ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Vankka perusta kestää maailmantalouden puhurit

Vankka perusta kestää maailmantalouden puhurit

Ennakoitu talouden hidastuminen näkyy myös Joensuun seudulla. Seudun kokonaisliikevaihdon kasvu hidastui 2,9 %:iin – olemme nyt valitettavasti koko maan kasvulukujen alapuolella.

Metsäbiotalouden kokonaiskuva ei ole muuttunut: puupohjaisilla tuotteilla korvataan jatkossa uusiutumattomista raaka-aineista valmistettuja tuotteita ja puun kysyntä tulee lisääntymään. Valitettavasti viime kuukausien suunta on ollut negatiivinen. Metsätalouden ja puunkorjuun liikevaihto kääntyi alkuvuoden 8,8 % kasvusta huhti-kesäkuussa nopeasti 1,6 % laskuun ja puutuotteiden valmistuksen kasvu hyytyi 1 %:iin. Puun kysyntä yskii mm. Keski-Euroopan ylitarjonnasta johtuen.

Seudun teollisuudessa hyvä kasvuvauhti

Seudun teollisuudessa oli huhti-kesäkuussa kokonaisuutena hyvä kasvuvauhti 5,6 % ja vaikka kasvu on hidastunut, niin se on edelleen kovempi kuin koko maassa (4,4 %). Metalliteollisuudessa ensimmäisen vuosipuoliskon kasvu oli 8,7 % ja muovituotteissa peräti 11 %. Kasvuluvut pienenivät toisella neljänneksellä ja teollisuusyritysten näkymissä on voimakasta hajontaa.

Useissa yrityksissä on edelleen tilauskirjat täynnä ja pula työvoimasta, kun taas osa varautuu tilausten mahdolliseen vähentymiseen. Suurimman vientimaamme ja Euroopan teollisuuden veturimaan Saksan teollisen tuotannon suunta alaspäin on jyrkentynyt. Tästä huolimatta metalliteollisuuden viennin kasvu kiihtyi toisella neljänneksellä 9,6 %:sta 12,1 %:iin.

Valopilkku on ravitsemus- ja matkailuala

Rakentamiselle on seudulla edelleen hyvät edellytykset symmetrisen kaupungin rakentamisen ja aktiivisen kaavoituksen ansiosta, mutta se ei näy alan yritysten liikevaihdossa. Rakentaminen kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä vain 1,1 % ja toisella neljänneksellä ala kutistui 1,7 %. Kauppa kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla nihkeän 1 %. Positiivisena kehityssuuntana seudun kaupanalan suuret työllistävät yritykset ovat laajentaneet aktiivisesti muualle.

Suhdanneherkät alat kertovat selkeätä kieltään talouden suunnasta - valopilkku on ravitsemus- ja matkailuala, jossa päästiin 3,5 % kasvuun. Elintarvikealamme etenee suhdanteita vastaan ja se kiihdytti 2,3 %:sta 6,5 % kasvuun toisella neljänneksellä.

Iso kuva edelleen positiivinen

Isossa kuvassa Joensuun seudun kasvuluvut, toimialojen mahdollisuudet ja kehityssuunnat ovat edelleen positiiviset. Euroopan maiden ostopäällikköindeksien, yritysjohtajien odotusten ja luottamusindikaattorien valossa tällä hetkellä ei ole kuitenkaan realistista puhua tilapäisestä markkinoiden yskimisestä.

On selvää, että Britannian brexit -sähläys, Kiinan ja USA:n kauppasota sekä Trumpin arpomat tullit EU:n tuotteille vaikuttavat negatiivisesti maailmantalouteen ja myös seutumme näkymiin.

On kuitenkin muistettava, että talouden suhdanteet tulevat ja menevät – eteenpäin katsovat ja ketterästi muutoksissa toimivat yritykset menestyvät aina. Hidastuvassa taloudessa mahdollisuuksia tarjoavat kilpailijoista aidosti erottuva osaaminen, nälkäinen myynti ja kotipesän kunnostaminen. Ennen kaikkea: strateginen suunta kannattaa rohkeasti säilyttää eikä lähteä hötkyilemään.

-
Teksti: Business Joensuu Oy:n toimitusjohtaja Harri Palviaisen teksti Trendit-julkaisusta.

Lue lehti tästä.

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute