuntavaltuustot.  Ensimmäiset maakuntavaalit on määrä järjestää lokakuussa 2018 ja maakuntavaltuustot aloittavat toimintansa vuoden 2019 alussa. Ensimmäisenä vuonna maakunnan toiminnot organisoidaan siten, että maakunnat voivat käynnistyä 1.1.2020. Maakuntavaltuustolla onkin tärkeä rooli vahvistuvan ja laaja-alaisen maakunnan toimien linjaamisessa ja keskeisten päätösten tekemisessä.


Antoisaa vuotta 2018 toivottaen
maakuntajohtaja Risto Poutiainen

Risto Poutiaisen kuva

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute