RagroRES pääkuva

Navigaatiovalikko

AgroRES

AgroRES -hanke

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on mukana 1.8.2019 käynnistyneessä AgroRES EU-hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on lisätä maatalouden sivuvirtoihin perustuvaa uusiutuvan energian hyödyntämistä.

Ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan Pohjois-Karjalan maatalouden energiamuotojen ja sivuvirtojen hyödyntämiseen liittyvät hyvät käytännöt. Lisäksi selvitetään merkittävimpiä esteitä uusien teknologioiden yleistymiselle ja mahdollistamiselle.  

Hankkeessa muodostetaan paikallisista asiantuntijoista koostuvan ryhmä, joka on tekee hankkeen teemoihin liittyviä uusia avauksia ja parannusehdotuksia, sekä arvioi eurooppalaisten hyvien käytäntöjen soveltumista Pohjois-Karjalaan.

Hankkeen partnerialueet ovat Espanjasta, Puolasta, Iso-Britanniasta, Romaniasta, Italiasta ja Irlannista. Jokainen partneri tuo esille omat parhaat käytäntönsä, joita muut sitten halutessaan voivat kopioida omille alueilleen. Näin on mahdollista löytää uusia taloudellisesti kannattavia toimintatapoja maatalouden energiatuotantoon.

Yli kolmevuotisen hankkeen rahoitus tulee Interreg Europe -ohjelmasta ja sen alkuperäisnimi on Investing in Renewable Energies for Agriculture. Maakuntaliiton budjetti on 265 625 euroa. 

AgroRES logot

Lisätietoja

Tanja Kähkönen

projektipäällikkö
 050 534 3418
tanja.kahkonen@pohjois-karjala.fi
Pohjois-Karjalan ja Japanin Naganon metsäbiotalousyhteistyön kehittäminen sekä Investing in Renewable Energies for Agriculture (AgroRES) -hankkeet

Sivu arviointi ja palaute