ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Bio4Eco-hanke luo kestävää alueellista bioenergiapolitiikkaa Euroopassa

Bio4Eco-hanke luo kestävää alueellista bioenergiapolitiikkaa Euroopassa

Vähähiiliseen talouteen siirtymistä tukevaan Bio4Eco-hankkeeseen on sitoutunut kymmenen organisaatiota kahdeksasta EU-maasta. Maakuntaliiton projektisuunnittelija Miina Jahkonen kertoo hankkeen opintomatkasta Romaniaan Braşovin keskiaikaiseen kaupunkiin ja sen lähiympäristöön Centru-maakunnassa.

Pohjois-Karjalassa Bio4Eco-hanke tukee siirtymistä vähähiiliseen talouteen erityisesti uusiutuvan energian ja metsäbiomassan käytön osalta.

Maaliskuun 2018 opintomatkan ensimmäisen päivän seminaarityyppisessä työpajassa keskityttiin biotalouden ja -energian sosiaaliseen hyväksyttävyyteen ja vaihdettiin biotalouskuulumisia hankekumppanien kesken. Toisena päivänä vierailtiin lähialueiden bioenergiakohteissa.

Pohjois-Karjalaista osaamista hankekumppaneille sosiaalisen hyväksyttävyyden ja kestävyyden näkökulmasta välitti Jaakko Karvonen Suomen ympäristökeskuksesta. Esityksessä avattiin sosiaalisen kestävyyden ja hyväksyttävyyden käsitteitä ja tieteellistä taustaa sekä niiden rajapintaa: Hyväksyttävä ei ole välttämättä kestävää, eikä kestävyys takaa hyväksyttävyyttä.

Pohjois-Karjalaisten kokemusten mukaan sosiaalinen hyväksyttävyys perustuu mm. avoimeen tiedotukseen, paikallisuuteen, toiminnan positiivisiin aluetaloudellisiin vaikutuksiin ja työllistävyyteen. Myös isännöivä organisaatio korosti biotalouden hyötyjä paikalliselle yhteisölle, paikallisten ihmisten osallistamista ja tiedotusta.

Bioenergian käyttöä Romaniassa

Centru-maakunnan alueella on paljon bioenergiaan liittyvää hanke- ja kehittämistoimintaa, mutta esimerkiksi metsäbiomassan energiakäyttö on melko alkutekijöissään ja pääosa puun energiakäytöstä tapahtuukin maaseudulla kotitalouksien lämmityksessä. Metsähakkeen käyttö kaukolämmön lähteenä on vielä vähäistä. Sen sijaan Suomessa muutamia vuosia sitten orastanut ja hiipunut energiapajuviljely on Romaniassa voimissaan.

Vierailimme hakkeella ja purulla uunejaan lämmittävässä leipomossa, hakkeella lämmitettävässä vanhassa matkailukäytössä olevassa linnassa ja hakkeella ja purulla lämmitettävissä kasvihuoneissa. Metsähaketta ja purua käytettiin kekseliäästi erilaisissa kohteissa. Positiivista oli erityisesti paikallisuuden korostaminen koko puubiomassan toimitusketjussa aina polttoaineen hankinnasta laitteiden valmistukseen.

Centrun maakunnassa polttoaineen laatuun ei jostain syystä vielä kiinnitetä huomiota, vaikka laadukkaan polttoaineen avulla säästettäisi polttoainetta, rahaa ja aikaa, mutta jatkossa puupohjaisen biomassan korvatessa maakaasua tähänkin ohjataan toivottavasti resursseja.

 

Bio4Eco-hankkeen pääpartnerina toimii Katalonian metsätieteiden keskus, ja sen aloitustapaaminen pidettiin Solsonassa, Kataloniassa, heinäkuussa 2016. Parhaillaan on menossa hankkeen ensimmäinen vaihe, jossa laaditaan toimintasuunnitelma biotalouden kehittämiseksi. Suunnitelman toteutus- ja seurantavaihe alkaa lokakuussa ja päättyy syksyllä 2020.

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute