RagroRES pääkuva

Navigaatiovalikko

AgroRES

AgroRES -hanke

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on mukana 1.8.2019 käynnistyneessä AgroRES EU-hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on lisätä maatalouden sivuvirtoihin perustuvaa uusiutuvan energian hyödyntämistä.

Ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan Pohjois-Karjalan maatalouden energiamuotojen ja sivuvirtojen hyödyntämiseen liittyvät hyvät käytännöt. Lisäksi selvitetään merkittävimpiä esteitä uusien teknologioiden yleistymiselle ja mahdollistamiselle.  

Hankkeessa muodostetaan paikallisista asiantuntijoista koostuvan ryhmä, joka on tekee hankkeen teemoihin liittyviä uusia avauksia ja parannusehdotuksia, sekä arvioi eurooppalaisten hyvien käytäntöjen soveltumista Pohjois-Karjalaan.

Hankkeen partnerialueet ovat Espanjasta, Puolasta, Iso-Britanniasta, Romaniasta, Italiasta ja Irlannista. Jokainen partneri tuo esille omat parhaat käytäntönsä, joita muut sitten halutessaan voivat kopioida omille alueilleen. Näin on mahdollista löytää uusia taloudellisesti kannattavia toimintatapoja maatalouden energiatuotantoon.

Yli kolmevuotisen hankkeen rahoitus tulee Interreg Europe -ohjelmasta ja sen alkuperäisnimi on Investing in Renewable Energies for Agriculture. Maakuntaliiton budjetti on 265 625 euroa. 

AgroRES logot

Lisätietoja

Kuva Pasi Lamminluodosta

Pasi Lamminluoto

projektipäällikkö
 040 737 2337
pasi.lamminluoto@pohjois-karjala.fi
AgroRes -hanke, POJO-palvelu.

Kuva Tiina Hyvärisestä

Tiina Hyvärinen

projektisuunnittelija
 050 441 6731
tiina.hyvarinen@pohjois-karjala.fi
AgroRess- ja Pohjois-Karjalan ja Japanin Naganon metsäbiotalousyhteistyön kehittäminen 2020-2022 -hankkeet.

Sivu arviointi ja palaute